Salams.

Yeh section threads k lyey nahi. Yaha har us PAMM Trader ki thread ko move kara dia jaega jis ka PAMM account zero ho chuka ho.

Shukrya