PDA

View Full Version : InstaForex ki taraf se tazyati jaizayصفحات : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17

Instaforex_Sadique
04-06-2021, 08:15 AM
NZDUSD descending trendline resistance se niche radde amal zahir kar raha hai. Kami aane wali hai.

29752

NZDUSD descending trendline resistance se niche radde amal zahir kar raha hai. Hamari pahli muzahmat se niche 0.72469 par haliya low swing aur 0.72133 par pahli support se niche mukhtasar muddat ki kami ki tawaqqo ki ja sakti hai. Qimat bhi moving average se niche bani hui hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.72469
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, Descending trendline resistance
Take Profit: 0.72133
Take Profit ki wajah: Graphical swing low support
Stop Loss: 0.72669
Stop Loss ki wajah: Graphical swing high

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
08-06-2021, 08:01 AM
CADJPY mandi ke dawab ka samna kar rahi hai, mazid kami ke imkanat hain!

29820

Qimat 61.8% Fibonacci extension aur 78.6% Fibonacci retracement Fibonacci confluence area se mandi ke dawab ka samna kar rahi hai. Qimat 127.2% Fibonacci retracement aur 61.8% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal pullback support ki taraf badh sakti hai. Agar qimat badhti hain to, qimat ko 78.6% Fibonacci extension aur 61.8% Fibonacci retracement ke mawafiq horizontal swing high resistance se muzahmat ka samna karna pad sakta hai. EMA bhi qimat se ooper hai, jo qimat ke liye mandi ka dawab dikha raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 90.727
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci extension, 78.6% Fibonacci retracement, descending trendline resistance
Take Profit: 90.365
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback support, 127.2% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension
Stop Loss: 90.897
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 78.6% Fibonacci extension, 61.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
08-06-2021, 08:24 AM
GBPCHF tezi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid ucchal ke imkanat hain!

29823

Qimat 61.8% Fibonacci extension aur 78.6% Fibonacci retracement aur horizontal swing low resistance ke mawafiq ascending trendline support ke qarib pahunch rahi hai. Qimat 78.6% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing high resistance ki taraf badh sakti hai. Agar qimat niche jati hain, to qimat 127.2% Fibonacci retracement aur 78.6% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing low support se support hasil kar sakti hain. Stochastics bhi 6.99 support satah ke qarib pahunch raha hai, ucchal ke imanat hain.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.27054
Entry ki wajah: Horizontal swing low support, ascending trendline support. 61.8% Fibonacci extension, 78.6% Fibonacci retracement
Take Profit: 1.27845
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance, 78.6% Fibonacci extension
Stop Loss: 1.26775
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support, 78.6% Fibonacci extension, 127.2% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
08-06-2021, 08:39 AM
NZDCAD descending trendline resistance ka test kar raha hai, reversal ke imkanat hain!

29824

Qimat descending trendline resistance ka test kar raha hai aur 61.8% Fibonacci retracement, 161.8% Fibonacci extension aur horizontal pullback resistance ke mawafiq, pahli muzahmat se niche bana hua hai. Ham 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing low support ke mawafiq yahan reversal aur pahli support ki taraf mazid kami dekh sakte hain. Stochastics 94.05 resistance ka bhi test kar raha hai, jahan yah pahle se hi ulat gaya hai, hamare tajziyah ke mutabiq mandi ke dawab ke aasar dikha raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.87153
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, 161.8% Fibonacci extension aur horizontal pullback resistance
Take Profit: 0.86303
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing low support
Stop Loss: 0.87688
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
09-06-2021, 07:45 AM
CADJPY descending trendline ke qarib pahunch raha hai, reversal ke imakant hain!

29851

Qimat descending trendline aur moving average resistances dono se niche bana hua hai, jo hamare tajziyah ke mawafiq mandi ke dawab ke aasar dikha rahi hain. Ham 61.8% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance ke sath pahli muzahmat par reversal dekh sakte hain, aur 100% Fibonacci extension aur horizontal swing low support ke mawafiq, pahli support ki taraf mazid kami dekh sakte hain.

Tejarati Tajwiz

Entry: 90.625
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance
Take Profit: 90.326
Take Profit ki wajah: 100% Fibonacci extension aur horizontal swing low support
Stop Loss: 90.786
Stop Loss ki wajah: 161.8% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
09-06-2021, 07:59 AM
CHFJPY mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

29852

Qimat 127.2% Fibonacci retracement aur 100% Fibonacci extension ke mawafiq descending trendline resistance, horizontal swing high resistance se mandi ke dawab ka samna kar rahi hai. Qimat 78.6% Fibonacci retracement aur 127.2% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing low support ki taraf niche ja sakti hai. Agar qimat badhti hai to, qimat ko 161.8% Fibonacci extension aur 78.6% Fibonacci retracement ke mawafiqhorizontal swing high resistance se muzahmat ka samna karna pad sakta hai. Stochastics bhi 93.52 resistance level ke qarib pahunch raha hai, ucchal ke imkanat hain.

Tejarati Tajwiz

Entry: 121.911
Entry ki wajah: Horizontal swing high resistance, descending trendline resistance, 127.2% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension
Take Profit: 121.533
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support, 78.6% Fibonacci retracement, 127.2% Fibonacci extension
Stop Loss: 122.094
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 161.8% Fibonacci extension, 78.6% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
09-06-2021, 08:28 AM
GBPUSD ascending trendline support ke qarib pahunch raha hai! Ucchal aane wali hai!

29853

GBPUSD ascending trendline support aur 50% Fibonacci retracement ke qarib pahunch raha hai. Graphical swing high ki taraf taqriban 1.41496 par hamari pahli support ke qarib qalil muddati ucchal aur 1.41891 par pahli muzahmat mumkin ho sakti hai. Stochastics bhi support ke qarib pahunch raha hai, jahan mazi me bhi qimat me ucchal aaya tha.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.41496
Entry ki wajah: 50% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Take Profit: 1.41891
Take Profit ki wajah: Graphical swing high resistance
Stop Loss: 1.41157
Stop Loss ki wajah: Graphical swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
10-06-2021, 07:49 AM
USDCAD pahli support ke qarib pahunch raha hai, ucchal ke imkanat hain!

29876

Qimat ascending trendline support se ooper bana hua hai aur RSI bhi ascending trendline support ke qarib pahunch raha hai jahan ham tezi ke dawab ki alamat dikhate hue ucchal dekh sakte hain. Ham 50% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension aur horizontal pullback support ke sath pahli support par ucchal dekh sakte hain, aur 78.6% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance ke mawafiq, pahli muzahmat ki taraf badh sakte hain.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.20975
Entry ki wajah: 50% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension aur horizontal pullback support
Take Profit: 1.21332
Take Profit ki wajah: 78.6% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance
Stop Loss: 1.20713
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
10-06-2021, 08:02 AM
GBPCHF mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

29878

Qimat descending trendline resistance, horizontal swing high resistance, 127.2% Fibonacci retracement aur 50% Fibonacci extension se mandi ke dawab ka samna kar rahi hai. Qimat 50% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing low support ki taraf niche ja sakti hai. Agar qimat ooper jati hain to, qimat ko 161.8% Fibonacci extension aur 78.6% Fibonacci retracement ke mawafiq horizontal swing high resistance se muzahmat ka samna karna pad sakta hai. EMA bhi qimat se ooper hai, qimat ke liye mandi ka dawab dikha raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.27005
Entry ki wajah: Horizontal swing high resistance, 127.2% Fibonacci retracement, 50% Fibonacci extension
Take Profit: 1.26543
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support, 50% Fibonacci extension
Stop Loss: 1.27298
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 161.8% Fibonacci extension, 78.6% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
10-06-2021, 08:13 AM
AUDJPY ascending trendline support ke qarib pahunch raha hai! Ucchal aane wali hai!

29879

AUDJPY ascending trendline support aur 61.8% Fibonacci retracement ke qarib pahunch raha hai. Graphical swing high ki taraf taqriban 84.531 par hamare pahle support ke qarib qalil muddati ucchal aur 85.171 par pahli muzahmat mumkin ho sakti hai. RSI bhi support ke qarib pahunch raha hai, jahan mazi me bhi qimat me ucchal aaya tha.

Tejarati Tajwiz

Entry: 84.531
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Take Profit: 85.171
Take Profit ki wajah: Graphical swing high resistance
Stop Loss: 84.307
Stop Loss ki wajah: Graphical swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
11-06-2021, 07:56 AM
NZDCAD pahli muzahmat ka test kar rahi hai, reversal ke imkanat hain!

29894

Qimat 50% Fibonacci retracement, 127.2% Fibonacci extension, horizontal pullback resistance aur descending trendline resistance ke mawafiq pahli muzahmat ka test kar rahi hai. Ham 100%, 127.2% Fibonacci extension aur horizontal swing low support ke mawafiq, yaha ek reversal aur pahli support ki taraf mazid kami dekh sakte hain. Qimat bhi descending trendline aur moving average resistances ke niche bani hui hai, jo hamare tajziye ke mutabiq mandi ke dawab ke aasar dikhati hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.87023
Entry ki wajah: 50% Fibonacci retracement, 127.2% Fibonacci extension, horizontal pullback resistance aur descending trendline resistance
Take Profit: 0.86303
Take Profit ki wajah: 100%, 127.2% Fibonacci extension aur horizontal swing low support
Stop Loss: 0.87491
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
11-06-2021, 08:09 AM
AUDCHF mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

29895

Qimat descending trendline resistance, horizontal swing high resistance, 100% Fibonacci extension aur 78.6% Fibonacci retracement se mandi ke dawab ka samna kar rahi hai. Qimat 127.2% Fibonacci extension aur 161.8% Fibonacci retracement ke mawafiq horizontal swing low support ki taraf niche ja sakti hai. Agar qimat me mazid izafa hota hai to, qimat ko 161.8% Fibonacci extension aur 78.6% Fibonacci retracement fibonacci confluence zone se muzahmat ka samna karna pad sakta hai. EMA bhi qimat se ooper hai, jo qimat ke liye mandi ka dawab dikha raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.69290
Entry ki wajah: Descending trendline resistance, horizontal swing high resistance, 100% Fibonacci extension, 78.6% Fibonacci retracement
Take Profit: 0.69059
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support, 127.2% Fibonacci extension, 161.8% Fibonacci retracement
Stop Loss: 0.69434
Stop Loss ki wajah: 161.8% Fibonacci extension, 78.6% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
11-06-2021, 08:24 AM
XAUUSD descending trendline resistance ke niche radde amal zahir kar raha hai. Girawat aane wali hai!

29896

XAUUSD descending trendline resistance ke niche radde amal zahir kar raha hai. Takniki indicators ke mazid mandi ke momentum ke liye gunjaish dikhane ke sath, 38.2% Fibonacci retracement ke niche ek qalil muddati intraday girawat aur 1892.51 par pahli muzahmat 1874.13 par pahli support par graphical overlap support ki taraf pahli muzahmat mukin hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1892.51
Entry ki wajah: 38.2% Fibonacci retracement, descending trendline resistance
Take Profit: 1874.13
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement
Stop Loss: 1900.20
Stop Loss ki wajah: Graphical swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
15-06-2021, 08:21 AM
GBPAUD pahli support se ooper radde amal zahir kar raha hai, mazid ucchal ke imkanat hain!

29932

Qimat pahli support se ooper radde amal zahir kar rahi hai, jo hamare 50% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension aur horizontal overlap support ke mawafiq hai. Ham 78.6% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension aur horizontal pullback resistance ke mawafiq, is satah se ooper, pahli muzahmat ki taraf mazid ucchal dekh sakte hain. Hamare tezi ke tassub ke mawafiq, qimat bhi moving average support se ooper bna hua hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.82953
Entry ki wajah: 50% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension aur horizontal overlap support
Take Profit: 1.83947
Take Profit ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension aur horizontal pullback resistance
Stop Loss: 1.82318
Stop Loss ki wajah: 161.8% Fibonacci extension aur horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
15-06-2021, 08:39 AM
EURCAD pivot se pare maizd kami ke imakant hai, mazid kami aane wali hai

29933

Qimat nichli satah ko kam karne ke liye dawab dal rahi hain. Agar qimat 61.8% Fibonacci retracement aur 50% Fibonacci extension Fibonacci confluence area ke mawafiq dakhil hoti hai to, qimat 100% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing low support ki taraf niche ja sakti hai. Agra qimat me fibonacci confluence se ucchal aata hai to, qimat 61.8% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal pullback resistance ki taraf badh sakti hai. Ichimoku cloud bhi qimat se ooper hai, jo qimat ke liye mandi ka dawab dikha raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.46967
Entry ki wajah: 50% Fibonacci extension, 61.8% Fibonacci retracement
Take Profit: 1.46664
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support, 100% Fibonacci extension
Stop Loss: 1.47103
Stop Loss ki wajah: Horizontal pullback resistance 61.8% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
15-06-2021, 09:09 AM
USDCAD mandi ke dawab ka samna kar raha hai. Kami aane wali hai!


29934

USDCAD kaledi Fibonacci extension ke qarib pahunch raha hai. Stochastic ke muzahmat ke test ke sath jahan mazi me bhi qiamt gir gayi thi, 1.21774 par hamari pahli muzahmat ke niche 61.8% Fibonacci retracement ki taraf mukhtasar muddati girawat, ascending trendline support aur 1.21238 par pahli support mumkn hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.21774
Entry ki wajah: 100% Fibonacci extension
Take Profit: 1.21238
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Stop Loss: 1.22038
Stop Loss ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
16-06-2021, 08:14 AM
EURNZD ascending trendline support ke qarib pahunch raha hai, ucchal ke imkanat hain!

29952

Qimat 61.8% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension, horizontal swing low support aur ascending trendline support ke mawafiq pahli support ke qarib pahunch rahi hai. Ham 61.8%, 127.2% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance ke mawafiq ucchal aur pahli muzahmat ki taraf mazid izafa dekh sakte hain. RSI bhi ascending trendline support ke sath-sath qimat se ooper bna hua hai, jo mazid tezi ke dawab ki alamaton ko zahir kar raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.69305
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension, horizontal swing low support aur ascending trendline support
Take Profit: 1.70070
Take Profit ki wajah: 61.8%, 127.2% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance
Stop Loss: 1.68902
Stop Loss ki wajah: 127.2% Fibonacci extension aur horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
16-06-2021, 08:26 AM
XAUUSD pivot se radde amal zahir kar raha hai, mazid ucchal ke imkanat hain!

29953

XAUUSD filhal 161.8% Fibonacci retracement aur 127.2% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing low support par radde amal zahir kar raha hai. Qimat 161.8% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing high resistance ki taraf badh sakti hain. Agar qimat maujudah support se niche aati hai to, qimat 161.8% Fibonacci retracement aur 161.8% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing low support se support hasil kar sakti hain. MACD bhi tezi ka dawab dikha raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1857.60
Entry ki wajah: Horizontal swing low support, 161.8% Fibonacci retracement, 127.2% Fibonacci extension
Take Profit: 1902.99
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance, 161.8% Fibonacci extension
Stop Loss: 1843.90
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support, 161.8% FIbonacci extension, 161.8% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
16-06-2021, 08:36 AM
EURUSD tezi ke dawab ka samna kar raha hai. Ucchal aane wali hai!

29954

EURUSD ascending trendline support se ooper bna hua hai. Kaledi 61.8% Fibonacci retracement se ooper ek mukhtasar muddati ucchal aur pahli muzahmat 1.21304 par graphical swing high ki taraf 1.21085 par pahli support mumkin ho sakti hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.21085
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Take Profit: 1.21304
Take Profit ki wajah: Graphical swing high resistance
Stop Loss: 1.20929
Stop Loss ki wajah: Graphical swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
17-06-2021, 08:18 AM
EURNZD pahle support ke qarib pahunch raha hai, ucchal ka imkan hai!

29979

Qimat 61.8% Fibonacci retracement, 100%, 127.2% Fibonacci extension aur horizontal pullback support ke mawafiq pahli support ke qarib pahunch rahi hai. Ham 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance ke mawafiq ucchal aur pahli muzahmat ki taraf mazid izafa dekh sakte hain. RSI bhi ascending trendline support ke sath-sath qimat se ooper bana hua hai, jo mazid tezi ke dawab ki alamaton ko zahir kar raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.69887
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, 100%, 127.2% Fibonacci extension aur horizontal pullback support
Take Profit: 1.70583
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance
Stop Loss: 1.69374
Stop Loss ki wajah: 161.8% Fibonacci extension aur horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
17-06-2021, 08:30 AM
AUDCHF mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

29980

AUDCHF 61.8% Fibonacci retracement aur 127.2% Fibonacci extension ke mawafiq descending trendline resistance ke sath-sath horizontal overlap resistance se mandi ke dawab ka samna kar raha hai. Qimat 161.8% Fibonacci retracement aur 78.6% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing low support ki taraf niche ja sakti hai. Agar qimat me mazid izafa hota hai to, qimat ko 161.8% retracement ke sath-sath 161.8% Fibonacci extension se horizontal swing high resistance ka samna karna pad sakta hai. chimoku cloud bhi qimat se ooper hai, qimat ke liye mandi ka dawab zahir kar raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.69254
Entry ki wajah: Horizontal overlap resistance, 61.8% Fibonacci retracement, 127.2% Fibonacci extension
Take Profit: 0.68963
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support, 161.8% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension
Stop Loss: 0.69442
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 161.8% Fibonacci retracement, 161.8% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
17-06-2021, 08:38 AM
AUDUSD mandi ke dawab ka samna kar raha hai. Kami aane wali hai!

29981

AUDUSD mandi ke dawab ka samna kar raha hai aur moving average resistance aur descending trendline resistance se niche hai. Graphical swing low support ki taraf 0.76998 par hamari pahli muzahmat se niche aur 0.76744 par pahli support mumkin ho sakti hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.76998
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, descending trendline resistance
Take Profit: 0.76744
Take Profit ki wajah: Graphical swing low support
Stop Loss: 0.77160
Reason for Stop Loss: Graphical swing low resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
18-06-2021, 07:55 AM
GBPAUD trendline par pullback ka imkan hai

30001

GBPAUD 61.8% Fibonacci retracement aur 61.8% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal pullback resistance ke qarib pahunch raha hai. Qimat 61.8% Fibonacci extension aur ascending trendline support ke mawafiq horizontal swing low support ki taraf pullback kar sakti hai. Agar qimat me mazid izafa hota rahta hai to, qimat ko 100% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing high resistance se muzahmat ka samna karna pad sakta hai. MACD bhi crossover aur mandi ka signal dikha raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.69887
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, 100%, 127.2% Fibonacci extension aur horizontal pullback support
Take Profit: 1.70583
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance
Stop Loss: 1.69374
Stop Loss ki wajah: 161.8% Fibonacci extension aur horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
18-06-2021, 08:28 AM
NZDCHF me mazid tezi ka imkan hai

30002

NZDCHF ne descending trend line resistance ko tod diya hai aur 161.8% Fibonacci retracement aur 161.8% Fibonacci extension ke sath horizontal swing high resistance ki taraf ooper badh raha hai. Agar qimat pichli kharidari ki entry ko aage badhati hai, to qimat 61.8% FIbonacci retracement ke mawafiq horizontal swing high resistance ki taraf badhna jari rakh sakti haio. Agar qimat pivot se palat jati hain to, qimat 61.8% Fibonacci retracement ayr 100% Fibonacci extension ki taraf badh sakti hain. EMA bhi qimat se niche hai, qimat ke liye tezi ka dawab dikha rahi hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.69254
Entry ki wajah: Horizontal overlap resistance, 61.8% Fibonacci retracement, 127.2% Fibonacci extension
Take Profit: 0.68963
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support, 161.8% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension
Stop Loss: 0.69442
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 161.8% Fibonacci retracement, 161.8% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
18-06-2021, 08:38 AM
GBPJPY ascending trendline ke qarib pahunch raha hai, ucchal ka imkan hai!

30003

Qimat 78.6% Fibonacci extension, horizontal swing low support aur ascending trendline support ke mawafiq pahli support ke qarib pahunch rahi hai. Ham yahan ucchal dekh sakte hain aur 78.6% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance ke mawafiq, pahli muzahmat ki taraf izafa dekh sakte hain. Stochastics bhi nichli support se ucchla hai, jahan pahle bhi qimat me ucchal aaya hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 154.729
Entry ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension, horizontal swing low support aur ascending trendline support
Take Profit: 155.378
Take Profit ki wajah: 78.6% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance
Stop Loss: 154.323
Stop Loss ki wajah: 127.2% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension aur horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
22-06-2021, 09:04 AM
GBPAUD pahli support ke qarib pahunch raha hai, mazid ucchal ke imkanat hain!

30046

Qimat 61.8% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension, horizontal pullback support aur ascending trendline support ke mawafiq, pahli support ke qarib pahunch rahi hai. Ham 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance ke mawafiq, yahan ucchal dekh sakte hain aur pahli muzahmat ki taraf izafa dekh sakte hain. Stochastics us support ka bhi test kar raha hai jahan qimat me mazi me bhi ucchal aaya hai, hamare tajziyah ke mawafiq tezi ke dawab ke aasar dikhata hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.83906
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension, horizontal pullback support aur ascending trendline support
Take Profit: 1.85027
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance
Stop Loss: 1.83270
Stop Loss ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement, 161.8% Fibonacci extension aur horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
22-06-2021, 09:14 AM
NZDCHF pivot se mazid girawat

30047

NZDCHF filhal 161.8% Fibonacci extension aur 61.8% Fibonacci retracement ke mawafiq pahli muzahmat ki taraf niche ja raha hai. Agar qimat me mazid kami aati hai to, qimat 78.6% Fibonacci extension aur 127.2% Fibonacci retracement fibonacci confluence zone se support hasil kar sakti hai. Agar qimat pahli muzahmat se palat jati hai to, qimat ko 61.8% Fibonacci retracement aur 61.8% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing high resistance se muzahmat ka samna karna pad sakta hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.64043
Entry ki wajah: Horizontal pullback support, 161.8% Fibonacci extensions, 61.8% Fibonacci retracement
Take Profit: 0.63811
Take Profit ki wajah: 127.2% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension
Stop Loss: 0.64272
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 61.8% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
22-06-2021, 09:54 AM
USDJPY ascending trendline support ke qarib pahunch raha hai, ucchal ke imkan hai

30048

USDJPY ascending trendline support se ooper bana hua hai. 76.4% Fibonacci retracement se ooper qalil muddati ucchal aur 110.071 par haliya graphical swing high aur 110.485 par pahli muzahmat ki taraf pahli muzahmat mumkin ho sakti hai. Stochastic us support se ooper radde amal zahir kar raha hai jahan mazi me bhi qimat me ucchal aaya tha.

Tejarati Tajwiz

Entry: 110.071
Entry ki wajah: 76.4% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Take Profit: 110.485
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, Graphical swing high resistance
Stop Loss: 109.805
Stop Loss ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement, Graphical swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
23-06-2021, 08:09 AM
EURNZD bullish breakout, mazid ucchal ke imkanat hain!

30064

Qimat ne abhi descending trendline resistance-turned-support se ek tezi ka breakout dekha hai, aur ab yah ascending trendline aur moving average support dono se ooper bna hua hai. Ham mumkena taur par 78.6% Fibonacci retracement, horizontal pullback support ke mawafiq, pahli support se ooper mazid ucchal dekh sakte hain aur 127.2% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance ke mawafiq, pahli muzahmat ki taraf moving average support dekh sakte hain.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.70571
Entry ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement, horizontal pullback support ayr moving average support
Take Profit: 1.71244
Take Profit ki wajah: 127.2% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance
Stop Loss: 1.70186
Stop Loss ki wajah: 50% Fibonacci retracement aur horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
23-06-2021, 08:24 AM
EURCHF pivot ke qarib pahunch raha hai, reversal ke imkanat hain

30065

Qimat 78.6% Fibonacci retracement aur 78.6% Fibonacci extension fibonacci confluence ke qarib pahunch rahi hai. Qimat 127.2% Fibonacci extension aur 161.8% Fibonacci retracement ke mawafiq palat sakti hain aur horizontal swing low support ki taraf niche ja sakti hai. Agar qimat izafa hota raha to, qimat ko 161.8% Fibonacci retracement aur 161.8% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing high resistance se muzahmat ka samna karna pad sakta hai. Stochastics bhi 93.75 satah ke qarib pahunch raha hai, reversal ke imkanat hain.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.09572
Entry ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension
Take Profit: 1.09206
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support, 127.2% Fibonacci extension, 161.8% Fibonacci retracement
Stop Loss: 1.09790
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 161.8% Fibonacci retracement, 161.8% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
23-06-2021, 08:32 AM
AUDNZD ascending trendline support ke qarib pahunch raha hai! Ucchal aane wala hai!

30066

AUDNZD ascending trendline support se ooper bna hua hai. 50% Fibonacci retracement se ooper ek aur ucchal aur 1.07765 par -27.2% Fibonacci retracement level ki taraf pahla support aur 1.07998 par pahla muzahmat mumkin ho sakta hai. Stochastic us support se ooper radde amal zahir kar raha hai jahan mazi me bhi qimat me ucchal aaya tha.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.07765
Entry ki wajah: 50% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Take Profit: 1.07998
Take Profit ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement
Stop Loss: 1.07670
Stop Loss ki wajah: Graphical swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
24-06-2021, 08:19 AM
AUDCHF me tezi ka breakout, mazid ucchal ke imkanat hain!

30089

Qimat ne abhi descending trendline resistance-turned-support se tezi ka breakout dekha hai, aur MACD ab 0 line se ooper hai. Ham 38.2%, 50% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension aur horizontal pullback support ke sath pahli support par ucchal dekh sakte hain, aur 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance ke mawafiq, pahli muzahmat ki taraf mazid izafa dekh sakte hain.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.69269
Entry ki wajah: 38.2%, 50% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension aur horizontal pullback support
Take Profit: 0.69354
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance
Stop Loss: 0.69041
Stop Loss ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement, 127.2% Fibonacci extension aur horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
24-06-2021, 08:33 AM
GBPUSD tezi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid ucchal ke imkanat hain

30090

Qimat 78.6% Fibonacci extension aur 61.8% Fibonacci retracement aur horizontal pullback support ke mawafiq ascending trendline support ke qarib pahunch rahi hai. Qimat 61.8% Fibonacci retracement aur 100% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing high resistance ki taraf badh sakti hai. Agar qimat me mazid kami aati hai to, qimat 127.2% Fibonacci extension aur 61.8% Fibonacci retracement ke mawafiq horizontal swing low support par support hasil kar sakti hai. Ichimoku cloud bhi qimat se niche hai, jo qimat ke liye tezi ka dawab dikha raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.39004
Entry ki wajah: Horizontal pullback support, 78.6% Fibonacci extension, 61.8% Fibonacci retracement
Take Profit: 1.40088
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance, 100% Fibonacci extension, 61.8% Fibonacci retracement
Stop Loss: 1.38602
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support, 61.8% Fibonacci retracement, 127.2% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
24-06-2021, 08:44 AM
GBPCAD ascending channel support se nice toot gaya! Kami aane wali hai!

30091

GBPCAD ascending trendline support ab muzahmat hai, se niche toot gaya. Graphical swing low ki taraf 1.71796 par hamari pahli muzahmat se niche aur 1.71462 par pahli support ki ummid ki ja sakti hai. Technical indicators bhi mazid mandi ke liye gunjaish dikha eaha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.71796
Entry ki wajah: 23.6% Fibonacci retracement, ascending trendline resistance
Take Profit: 1.71462
Take Profit ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement, Graphical swing low support
Stop Loss: 1.72031
Stop Loss ki wajah: 50% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
25-06-2021, 07:21 AM
NZDUSD tezi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid ucchal ke imkanat hain!

30109

Qimat tezi ke dawab ka samna kar raha hai kiyunkeh yah ascending trendline aur moving average support se musalsal ooper bana hua hai, jo hamare tezi ke tassub ke mawafiq hai. Ham 61.8% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension aur horizontal pullback support ke sath pahli support par ucchal dekh sakte hain, aur 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance ke mawafiq, pahli muzahmat ki taraf ucchal dekh sakte hain.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.70274
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension aur horizontal pullback support
Take Profit: 0.70692
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance
Stop Loss: 0.69981
Stop Loss ki wajah: 161.8% Fibonacci extension aur horizontal overlap support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
25-06-2021, 07:36 AM
USDCHF pahli muzahmat ke qarib pahunch raha hai, reversal ke imkanat hain

30110

Qimat 161.8% Fibonacci extension aur 78.6% Fibonacci retracement ke mawafiq horizontal swing high resistance ke qarib pahunch rahi hai. Qimat 61.8% Fibonacci retracement ke mawafiq horizontal pullback support ki taraf badh sakti hain. Agar qimat me izafa hota raha to, qimat ko 161.8% Fibonacci extension aur 127.2% Fibonacci retracement ke mawafiq horizontal swing high resistance se muzahmat ka samna karna pad sakta hai. Stochastics bhi 81.61 resistance level ke qarib pahunch raha hai, reversal ka imkan hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.91996
Entry ki wajah: Horizontal swing high resistance, 78.6% Fibonacci retracement, 161.8% Fibonacci extension
Take Profit: 0.90913
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback support, 61.8% Fibonacci retracement
Stop Loss: 0.92388
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 127.2% Fibonacci retracement, 161.8% FIbonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
25-06-2021, 07:46 AM
USDCAD ascending trendline support se ooper bana hua hai! Ucchal aane wala hai!

30111

USDCAD ascending trendline support se ooper bana hua hai. 1.22627 par pahli support se ooper ek mukhtasar muddati intraday ucchal aur 1.24017 par pahli muzahmat ki taraf 61.8% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci retracement bhi mumkin ho sakta hai. Stochastic support ka test kar raha hai jahan mazi me bhi qimat me ucchal aaya tha.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.22627
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, ascending trendline resistance
Take Profit: 1.24017
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, Graphical swing high resistance
Stop Loss: 1.22040
Stop Loss ki wajah: Graphical swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
29-06-2021, 07:49 AM
NZDUSD pahli support ke qarib pahunch raha hai, ucchal ke imkanat hain!

30166

Qimat 38.2%, 78.6% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing low support ke mawafiq pahle support ke qarib pahunch raha hai, jahan ham 8.6% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance ke mawafiq ucchal dekh sakte hain aur pahli muzahmat ki taraf mazid izafa dekh sakte hain. Qimat ascending trendline aur Ichimoku cloud supports dono se ooper bana hua hai, jo tezi ke dawab ki alamat zahir kar rahi hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.70561
Entry ki wajah: 38.2%, 78.6% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing low support
Take Profit: 0.70954
Take Profit ki wajah: 78.6% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance
Stop Loss: 0.70295
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, 127.2% Fibonacci extension aur horizontal pullback support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
29-06-2021, 08:01 AM
USDJPY tezi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid ucchal ke imkanat hain!

30167

USDJPY 78.6% Fibonacci retracement aur 61.8% Fibonacci extension ke mawafiq ascending trendline support se tezi ke dawab ka samna kar raha hai. Qimat -27.2% Fibonacci retracement aur 100% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing high resistance ki taraf badh sakti hai. Agar qimat niche ki taraf badhti rahi to qimat 50% Fibonacci retracement aur 100% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing low support se support hasil kar sakti hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 110.582
Entry ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension
Take Profit: 110.983
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance, -27.2% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension
Stop Loss: 110.382
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support, 50% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
29-06-2021, 08:13 AM
AUDUSD ascending trendline resistance se ooper bana hua hai! Ucchal aane wala hai!

30168

AUDUSD ascending trendline resistance se ooper aur sath hi moving average se ooper bana hua hai. Graphical swing high ki taraf 0.75755 par pahli support se ooper aur 0.76167 par pahlli muzahmat mumkin ho sakti hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.75755
Entry ki wajah: 38.20% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Take Profit: 0.76167
Take Profit ki wajah: Graphical swing high resistance
Stop Loss: 0.75381
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, Graphical swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
30-06-2021, 08:10 AM
GBPAUD me tezi ka breakout, mazid izafe ka imkan hai

30191

Qimat ne descending trendline resistance-turned-support se tezi ka breakout dikhaya hai, aur ab moving average support se bhi ooper hai. Ham 78.6% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension aur horizontal pullback resistance ke mawafiq, 50% Fibonacci retracement aur horizontal overlap support ke sath, pahli muzahmat ki taraf, pahli support se ooper mazid izafa dekh sakte hain.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.83296
Entry ki wajah: 50% Fibonacci retracement aur horizontal overlap support
Take Profit: 1.84540
Take Profit ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension aur horizontal pullback resistance
Stop Loss: 1.82617
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
30-06-2021, 08:22 AM
GBPJPY tezi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid ucchal ke imkanat hain

30192

GBPJPY 61.8% Fibonacci retracement aur 161.8% Fibonacci extension ke sath horizontal pullback support ke mawafiq support satah par pahunch raha hai. Qimat 78.6% Fibonacci retracement aur 61.8% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing high resistance ki taraf badh sakti hai. Agar qimat mazid kami aati hai to, qimat 78.6% Fibonacci extension aur 78.6% Fibonacci retracement ke mawafiq horizontal pullback support se support hasil kar sakti hai. Stochastics bhi 4.58 ki satah ke qarib pahunch raha hai, isme ucchal ke imkanat hain.

Tejarati Tajwiz

Entry: 152.825
Entry ki wajah: Horizontal pullback support, 161.8% Fibonacci extension, 61.8% Fibonacci retracement
Take Profit: 154.183
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance, 61.8% Fibonacci extension, 78.6% Fibonacci retracement
Stop Loss: 152.207
Stop Loss ki wajah: Horizontal pullback support, 78.6% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
30-06-2021, 08:33 AM
GBPUSD descending trendline resistance se niche bana hua hai! Kami aane wali hai!

30193

GBPUSD descending trendline resistance se niche bana hua hai. Takniki indicators mazid mandi ki raftar ke liye jagah dikha raha hai. Hamare 38.2% Fibonacci retracement ke niche ek mukhtasar muddati kami aur graphical overlap support ke liye 1.38883 par hamari pahli muzahmat aur 1.38290 par pahli support mumkin ho sakt hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.38883
Entry ki wajah: 38.20% Fibonacci retracement, descending trendline resistance
Take Profit: 1.38290
Take Profit ki wajah: 78.60% Fibonacci retracement, Graphical overlap support
Stop Loss: 1.39264
Stop Loss ki wajah: Graphical swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
01-07-2021, 09:16 AM
GBPAUD tezi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid izafe ka imkan hai!

30216

Qimat tezi ke dawab ka samna kar rahi hai kiyunkeh yah hamare tezi ke tassub ke mawafiq, ascending trendline aur moving average supports se musalsal ooper bana hua hai. Ham pahli support se ooper 23.6%, 38.2% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension aur horizontal pullback support ke sath, pahli muzahmat ki taraf, 100% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance ke mawafiq izafa dekh sakte hain.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.83972
Entry ki wajah: 23.6%, 38.2% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension aur horizontal pullback support
Take Profit: 1.85241
Take Profit ki wajah: 100% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance
Stop Loss: 1.83307
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, 161.8% Fibonacci extension aur horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
01-07-2021, 09:28 AM
GBPCAD me mazid tezi ke imkanat hain

30217

GBPCAD pahli support ke qarib pahunch raha hai jo ki 50% Fibonacci retracement aur 61.8% Fibonacci extension ke mawafiq hamara horizontal overlap support hai. Qimat 78.6% Fibonacci retracement aur 78.6% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing high resistance ki taraf badh sakti haio. Agar qimat me kami jari rahti hai to, qimat 127.2% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing low support par support hasil kar sakti hai. Ichimoku cloud bhi qimat se niche hai, jo qimat ke liye tezi ka dawab dikha raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.71447
Entry ki wajah: Horizontal overlap support, 61.8% Fibonacci extension, 50% Fibonacci retracement
Take Profit: 1.72128
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance, 78.6% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension
Stop Loss: 1.70969
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support, 127.2% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
01-07-2021, 09:54 AM
EURJPY descending trendline resistance se niche bna hua hai! Kami aane wali hai!

30218

EURJPY descending trendline resistance se niche bna hua hai! Technical indicators ke mandi ki momentum liye mazid gunjaish dikhane ke sath, 131.691 par apni pahli muzahmat ke niche mukhtasar muddat ki kami 131.281 par graphical swing low pahli support ki taraf mumkin ho sakti hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 131.691
Entry ki wajah: 38.20% Fibonacci retracement, descending trendline resistance
Take Profit: 131.281
Take Profit ki wajah: Graphical Swing Low Support
Stop Loss: 131.882
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, Graphical swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
02-07-2021, 09:18 AM
XAUUSD pahli muzahmat ke qarib pahunch raha hai, reversal ke imkanat hain!

30239

Qimat 61.8%, 161.8% Fibonacci retracement, 50% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance ke mawafiq, pahli muzahmat ke qarib pahunch rahi hai. Ham 61.8%, 161.8% Fibonacci extension aur horizontal swing low support ke mawafiq, pahli support ki taraf reversal aur mazid kami dekh sakte hain. Stochastics bhi muzahmat ka test kar raha hai, jahan qimat pahle reverse ho gai hai, mandi ke dawab ki alamat zahir kar rahi hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1774.48
Entry ki wajah: 61.8%, 161.8% Fibonacci retracement, 50% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance
Take Profit: 1753.42
Take Profit ki wajah: 61.8%, 161.8% FIbonacci extension aur horizontal swing low support
Stop Loss: 1785.78
Stop Loss ki wajah: 100% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
02-07-2021, 09:53 AM
GBPJPY ne descending trendline ko tod diya, ucchal aane wali hai

30240

GBPJPY ne descending trendline resistance ko tod diya aur filhal horizontal swing low support par 38.2% Fibonacci retracement aur 78.6% Fibonacci extension ke mawafiq support hasil kar raha hai. Qimat 78.6% Fibonacci extension aur 61.8% Fibonacci retracement ke mawafiq horizontal swing high resistance ki tarf badh sakti hai. Agar qimat me kami aati hai to, qimat 161.8% Fibonacci extension aur 78.6% Fibonacci retracement ke mawafiq horizontal swing low support par support hasil kar sakti hai. 34 EMA bhi qimat se niche hai, jo qimat ke liye tezi ka dawab dikha raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 153.352
Entry ki wajah: Horizontal swing low support, 38.2% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension
Take Profit: 154.226
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance, 78.6% Fibonacci extension, 61.8% Fibonacci retracement
Stop Loss: 152.825
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support, 161.8% Fibonacci extension, 78.6% Fibonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
02-07-2021, 10:03 AM
GBPUSD descending trendline resistance se niche bana hua hai! Kami aane wali hai!

30241

GBPUSD escending trendline resistance se niche bana hua hai. Takniki indicators ke mandi ki tezi ke liye mazid gunjaish dikhane ke sath, 1.37862 par graphical swing low 1st support ki taraf 1.38380 par hamari pahli muzahmat se niche mukhtasar muddati kami mumkin ho sakti hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.38380
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, descending trendline resistance
Take Profit: 1.37862
Take Profit ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement, Graphical Swing Low Support
Stop Loss: 1.38725
Reason for Stop Loss: Graphical swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
06-07-2021, 08:59 AM
AUDCAD mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

30268

Qimat mandi ke dawab ka samna kar rahi hai kiyunkeh yah hamare mandi ke tassub ke mawafiq.descending trendline aur Ichimoku cloud resistances se niche bana hua hai. Ham mumkena taur par 78.6% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension, horizontal swing high resistance aur descending trendline resistance ke mawafiq pahli muzahmat par reversal dekh sakte hain aur 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing low support ki taraf mazid kami dekh sakte hain.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.92819
Entry ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension, horizontal swing high resistance aur descending trendline resistance
Take Profit: 0.92487
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing low support
Stop Loss: 0.92979
Stop Loss ki wajah: 161.8% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
06-07-2021, 09:10 AM
USDJPY muzahmat ke qarib pahunch raha hai, ucchal ke imkanat hain

30269

USDJPY 38.2% Fibonacci retracement aur 50% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing high resistance ke qarib pahuch raha hai. Qimat 78.6% Fibonacci retracement aur 127.2% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal pullback support ki taraf palat sakti hai aur niche ja sakti hai. Agar qimat badhti hai to, qimat ko 78.6% Fibonacci retracement aur 78.6% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal pullback resistance se muzahmat ka samna karna pad sakta hai. EMA bhi qimat se ooper hai, jo qimat ke liye tezi ka dawab dikha raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 111.218
Entry ki wajah: Horizontal overlap resistance, 50% Fibonacci extension, 38.2% Fibonacci retracement
Take Profit: 110.695
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback support, 127.2% Fibonacci extension, 78.6% Fibonacci retracement
Stop Loss: 111.495
Stop Loss ki wajah: Horizontal pullback resistance, 78.6% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
06-07-2021, 09:24 AM
AUDJPY swing high resistance par hai, trendline support par pullback hone wali hai!

30270

AUDJPY kaledi graphical swing high resistance aur pahli muzahmat ke niche 83.656 par raddeamal zahir kar raha hai. Ascending trendline support ki taraf hamari muzahmat ke niche mukhtasar muddati kami aur 83.063 par pahli support mumkin ho sakti hai. Stochastic muzahmat ka test kar raha hai jahan mazi me bhi qimat ne pullback ki thi.

Tejarati Tajwiz

Entry: 83.656
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci extension, Graphical swing high resistance
Take Profit: 83.063
Take Profit ki wajah: Ascending trendline support, graphical swing low support
Stop Loss: 84.227
Stop Loss ki wajah: 127.2% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension, Graphical swing high resistance.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
07-07-2021, 07:24 AM
GBPAUD pahli support ke qarib pahunch raha hai, ucchal ke imkanat hain!

30286

Qimat pahli support ke qarib pahunch rahi hai, jo 61.8% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension aur ascending trendline support ke mawafiq hai. Ham 78.6% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance ke mawafiq, pahli muzahmat ki taraf ucchal aur mazid izafa dekh sakte hain. Stochastics bhi support ke qariba pahunch raha hai jahan qimat me mazi me bhi ucchal aaya hai, jo tezi ke dawab ke aasar dikha raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.83307
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension aur ascending trendline support
Take Profit: 1.84854
Take Profit ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance
Stop Loss: 1.82617
Stop Loss ki wajah: 78.6% Fibonacci extension aur horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
07-07-2021, 07:40 AM
GBPUSD tezi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid ucchal ke imkanat hain!

30287

GBPUSD tezi ke dawab ka samna kar raha hai kiyunkeh yah descending trendline resistance se toot gaya hai. Qimat horizontal swing high resistance, 61.8% Fibonacci extension aur 50% Fibonacci retracement ke mawafiq muzahmat satah tak pahunch rahi hai. Agar qimat muzahmat ke zariye toot jati hai to 100% Fibonacci extension aur 78.6% Fibonacci retracement ke mawafiq horizontal swing high resistance ki taraf badhna jari rakh sakti hai. Agar qimat palat jati hai to, qimat 38.2% Fibonacci retracement aur 61.8% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal overlap support par support hasil kar sakti hai. Ichimoku cloud bhi qimat se niche hai, jo qimat ke liye tezi ka dawab dikha raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.38730
Entry ki wajah: Horizontal swing high resistance, 50% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension
Take Profit: 1.39394
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance, 100% Fibonacci extension, 78.6% Fibonacci retracement
Stop Loss: 1.38205
Stop Loss ki wajah: Horizontal overlap support, 38.2% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
07-07-2021, 07:59 AM
XAGUSD ascending trendline support se ooper raddeamal zahir kar raha hai! Mazid ucchal aane wali hai!

30288

XAGUSD ascending trendline support se ooper bana hua hai. Takniki indicators ke mazid ucchal ke imkanat ke sath, 23.6% Fibonacci retracement aur 26.340 par pahli support se ooper 26.914 par pahli muzahmat ki taraf ucchal ki tawaqqo ki ja sakti hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 26.340
Entry ki wajah: 23.6% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Take Profit: 26.914
Take Profit ki wajah: -27.20% Fibonacci retracement
Stop Loss: 25.920
Stop Loss ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, Graphical swing low support.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
08-07-2021, 09:39 AM
USDCHF pahli support ke qarib pahunch raha hai, ucchal ke imkanat hain!

30310

Qimat 38.2% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension aur horizontal overlap support ke mawafiq pahli support ke qarib pahunch rahi hai. Ham 78.6% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance ke mawafiq, yahan se pahli muzahmat ki taraf ucchal aur mazid izafa dekh sakte hain. Hamare tezi ke tassub ke mawafiq, qimat bhi ab moving average support se ooper hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.92269
Entry ki wajah: 38.2% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension aur horizontal overlap support
Take Profit: 0.92747
Take Profit ki wajah: 78.6% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance
Stop Loss: 0.92003
Stop Loss ki wajah: 161.8% Fibonacci extension aur horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
08-07-2021, 09:51 AM
EURUSD muzahmat ke qarib pahunch raha hai, reversal ke imkanat hain!

30311

Qimat 50% Fibonacci retracement aur 50% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal pullback resistance ke qarib pahunch rahi hai. Qimat -27.2% Fibonacci retracement aur 127.2% Fibonacci retracement Fibonacci confluence zone ki taraf badh sakti hai. Agar qimat badhti hai to, qimat ko 100% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing high resistance se muzahmat ka samna karna pad sakta hai. EMA bhi qimat se ooper hai, jo qimat ke liye mandi ka dawab dikha raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.18513
Entry ki wajah: Horizontal pullback resistance, 50% Fibonacci retracement, 50% Fibonacci extension
Take Profit: 1.17858
Take Profit ki wajah: 127.2% Fibonacci retracement, -27.2% Fibonacci retracement
Stop Loss: 1.18950
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance, 100% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
08-07-2021, 10:03 AM
GBPUSD trendline resistance se ooper toot gaya! Maiz ucchal ke imkanat hain!

30312

GBPUSD descending trendline resistance (ab support) se toot gaya aur 1.37766 par pahli support ka test kar raha hai. Jiske ooper pahli muzahmat 1.38439 par graphical overlap resistance ki taraf ek qalil muddati ucchal mumkin ho sakta hai. Stochastic support ka test kar raha hai jahan qimat me mazi me bhi ucchal aaya hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.37766
Entry ki wajah: 76.4% Fibonacci retracement, descending trendline support
Take Profit: 1.38439
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, Overlap resistance
Stop Loss: 1.37319
Stop Loss ki wajah: Graphical swing low support.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
09-07-2021, 10:59 AM
EURGBP pahli muzahmat ke qarib pahunch raha hai, reversal ka imkan hai!

30328

Qimat 61.8% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension aur horizontal overlap resistance ke mawafiq pahli muzahmat ke qarib pahunch raha hai, jahan ham 78.6% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension aur horizontal swing low support ke mawafiq pahli support ki taraf reversal aur mazid kami dekh sakte hain. Qimat bhi moving average aur descending trendline resistances se niche hai, jo mandi ke dawab ke aasar zahir kar raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.85643
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension aur horizontal overlap resistance
Take Profit: 0.85410
Take Profit ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension aur horizontal swing low support
Stop Loss: 0.85830
Stop Loss ki wajah: 161.8% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
09-07-2021, 11:09 AM
EURUSD support ke qarib pahunch raha hai, ucchal ke imkanat hain

30329

EURUSD 127.2% Fibonacci retracement aur 61.8% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing low support ke qarib pahunch raha hai. Qimat 61.8% Fibonacci retracement aur 78.6% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal pullback resistance ki taraf badh sakti hai. Agar qimat niche ki taraf badhti rahti hai to, qimat 161.8% Fibonacci retracement aur 100% Fibonacci extension ke ucchal sakti hai. Stochastics bhi 7.99 ki satah ke qarib pahunch raha hai, jisme ucchal ka imkan hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.17813
Entry ki wajah: Horizontal swing low support, 61.8% Fibonacci extension, 127.2% Fibonacci retracement
Take Profit: 1.18513
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback resistance, 78.6% Fibonacci extension, 61.8% Fibonacci retracement
Stop Loss: 1.17472
Stop Los ki wajahs: 161.8% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
09-07-2021, 11:23 AM
GBPUSD support ke qarib pahunch raha hai, ucchal ke imkanat hain

30330

GBPUSD trendline resistance (ab support) se ucchal gaya aur qimat 78.6% Fibonacci extension aur swing low support ke mawafiq 1.37354 par pahli support ki taraf awing ke liye dekh rahi hai. Stochastic satah tak pahunchne se pahle mandi ki momentum ka ishara kar raha hai jahan pichla ucchal hua hai. Qimat ko 61.8% Fibonacci retracement aur descending trendline resistance ke sath 1.38502 par pahli support se pahli muzahmat tak tezi ke dawab ka samna karna padega.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.37354
Entry ki wajah: 78.6% Fibonacci extension, descending trendline support, swing low support
Take Profit: 1.38502
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, descending trendline resistance
Stop Loss: 1.37319
Stop Loss ki wajah: 127.2% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
13-07-2021, 08:04 AM
NZDCAD pahli support ke qarib pahunch raha hai, ucchal ke imkanat hain!

30367

Qimat pahli support ke qarib pahunch rahi hai, jo 61.8% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing low support ke mawafiq hai. Ham 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance ke mawafiq ucchal aur pahli muzahmat ki taraf mazid izafa dekh sakte hain. Stochastics bhi support ke qarib pahunch raha hai, jahan qimat me mazi me bhi ucchal aaya hai, mumkena tezi ka dawab dikha raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.86883
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing low support
Take Profit: 0.87813
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance
Stop Loss: 0.86307
Stop Loss ki wajah: 127.2% Fibonacci extension aur horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
13-07-2021, 08:17 AM
USDJPY muzahmat ke qarib pahunch raha hai, ucchal aane wala hai

30368

USDJPY 38.2% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci retracement aur 61.8% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal pullback resistance ke qarib pahunch raha hai. Qimat 61.8% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing low support ki taraf niche ja sakti hai. Agar qimat badhti hai to, qimat ko 100% Fibonacci extension aur 61.8% Fibonacci retracement ke mawafiq horizontal swing high resistance se muzahmat ka samna karna pad sakta hai. MACD qimat ke liye mandi ka dawab dikhate hue bearish crossover bhi dikha raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 110.396
Entry ki wajah: Horizontal pullback resistance, 61.8% Fibonacci retracement, 38.2% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension
Take Profit: 109.533
Take Profit ki wajah: Horizontal swing low support, 61.8% Fibonacci extension
Stop Loss: 110.815
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing high resistance 61.8% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
13-07-2021, 08:29 AM
EURUSD ascending trendline support se ooper bana hua hai! Ucchal aane wala hai!

30369

EURUSD ascending trendline support se ooper bana hua hai, yah zahir karta hai keh rujhan tabdil ho gai hai. Takniki indicators ke ab mazid tezi ki gunjaish dikhane ke sath, 1.18600 par hamari pahli support se 1.18951 par hamari pahli muzahmat ki taraf ek aur ucchal mumkin ho sakta hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.18600
Entry ki wajah: 38.2% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Take Profit: 1.18951
Take Profit ki wajah: -27.20% Fibonacci retracement, Graphical swing high resistance
Stop Loss: 1.18467
Stop Loss ki wajah: 61.8% FIbonacci retracement

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
15-07-2021, 11:18 AM
USDJPY ascending trendline support se ooper bana hua hai! Ucchal aane wali hai!

30374

USDJPY ascending trendline support se ooper bana hua hai, yah zahir karta hai keh rujhan tandil ho gayi hai. Takniki indicators ke ab mazid tezi ki raftar ke liye gunjaish dikhane ke sath, 110.422 par hamari pahli support se ooper 110.816 par hamari pahli muzahmat ki taraf ek aur ucchal mumkin hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 110.422
Entry ki wajah: 23.6% and 50% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Take Profit: 110.816
Take Profit ki wajah: -27.20% Fibonacci retracement
Stop Loss: 110.200
Stop Loss ki wajah: 38.2% Fibonacci retracement, Graphical swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
15-07-2021, 11:19 AM
EURUSD support ke qarib pahunch raha hai, ucchal ka imkan hai!

30375

Qimat 100% Fibonacci extension, 161.8% Fibonacci retracement aur 78.6% Fibonacci extension Fibonacci confluence zone ke mawafiq support satah ke qarib pahunch rahi hai. Qimat 50% Fibonacci retracement aur 50% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal pullback resistance ki taraf badh sakti hai. Agar qimat me kami aati hai to, qimat 127.2% Fibonacci retracement aur 100% Fibonacci extension par support hasil kar sakti hai. Stochastics bhi 3.40 support par hai, ucchal ke imkanat hain.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.17688
Entry ki wajah: 100% Fibonacci extension, 78.6% Fibonacci extension, 161.8% Fibonacci retracement
Take Profit: 1.18246
Take Profit ki wajah: Horizontal pullback resistance, 50% Fibonacci retracement, 50% Fibonacci extension
Stop Loss: 1.17475
Stop Loss ki wajah: 127.2% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
15-07-2021, 11:20 AM
EURGBP mandi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid kami ke imkanat hain!

30376

Qimat mandi ke dawab ka samna kar rahi hai kiyunkeh yah descending trendline, moving average aur Ichimoku cloud resistances se musalsal niche bana hua hai. Ham 61.8% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension, descending trendline resistance aur horizontal pullback resistance ke mawafiq pahli muzahmat par reversal dekh sakte hain, aur -27.2% Fibonacci retracement aur 78.6% Fibonacci extension ke mawafiq pahli support ki taraf mazid kami dekh sakte hain.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.85388
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension, descending trendline resistance aur horizontal pullback resistance
Take Profit: 0.85132
Take Profit ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement aur 78.6% Fibonacci extension
Stop Loss: 0.85580
Stop Loss ki wajah: 161.8% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance


*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
16-07-2021, 08:06 AM
GBPUSD pahli support ke qarib pahunch raha hai, ucchal ka imkan hai!

30398

Qimat 61.8% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension aur horizontal swing low support ke mawafiq pahle support ke qarib pahunch rahi hai. Ham 78.6% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance ke mawafiq ucchal dekh sakte hain aur pahli muzahamt ki taraf izafa dekh sakte hain. Stochastics bhi support ke qarib pahunch raha hai, jahan pahli bhi qimat me ucchal aaya hai, jo mazid tezi ke dawab ke imkanat ki nishandahi karta hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.37999
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension aur horizontal swing low support
Take Profit: 1.38921
Take Profit ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension aur horizontal swing high resistance
Stop Loss: 1.37419
Stop Loss ki wajah: 127.2% Fibonacci extension aur horizontal swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
16-07-2021, 08:27 AM
EURAUD tezi ke dawab ka samna kar raha hai, mazid ucchal ka imkan hai

30401

Qimat tezi ke dawab ka samna kar raha hai kiyunkeh qimat descending trendline resistance se toot gayi hai. Horizontal swing low support, 50% Fibonacci extension, aur 61.8% Fibonacci retracement ke mawafiq descending trendline bane support ka fir se test karne e liye qimat niche ki taraf ja rahi hai. Qimat 61.8% Fibonacci retracement aur 100% Fibonacci extension ke mawafiq horizontal swing high resistance ki taraf badh sakti hai. Agar qimat kam hoti hain to, qimat 78.6% Fibonacci retracement ke mawafiq horizontal swing low support par support hasil kar sakti hai. MACD bhi qimat ke liye tezi ka dawab dikha raha hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.58096
Entry ki wajah: Horizontal swing low support, 50% Fibonacci extension, 61.8% Fibonacci retracement
Take Profit: 1.58994
Take Profit ki wajah: Horizontal swing high resistance, 61.8% Fibonacci retracement, 100% Fibonacci extension
Stop Loss: 1.57757
Stop Loss ki wajah: Horizontal swing low support, 78.6% Fibonacci extension

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
16-07-2021, 08:37 AM
AUDUSD ascending trendline support se ooper bana hua hai! Ucchal aane wali hai!

30405

AUDUSD ascending trendline support se ooper bana hua hai, yah zahir karta hai keh rujhan tabdil ho gaya hai. RSI bhi ascending trendline support se ooper bana hua hai aut mazid tezi ke liye gunjaish dikhata hai. 0.74443 par hamari pahli se ooper 0.75029 par hamari pahli muzahmat ki taaf ek aur ucchal mumkin ho sakta hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.74443
Entry ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Take Profit: 0.75029
Take Profit ki wajah: -27.20% Fibonacci retracement, 78.6% Fibonacci extension
Stop Loss: 0.74266
Stop Loss ki wajah: Graphical swing low support

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
22-07-2021, 04:46 PM
٢٢ جولائی، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر / جے پی وائی

کل، منڈیوں نے خطرے کی طرف لوٹنے کی خواہش ظاہر کی: ایس اینڈ پی 500 0.82 فیصد، یورو اسٹاکس 1.78 فیصد، 5 سالہ امریکی حکومت کے بانڈز پر پیداوار 0.685 فیصد سے 0.738 فیصد تک بڑھ گئی۔ نتیجے کے طور پر، امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی 45 پوائنٹس بڑھ گئی ہے۔ اسٹاک منڈی میں امید کب تک قائم رہے گی ایک بہت بڑا سوال ہے، ہم یقین کرنے کے لئے مائل ہیں کہ یہ بہت لمبا عرصہ نہیں ہوگا، جس کے بعد اسٹاک کے اشارے درمیانی مدت کی اصلاح میں جائیں گے۔

30513

کسی بھی صورت میں، 110.65 پر امریکی ڈالر / جے پی وائی کی جوڑی کے سامنے مضبوط مزاحمت یعنی ایمبیڈڈ پرائس چینل لائن اور ایم اے سی ڈی لائن ہے، اسے توڑنے سے صرف 111.39 کا ہدف یعنی مئی 2018 کی بلندی کھل جائے گی۔

مارلن آسیلیٹر ابھی بھی منفی زون میں ہے، بیئرز قابو میں ہے۔


30514

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر بیلنس اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر کی لائنوں سے زیادہ ہے، مارلن آسیلیٹر نمو زون میں ہے۔ قیمت 109.80-110.65 کی غیر جانبدار اور آرام دہ حد میں ہے۔ اس حد میں، قیمت آج کے یورپی مرکزی بینک کے اجلاس اور اسٹاک ایکسچینجز میں یقین کی ترقی کی مدت تک زندہ رہ سکتی ہے۔ صورتحال فی الحال تجارت نہیں کررہی ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
22-07-2021, 04:48 PM
٢٢ جولائی، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/ امریکی ڈالر

یومیہ چارٹ پر آسٹریلیائی ڈالر قیمت کی دو چینل لائنوں کی حدود میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ قیمت میں کمی کے ساتھ قیمت میں تاخیر مارلن آسیلیٹر کے ساتھ قیمت کے مجازی کی تشکیل کو مستحکم کرے گی، جو قیمت کو چینل کی اوپری ایمبیڈڈ لائن میں، جس میں ایم سی ڈی لائن قریب آرہی ہے، کو 0.7500 کے علاقے میں اصلاحی عروج میں بدل دے گی۔ یہ منظرنامہ زور پکڑ رہا ہے۔

30515

چار گھنٹے کے چارٹ پر صورتحال کچھ زیادہ پیچیدہ ہے۔ پہلی مزاحمت ایم اے سی ڈی لائن 0.7400 پر ہے۔ اس کے اوپر صرف ایک منتقلی ہی قیمت کو 0.7500 ہدف تک بڑھنے دے گی۔ مارلن آسیلیٹر صفر لائن سے اوپر نکل آیا ہے، لیکن ابھی تک اس سے اوپر نہیں طے پایا ہے۔ روزانہ پیمانے پر پرائس چینل لائن سے قیمت میں تبدیلی کے ساتھ ہی صفر لائن سے آسیلیٹر کی ہم آہنگی سے نیچے کی طرف متوجہ ہونا ممکن ہے۔ قیمت میں اضافے کا امکان 60 فیصد ہے۔ یورپی مرکزی بینک کے اجلاس میں بہت کچھ طے کیا جائے گا۔

30516

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
22-07-2021, 04:52 PM
٢٢ جولائی، ٢٠٢١، کو یورو / امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو / امریکی ڈالر

کل، یورو منافع لینے کی وجہ سے تھوڑا سا بڑھ گیا (کچھ کھلاڑیوں نے آج کے یورپی سنٹرل بینک کے اجلاس سے قبل بازاروں کو چھوڑ دیا)، لیکن خطرے کی شدّت کے ابھرنے کی وجہ سے: ایس اینڈ پی 500 0.82 فیصد، یورو اسٹاکس 50 1.78 فیصد، 5 سالہ پیداوار امریکی حکومت کے بانڈز 0.685 فیصد سے بڑھ کر 0.738 فیصد ہوگئے۔ اور اگر پیر - منگل کو بھی منڈی میں ای سی بی کی مالیاتی پالیسی میں تفصیلات متعارف کروانے کے بارے میں رائے کا غلبہ تھا، تو کل منڈی کے بڑے شریک اس طرح کی پیش گوئی اور توقعات میں اتنا مخصوص نہیں رہے تھے۔

30517

یومیہ چارٹ پر، مارلن آسیلیٹر اوپر والے ایک تنگ چینل میں آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ سگنل لائن صفر لائن کے بالکل قریب آگئی ہے اور سازگار حالات میں اس سے نیچے جانے کے لئے تیار ہے۔ اس معاملے میں، ہدف 1.1705 (31 مارچ کو کم سطح) کی سطح ہے۔

نمو میں اضافہ کے لئے، قیمت کو پہلی مزاحمت کو 1.1850 پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اس سطح تک جانے والا راستہ زیادہ قریب نہیں ہے، لہذا آج اور کل وسیع رینج ٹریڈنگ کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اگر مزاحمت برقرار ہے، تو قیمت 1.1705 پر ہوگی۔ اگر مزاحمت مزاحمت نہیں کرتی ہے تو، پھر نمو دوسرے ہدف تک 1.1925 پر جاری رہے گی۔

30518

چار گھنٹے کے چارٹ پر مارلن مثبت علاقے میں داخل ہوگئی۔ مرکزی منظر میں قیمت گرنے سے پہلے یہ ایم اے سی ڈی لائن 1.1815 میں قیمت کے اضافے کا ایک اشارہ ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
23-07-2021, 05:29 PM
برطانوی پاؤںڈ / امریکی ڈالر کی پیش گوئی برائے ٢٣ جولائی ٢٠٢١

برطانوی پاؤںڈ / امریکی ڈالر

کل پاؤنڈ نے 52 پوائنٹس حاصل کئے اور مارلن آسیلیڑ کے مطابق، اضافے کے ایریا کے ساتھ بورڈر سے پہلے ریورسل پیٹرن کا خاکہ پیش کیا گیا ہے، جیسا کہ یہ وسط جولائی میں تھا۔ یہ ایریا یومیہ چارٹ پر سرمئی بیضے میں نشان زد ہے۔


30536

اگر ریورسل نہیں ہوتا تو قیمت کل کی 1.3786 کی بلند سطح سے اوپر ترتیب پائے گی، مارلن مثبت قدروں کے زون میں حرکت کرے گی، اضافہ ایک اور آدھی قدر، ایم اے سی ڈی لائن کی جانب، 1.3909 کی ہدف سطح کی جانب کا ہو سکتا ہے، جو جولائی (چیک مارک) کی بلند سطح کے ساتھ ملتا ہے۔ نیچے کی طرف رجحانات کا مرکزی منظر یہ فرض کرتا ہے کہ قیمت 1.3646 / 70 کے ہدف کی حد اور مزید نیچے حرکت (1.3538) تک پہنچ جائے گی۔

30537

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر ایم اے سی ڈی لائن سے ذرا اوپر گئی، لیکن مارلن آسیلیٹر جو نیچے مڑ رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ قیمت واپس لائن سے نیچے آ سکتی ہے۔ ہم ایونٹس کی ترقی کی پیروی کرتے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
26-07-2021, 01:48 PM
٢٦ جولائی، ٢٠٢١ کو یورو/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو / امریکی ڈالر

یورو جمعہ کے آخر تک ایک نقطہ بھی نہیں بدلا ، جو عام طور پر ڈالر کی قدر کے حصول میں آتا ہے۔ یومیہ چارٹ پر، مارلن آسیلیٹر کی سگنل لائن اپنے چینل کی نچلی سرحد کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کامیابی، یعنی، 21 جولائی کو کم قیمت کو منتقل کرنے سے یورو کی کمی کو پہلے ہدف میں 1.1705 کی سطح پر اور پھر مزید سازگار حالات میں، دوسرے ہدف کو 1.1640 پر بڑھایا جائے گا۔

30605

چار گھنٹے کے پیمانے پر چارٹ پر، مارلن آسیلیٹر صفر لائن سے اوپر نہیں آباد ہوسکا اور اب نیچے جانے کے لئے تیار ہے۔ قیمت بیلنس (سرخ) انڈیکیٹر لائن سے زیادہ نہیں بڑھی، جو قلیل مدت میں مندی کے مروجہ رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔

30606

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
26-07-2021, 01:50 PM
٢٦ جولائی، ٢٠٢١ کو جی بی پی / امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

جی بی پی / امریکی ڈالر

گزشتہ جمعہ کو، برطانوی پاؤنڈ معمولی طور پر مارلن آسیلیٹر کے ساتھ ترقی کے علاقے کی حد تک پہنچے بغیر نیچے جانے کے ارادے سے گر گیا۔ اسی طرح کا نمونہ 12 تا 14 جولائی کو دیکھنے میں آیا، یہ یومیہ چارٹ پر سرمئی بیضوی شکل کے ساتھ نشان زد ہوتا ہے۔ اگر نمونہ کی تصدیق ہوجاتی ہے تو، پھر 1.3646/70 کی معاونتی حد پر قیمت کے قابو پانے کے بعد، قیمت 1.3538 یعنی 4 دسمبر، 2020 کی بلندی کے ہدف کی سطح پر پہنچ جائے گی۔

30607

چار گھنٹے کے چارٹ پر ایم اے سی ڈی لائن کی مزاحمت کے ساتھ قیمت نے طویل عرصے سے جدوجہد کی، لیکن اس سے اوپر آبباد نہیں ہوسکی۔ مارلن آسیلیٹر نیچے کی سمت جارہی ہے، موجودہ لمحے میں 1.3646/70 پر پہلے ہدف کی نقل و حرکت کا امکان 55 تا 60 فیصد ہے۔ رجحان کو مضبوط بنانے کے لئے، قیمت کو جمعہ کی زیریں 1.3719 پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔

30608

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
26-07-2021, 01:52 PM
٢٦جولائی، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر / جے پی وائی

آج صبح، جب سے سیشن کا آغاز ہوا، امریکی ڈالر / جے پی وائی کی جوڑی جمعہ کے روز پہنچنے والی مزاحمت سے انکار کر گئی، جس میں یومیہ چارٹ پر اشارہ کیا گیا، اعلٰی تر ٹائم فریم کی حد کے ایمبیڈڈ پرائس چینل لائن کو جمع کیا گیا۔

30609

اس لائن کے اوپر قیمت کے ساتھ ساتھ جمعہ کی 110.60 کی بلندی کے اوپر، جو ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کی مزاحمت کا پیش خیمہ بھی بن جائے گا، قیمت 111.39 (مئی 2018 کی بلندی) کی حد تک بڑھتی رہے گی۔ لیکن یہ ایک متبادل منظرنامہ ہے۔ ہمارا بنیادی منصوبہ 109.80 کے مندی کے ہدف کی سمت قیمت کی کمی کو فرض کرتا ہے، کیونکہ قیمت بیلنس انڈیکیٹر لائن کے نیچے چلتی ہے، یعنی اس کی قیمت کے مزاج کو منفی پہلو میں بدل دیتا ہے، اور مارلن آسیلیٹر نیچے کی سمت جاتا ہے۔

30610

مارلن آسیلیٹر نے چار گھنٹے کی ٹائم لائن یعنی ایک ریورسل پیٹرن پر ایک ڈبل ٹاپ تشکیل دیا ہے۔ ایم اے سی ڈی لائن اپنی اہمیت میں اضافہ کرتے ہوئے 109.80 کے ہدف کی سطح کی سمت بڑھ رہی ہے۔ پھر، اگر قیمت اس پر قابو پالیتی ہے، تو یہ نقل و حرکت 108.35 تک جاری رہ سکتی ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
27-07-2021, 12:53 PM
٢٧ جولائی، ٢٠٢١ کو جی بی پی / امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

جی بی پی / امریکی ڈالر

کل کی شرح نمو میں 68 پوائنٹس کا اضافہ سنجیدگی سے رجحان کو درمیانی مدت کی ترقی کی طرف بڑھا۔ مارلن آسیلیٹر مثبت اقدار کے زون میں داخل ہوا، جس نے اس طرح کی نمو کی تشکیل کا پہلا اشارہ دیا۔

30634

یورو اس رجحان کو مستحکم کرے گا جس کے بعد قیمت یومیہ چارٹ پر ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے اوپر 1.3900 سے اوپر ہوجائے گی۔ اس صورت میں، قیمت 1.4240-1.4376 کی حد (اپریل 2018 کی اعلٰی سطح) تک جاسکتی ہے۔

ایچ4 چارٹ پر قیمت ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے اوپر آباد ہوگی۔ مارلن آسیلیٹر سست ہوگیا ہے، جو قیمت بڑھنے سے پہلے ہی ایم اے سی ڈی لائن کو 1.3758 کے علاقے میں اصلاح کی اجازت دیتا ہے۔

30635

کسی نئے حملے کے ساتھ واپسی کے لئے، قیمت کو کم سے کم ایم اے سی ڈی لائن سے نیچے آباد ہونی چاہئے، اور مارلن کو یومیہ چارٹ پر منفی اقدار کے زون میں واپس جانا ہوگا۔ اس میں قیمت کو کم سے کم دو دن لگے گی، جو کل فیڈرل ریزرو کی مالیاتی پالیسی کے فیصلے اور فیڈ کے چیئرمین جیروم پاول کی پریس کانفرنس کے مطابق ہوگی۔ میٹنگ واک-تھرو ہوگی، پاول کا یہ کہنا کافی ہوگا کہ کمیٹی کے ممبران نے موجودہ کیو ای کے حوالے سے بات چیت شروع کردی ہے۔ یہ لگ بھگ سیدھا اشارہ ہوگا کہ سختی کا آغاز دسمبر میں ہونا ہے۔

اگر اس کے ہمراہ دستاویز میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے تو، ستمبر ایف او ایم سی اجلاس سے قبل پاؤنڈ کے پاس 1.4240-1.4376 کی حد تک پہنچنے کا وقت ہوگا۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
27-07-2021, 12:55 PM
٢٧ جولائی، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر / جے پی وائی

کل، اس اہم محور سے نیچے جاتے ہوئے، امریکی ڈالر / جے پی وائی کی جوڑی نے ایم اے سی ڈی انڈیکیٹرلائن اور ایمبیڈڈ پرائس چینل لائن کی مزاحمت پر قابو پانے کی بھی کوشش نہیں کی۔

30636

آج کے ایشیائی سیشن میں قیمتوں میں کمی زور پکڑ رہی ہے۔ مارلن آسیلیٹر نیچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ قیمت 109.80 کے ہدف کی سمت بڑھ رہی ہے۔ اس کے تحت جانا دوسرا ہدف 109.20 یعنی جون کی زیریں سطح پر کھلے گا۔

30637

مارلن آسیلیٹر کے ڈبل ٹاپ کا ریورسل پیٹرن چار گھنٹوں کے پیمانے پر موثر ثابت ہوا – آسیلیٹر کی سگنل لائن نیچے کی سمت رجحان زون میں داخل ہوگئی۔ ہم آج اور کل تک اس رجحان کی ترقی سے متعلق گنتی کر رہے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
28-07-2021, 02:48 PM
٢٨ جولائی، ٢٠٢١ کو جی بی پی / امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

جی بی پی / امریکی ڈالر

منڈی کے پیش نظر پاؤنڈ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مارلن آسیلیٹر یومیہ چارٹ پر مثبت اقدار کے زون میں داخل ہوا، جو قیمت کو 1.3925 کے ارد گرد ایم اے سی ڈی لائن پر حملہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔

30665

اس مزاحمت سے اوپر کی قیمت کا اخراج 1.4240 کا ایک اعلی ہدف یعنی فروری کی بلندی کو کھولے گا۔ انٹرمیڈیٹ مزاحمت 1.4069 یعنی 26 فروری، 2018 کی بلندی کی سطح ہے۔

30666

نمو چار گھنٹے کے چارٹ پر جاری رہتی ہے یعنی قیمت انڈیکیٹر کی لائنوں کے اوپر ہے، بڑھتے ہوئے رجحان والے علاقے میں مارلن آسکیلیٹر ترقی کر رہا ہے۔

قیمت ایم اے سی ڈی لائن (1.3780) کے نیچے طے ہونے کے بعد نیچے کی طرف مائل ہوسکتی ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Mubshirali123
29-07-2021, 02:27 PM
Forex Ko 1971 Main Qaim Kiya Gaya.Is Ki Daily Market yani Iss Sa Daily Honay Wala Business 5 Trillion Dollars USD Daily Ka Hota Hai Yani is market main daily 5 trillion dollars daily move hote hein. Forex Ki Zarorat Is Wajha Sa Paish Aayi Kyu Kai Pehle Jab Koi Kisi Dosri Country Main Jata Tha To Wahan Per Un Ko Currency Support Nahi Hoti Thi Aur Behas Bi Bohat Zyada Chalte Rehti Thi Kai Dollar Zyada Value Main Ya EUR Ki To In Tammam Matters Ka Solution 1971 Main Nikal Lia Gaya Jo Kai Forex Hai.Forex Currency Value Set Karta Hai,Kisi Mulk Ki Currency Demand Sa Yeh Differene Nikal Kar Decide Karta HAi.
Factors On Currency Values
Country Employement, Country Progress, Industries, Country Future Planing, Currency Policies, Country Services, Country Export Quality And Natural Materials ( Like Gold, Silver, Iron, Copper , Oil, Medicine Etc ) Ager China Main USA Kai Log Shopping Karein Gai Online ya Offline To Wo Log Dollars Dai Karein Gai, Aab China kai logo ko jab Chinies yuan chahiyeh hoongai, to wo dollars USA main dai gai ya open market main dein gai foreign and exchange ko ya world bank ko to un ko wo log dollars exchange kar kai dein gai.jo currency zyada chalati hai ya jis ki demand market main zyada hoti hai to wo currency high value aur stable hoti hai lakin koi bi currency zyada dair tak aik jaisi nahi rehti.
Currencies Ki Khareed or Faroog Ko Trading Kehte Hein jo online ki jae.
Forex Investment Website Jo Hamari Amount Ko Hold Karay Aur Hum Ko Forex Karnay Kai Liye Services Dai Wo Broker Kehlati HAi

Mubshirali123
29-07-2021, 02:28 PM
Broker Kis Tarha Sa Earning KArta Hai Aur Uss Ki Source Of Income Kya Hoti Hai ? Ya Wo Humein Forex Karnay Kai Liye Platform Kyu Daita Hai Aur Ya Forex Broker Website Kai Admin Ka Faida Kiya Hai ? Forex Broker Hamaein Services Provide Karte Hein To Badlay Main Hum Logo Sa Wo Hamari Trading Main Sa Fees Aur Commission Charge Karte Hein , Is Extra Fees Ya Commission Ko Hum Broker Commission ( Spread )
Kehte Hein Or Bit/Ask Yani Bit Ka Mtlab Buy Aur Ask ka Mtlab Sell , Bit Aur Ask Kai Between Kai Difference Ko Hum Broker Commission Kehte Hein, Is Ko Term Use Main Spread Kehtay Hein.

Instaforex_Sadique
29-07-2021, 05:24 PM
٢٩ جولائی، ٢٠٢١ کو یو ایس ڈی / جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر / جے پی وائی

ین کے خلاف اضافہ کرنے کی کل کی کوشش کو یومیہ پیمانے پر بیلنس انڈیکیٹر لائن نے روک دیا تھا، جو ایف او ایم سی فیڈ کے جاری ہونے اور اس کے چیئرمین جیروم پاول کی تقریر کے ساتھ تھا۔ آج صبح، ڈالر کی کمی نے پہلے ہی کل کی نمو کو ماند کر دیا ہے۔ قیمت 109.80 کے ہدف کی سطح سے نیچے چلی گئی، اور اب 109.20 کا ہدف کھلا ہوا ہے۔ مارلن آسیلیٹر منفی زون میں گر رہا ہے۔

30698

قیمت میں بدلاؤ چار گھنٹوں کے چارٹ پر نمو والے علاقے کی سرحد سے مارلن آسیلیٹر کے الٹ جانے کے ساتھ ہی ہوا۔ قیمت ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر کی لائن کے نیچے والے حصے میں لوٹ آئی، ہم اس لائن کو لگاتار دو جھوٹے بریک آؤٹ یعنی 27 کو نیچے اور کل کو بنائیں گے۔ یہ جلد ہی قیمتوں میں مضبوط حرکت کا اشارہ ہے۔ ابھی تک، اس طرح کی نیچے کی سمت جانے والی نقل و حرکت کی صورتحال برقرار ہیں۔

30699

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
29-07-2021, 05:26 PM
٢٩ جولائی، ٢٠٢١ کو جی بی پی / امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

جی بی پی / امریکی ڈالر

پاؤنڈ نے ترقی کے آخری تین دنوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور آج صبح اس نے اپنے پہلے ہدف 1.3925 یعنی ایم اے سی ڈی لائن کو یومیہ چارٹ پر پہنچا دیا۔ مارلن آسیلیٹر کی افزائش سست ہوگئی ہے اور یہ انکار کرنے کا پہلا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر سطح 1.3925 پر قابو پا لیا گیا تو ترقی جاری رہے گی، اور ہدف 1.4069 یعنی 26 فروری، 2018 بلندی کی سطح ہوگی۔ اگر وہاں پہنچنے والی سطح سے کوئی مقامی ریورسل ہوتا ہے تو ہم 20 جولائی سے تمام نمو میں اصلاح کی توقع کرسکتے ہیں۔

30700

چار گھنٹے کے پیمانے پر، الٹ کے کوئی واضح آثار نہیں ہیں، یہاں ممکنہ مزید اضافے سے پہلے آسیلیٹر کی سگنل لائن میں کمی اور اخراج کی نمائندگی کرتی ہے۔ بڑھتے ہوئے عمومی رجحان کو توڑے بغیر اصلاحی گراوٹ 1.3802 کی سطح تک یعنی ایم اے سی ڈی لائن تک جائز ہے۔ اس کے نیچے مستحکم ہونے سے 1.3546/70 کے ہدف کے ساتھ پاؤنڈ نیچے کی سمت لوٹ آئے گا۔

30701

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
29-07-2021, 05:29 PM
٢٩ جولائی، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی / امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی / امریکی ڈالر

0.7332 کی سگنل سطح سے نیچے گرنے کے بعد بدھ کے روز آسٹریلیائی ڈالر میں 16 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جب رجحان کے خلاف یورو کی مضبوط نمو نے دوسری عالمی کرنسیوں کو گرنے سے روک دیا۔ بڑھتے چلے جانے کے لئے، ظاہر ہے کہ یورو کو مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے، آسٹریلیائی کرنسی کی مدد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ 0.7399 کے سگنل کی سطح سے اوپر آجائے اور پھر 0.7493 ہدف تک جانے والی راہ یومیہ چارٹ پر کھل جائے، یہ قیمت چینل لائن کے ساتھ ایم اے سی ڈی لائن کے انٹرسیکشن کا محور ہے۔ مارلن آسیلیٹر ویج کی طرح کی ساخت سے اوپر کی طرف آئے گا۔

30702

اگر آج کی امریکی جی ڈی پی کی رپورٹ پر یورو کمزور پڑتا ہے تو، پھر آسی 0.7332 کی قیمت کے چینل کی نچلی سرحد تک جانے میں کامیاب ہونے کے لئے ایک بار پھر 0.7332 کی نچلی سطح پر قابو پانے کی کوشش کرے گی۔

30703

قیمت ایم اے سی ڈی لائن کے اوپر آباد ہوگئی، مارلن آسیلیٹر نمو کے زون میں داخل ہوا۔ بیرونی رکاوٹوں کی عدم موجودگی میں، قیمت 0.7399 کی سگنل سطح پر قابو پائے گی اور اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
30-07-2021, 11:42 AM
٣٠ جولائی، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر / جے پی وائی

کل، امریکی ڈالر کی کمزوری کے درمیان، چینی اسٹاک منڈی میں کمی، امریکی ڈالر / جے پی وائی کی جوڑی 43 پوائنٹس گر گئی، جو کہ 0.42 فیصد ین کی مضبوطی کے مساوی ہے۔ قومی کرنسی کی موجودہ پوزیشن بینک آف جاپان سے کافی مطمئن ہے، کیونکہ قیمت 107.49-112.22 کی طویل مدتی سائیڈ ویز رینج میں ہے، جس نے 2017 کے موسم گرما میں شکل اختیار کی۔ سوائے چند خاص معاملات کے جب قیمت اس حد کو چھوڑ دیا۔ سب سے طویل واقعہ عالمی وباء کی وجہ سے گذشتہ سال کے دوسرے نصف حصے میں تھا۔

30715

آج کے ایشیائی سیشن میں، چینی اسٹاک منڈی میں 1.5 فیصد سے زیادہ، جاپانی نکی 225-1.65 فیصد، جاپان میں بے روزگاری کے اعداد و شمار میں 3.0 فیصد سے 2.9 فیصد کی کمی واقع ہوئی، اور صنعتی پیداوار میں 6.2 فیصد اضافہ ہوا۔ ین کے پاس ڈالر پر حملہ کرنے کی تمام شرائط ہیں۔ قریب ترین ہدف 109.20 ہے، پھر یہ جوڑی 108.35 تک گر سکتی ہے۔

30716

قیمت چار گھنٹوں کے چارٹ پر دونوں انڈیکیٹر کی لائنوں سے نیچے جارہی ہے، مارلن آسیلیٹر قیمت کے ساتھ بدل رہا ہے، لیکن اسی وقت اس نے موجودہ رجحان کے تسلسل کے نمونے کے طور پر ایک مثلث تشکیل دے دیا ہے۔ مزید متوقع گراوٹ سے پہلے قیمت اور آسیلیٹر میں تھوڑا سا بہاؤ کی نقل و حرکت ہوسکتی ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
30-07-2021, 11:44 AM
٣٠ جولائی، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/ امریکی ڈالر

کل، آسٹریلیائی ڈالر 0.7399 کی سگنل سطح پر پہنچ گیا۔ اسی لمحے، یومیہ چارٹ پر مارلن آسیلیٹر کی سگنل لائن نوڈ سے مل گئی جہاں آسیلیٹر کی صفر لائن ویج کی اوپری سرحد عبور کرتی ہے۔ نئے بیرونی تسلسل کی توقع کرتے ہوئے، قیمت نے اس سے آگے جانے کی ہمت نہیں کی۔

30717

امریکی ڈالر کے ساتھ عام صورتحال آسی کے بڑھتے ہوئے منظر کو ترجیح دیتی ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ قیمت سگنل کی سطح اور مارلن کی ترقی کے علاقے سے باہر نکل جائے۔ ہدف ایم سی ڈی انڈیکیٹر لائن یعنی 0.7490 کے ساتھ ایمبیڈڈ پرائس چینل لائن کا انٹرسیکشن محور ہے۔

30718

اہم رجحان کے ٹوٹنے کی پہلی علامت تب ہوگی جب قیمت ایچ4 0.7360 چارٹ پر ایم اے سی ڈی لائن سے نیچے چلی جائے گی۔ ایک تصدیق کا نشان سگنل کی سطح 0.7332 کے نیچے قیمت میں کمی ہو گی، جو کہ یومیہ پرائس چینل کی قریبی لائن کے نیچے قیمت میں اضافے کے مساوی ہو گی۔ ہدف 0.7277 پر چینل کی نچلی سرحد ہوگی۔

لیکن جب قیمت 0.7399 کے سگنل کی سطح سے نیچے رہتی ہے۔ مارلن قدرے کم ہو رہی ہے، لیکن یہ پہلے ہی مثبت رجحان زون میں آباد ہو چکی ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
02-08-2021, 02:21 PM
٢ اگست، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی۔

امریکی ڈالر/جے پی وائی

حال ہی میں ڈالر ین کے مقابلے میں قدرے بحال ہوا ہے، لیکن اس سے غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہوا ہے۔ 109.80 کے ہدف کی سطح سے اوپر کی مضبوطی 110.57 کے قریب یومیہ ٹائم فریم پر ایم اے سی ڈی لائن تک ترقی کو بڑھا سکتا ہے، جہاں اعلی ماہانہ پیمانے کی ایمبیڈڈ پرائس چینل لائن بھی واقع ہے۔ پہنچنے والی مزاحمت سے قیمت کا ریورسل 109.20 ہدف کو متعلقہ بنا دے گا۔

30758

عام طور پر، اس طرح کی ناہموار کمی کے ساتھ، قیمت 109.20-110.57 کی حد میں زیادہ دیر رہنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے، اور یہ غیر یقینی کی حد ہے، جہاں قیمت آزادانہ طور پر گھوم رہی ہے۔

30759

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے نیچے آباد ہو گئی ہے۔ یہ لائن بذات خود 109.80 کے ہدف کی سطح سے مطابقت رکھتی ہے۔ مارلن آسیلیٹر نے ویج کو ترک کردیا ہے، لیکن ابھی تک مثبت اقدار کے زون میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک غیر متزلزل صورت حال کی نشانیاں بھی ہیں۔ ہم اس کی ترقی کے منتظر ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
02-08-2021, 02:23 PM
٢ اگست، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ /امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی۔

برطانوی پاؤنڈ /امریکی ڈالر

گذشتہ جمعرات کو، پاؤنڈ نے ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے اوپر جھوٹا راستہ نکالا، جمعرات کی کینڈلسٹک کی شکل کو اُووَرلیپ کرتے ہوئے، اور پھر یہ جمعہ کو اس کے نیچے واپس آ گیا۔ مارلن آسیلیٹر ٹھکرا رہا ہے اور ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ 20 جولائی سے تمام ترقی کے بعد ایک اصلاحی کمی پیدا ہو رہی ہے۔

30760

آئیے چار گھنٹے کے پیمانے پر اصلاحی اہداف کی وضاحت کریں۔ 1.3926 پر قریب ترین ہدف 38.2 فیصد فبوناکسی کی سطح ہے، جو کہ ایم اے سی ڈی لائن کے مطابق ہے۔ ایم اے سی ڈی لائن کے نیچے آباد ہونے سے فبوناکسی گرڈ پر اگلے اہداف کھلتے ہیں، جہاں زیادہ سے زیادہ گہرائی 1.3646/70 کی حد میں دیکھی جاتی ہے، جس کے تحت آگے بڑھنا وسط مدتی کمی کا مطلب ہوگا۔ اس وقت، ہم معیاری منظر نامے پر گنتی کر رہے ہیں یعنی 1.3826 کی اصلاح جس کے بعد قیمت میں مزید اضافہ ہوگا۔

30761

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
03-08-2021, 02:03 PM
٣ اگست، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/جے پی وائی کی پیش گوئی

امریکی ڈالر/جے پی وائی

کل، جاپانی ین 109.20/80 کے ہدف کی سطحوں کی پوری حد تک پہنچ گیا، اور آج صبح، یہ 109.20 سے آگے جانے اور ڈالر کے مقابلے میں مضبوطی جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ اس جوڑی کا ہدف 108.35 یعنی 7 اور 11 مئی کی کم ترین سطح ہے۔ مارلن آسیلیٹر کم ہو رہا ہے۔

30792

مارلن آسیلیٹر کی سگنل لائن نے چار گھنٹے کے چار پر ایک نئی مسلسل ویج بنائی ہے، جس سے باہر نکلنے کا زیادہ امکان ہے۔ 109.20 کے تحت مستحکم ہونے کے بعد، قیمت مخصوص ہدف کی سمت گراوٹ جاری رکھ سکتی ہے۔

30793

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
03-08-2021, 02:05 PM
٣ اگست، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی /امریکی ڈالر کی پیش گوئی

اے یو ڈی /امریکی ڈالر

آسٹریلیائی ڈالر جمعہ کو شروع ہونے والے دباؤ پر قابو پانے میں کامیاب رہا، اور قریبی ایمبیڈڈ پرائس چینل لائن سے اوپر ثابت قدم رہتے ہوئے، جس نے پیر کو 16 پوائنٹس کا اضافہ ظاہر کیا۔

30794

مارلن آسیلیٹر اپنی سازش کو برقرار رکھتا ہے یعنی اس نے آج صبح صفر لائن عبور کی، لیکن ترقی کے لیے اسے تنگ چینل کی بالائی سرحد سے اوپر جانے کی ضرورت ہے۔ پُراعتماد نمو کے لیے اسے ابھی بھی 0.7399 کے سگنل لیول پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے میں ہدف 0.7485 پر قیمت چینل کی اوپری لائن ہوگی۔ کل کی 0.7330 کی کم سے نیچے گرنے سے قیمت کو اس کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کو برقرار رکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ 9 اکتوبر، 2020 کو قیمت چینل 0.7273 کی نچلی سرحد پر گر جائے گی، یا ہدف کی سطح 0.7244 سے بھی کم ہو جائے گی۔

30795

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن سے اوپر ہے، مارلن منفی زون میں ہے، لیکن نمو زون میں داخل ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ عام طور پر، قیمت 0.7330/99 کی حد میں آس پاس میں منتقل ہوتی رہتی ہے، کچھ مضبوط بیرونی اشاروں کی توقع ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
04-08-2021, 05:20 PM
٤ اگست، 2021 کو یورو/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/امریکی ڈالر

یورو کی صورت حال پچھلے دنوں میں تبدیل نہیں ہوئی، تکنیکی تصویر اس کی تمام تفصیلات میں محفوظ ہے۔ یومیہ پیمانے پر، قیمت بیلنس انڈیکیٹر لائن سے نیچے اور 1.1847 کے ہدف کی سطح سے تھوڑی زیادہ ہے۔

30827

مارلن آسیلیٹر اوپر کی سمت بڑھتے ہوئے علاقے میں آگے بڑھ رہا ہے۔ 1.1847 سے نیچے کو مضبوط کرنے سے یورو کو درمیانی مدت کے کمزور ہونے کے راستے پر ڈال دیا جائے گا۔ ترقی کے لیے، قیمت کو ایم اے سی ڈی لائن اور 1.1925 کے ہدف کی سطح سے اوپر طے کرنے کی ضرورت ہے۔ منڈی کے شرکاء جمعہ کے امریکی روزگار کے اعداد و شمار کا انتظار کر رہے ہیں۔

30828

قیمت ایچ4 چارٹ پر دونوں انڈیکیٹر کی لائنوں سے اوپر ہے، مارلن آسیلیٹر زوال کے زون میں ہے، مجموعی صورت حال غیر جانبدار ہے۔ نیچے کی سمت نقل و حرکت کی ترقی کے لیے، قیمت ایم اے سی ڈی لائن (1.1837) سے نیچے، یعنی 1.1847 کی سطح سے بھی نیچے ہونی چاہیے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
04-08-2021, 05:21 PM
٤ اگست، 2021 کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/امریکی ڈالر

منگل کے روز، آسٹریلیائی ڈالر نے باقی کرنسی منڈی کی نمایاں غیر جانبدار حالت اور اشیاء اور سونے کی گرتی قیمتوں کے خلاف 29 پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ آسٹریلیا کو ایسا اعتماد آر بی اے کی طرف سے ایک بیان کے ذریعے دیا گیا تھا کہ موجودہ پالیسی کو جاری رکھا جائے تاکہ بانڈوں کی خریداری کو اس کی بیلنس شیٹ میں بغیر کسی تبدیلی کے کم کیا جائے۔

30829

یومیہ چارٹ پر، مارلن آسیلیٹر کی سگنل لائن مثبت اقدار کے زون میں داخل ہوئی ہے اور تنگ چینل کی اوپری سرحد کے اوپر۔ شمالی ویکٹر کو اب مزید تقویت ملی ہے۔ ہدف 0.7480 پرائس چینل کی سرایت شدہ لائن ہے۔

30830

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت بیلنس لائن کے اوپر طے ہوئی ہے جس میں مارلن آسیلیٹر لائن نمو کے زون میں طے کی گئی ہے۔ اس ٹائم فریم میں صورتحال مکمل طور پر اوپر کی طرف ہے۔ ہم مقررہ ہدف کی جانب ترقی کے تسلسل کے منتظر ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
05-08-2021, 01:40 PM
٥ اگست، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ /امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی۔

برطانوی پاؤنڈ /امریکی ڈالر

قلیل مدتی اوپر کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود، برطانوی پاؤنڈ یومیہ چارٹ پر ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے نیچے ایک تنگ استحکام کی حد میں رہتا ہے۔

30846

اگر جمعہ کا امریکی روزگار کا ڈیٹا پاؤنڈ کو تکنیکی مزاحمت پر قابو پانے میں مدد کرنے میں ناکام رہا تو قیمت 1.3646/70 کی ہدف کی حد تک جا سکتی ہے۔

1.4069 ہدف کی سمت اوپر کی طرف حرکت ممکن ہے جب کہ قیمت کل کی بلند ترین 1.3957 سے اوپر چلی جائے۔ موجودہ صورت حال میں صرف ایم اے سی ڈی لائن کے اوپر مستحکم ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ قیمت اب بھی پچھلے پانچ دنوں کی حد میں رہے گی۔

30847

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت اب بھی ایم اے سی ڈی لائن پر حملہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، 23.6 فیصد فبوناکسی سطح پر رہتی ہے، حالانکہ مارلن آسیلیٹر طویل عرصے سے منفی علاقے میں ہے۔ اس طرح کے حالات میں، قیمت کا نیچے کی طرف بڑھنا بھی جھوٹی تحریک ثابت ہو سکتا ہے اور فبوناکسی کی کسی بھی سطح پر ترقی کی طرف پلٹنے کے ساتھ رک جائے گا۔ صورت حال غیر یقینی ہے، ہم جمعہ کو ہونے والے واقعات کی ترقی کا انتظار کر رہے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
05-08-2021, 01:42 PM
٥ اگست، 2021 کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/امریکی ڈالر

کل، امریکی ڈالر کے دباؤ میں آسٹریلیائی ڈالر 15 پوائنٹس گر گیا، جس میں 0.22 فیصد اضافہ ہوا۔ آسٹریلیا نے اوپر والے جذبات کو نہیں کھویا ہے یعنی مارلن آسیلیٹر اوپر والے رجحان زون میں آباد ہے۔

30848

قیمت چینل کی رجحانی لائن کے علاقے میں 0.7474 کے ہدف کی سطح تک پہنچنا اب بھی اہم منظرنامہ ہے۔ زوال کو بحال کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔

30849

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر بیلنس انڈیکیٹر لائن سے اوپر رہنے میں کامیاب رہی، مارلن آسیلیٹر اس وقت ترقی کے علاقے کی سرحد پر حملہ کر رہا ہے، رجحان اوپر کی سمت ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
06-08-2021, 04:33 PM
٦ اگست، ٢٠٢١ کو یورو/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/امریکی ڈالر

کل، اسٹاک اور زرمبادلہ کی منڈیوں نے امریکی روزگار سے متعلق آج کے اعداد و شمار کی توقع میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ یورو، تکنیکی دباؤ میں ہونے کی وجہ سے، قدرے گر گیا، 1.1847 کے ہدف کی سطح سے نیچے مستحکم ہوا۔ یورو یورو کو مارلن آسیلیٹر کے ذریعہ 1.1705 کے مندی کے ہدف کو پورا کرنے سے روک رہا ہے، جو بڑھتے ہوئے رجحان کے زون میں ہونے کے باعث، ہچکچاہٹ کے ساتھ گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔

30891

غیر فارم روزگار کی تبدیلی کی پیش گوئی وسیع ہے: 780-895,000، لیکن یہ اتنا پر امید عنصر نہیں ہے جتنا کہ منفی-اگر اشارے پیش گوئی کی نچلی حد کے قریب ہوں، یہاں تک کہ اس طرح کی امید پرست بھی منفی اثر ڈالے گی ڈالر یعنی 1.1925 پر مزاحمت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مضبوط غیر فارمز یورو کو 1.1705 کے نچلے ہدف پر بھیجیں گے۔

30892

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن سے نیچے آ گئی ہے، مارلن منفی اقدار کے زون میں ہے، موجودہ لمحہ کم ہو رہا ہے۔ لیکن آج بنیادی عوامل غالب ہیں، لہذا صرف اعداد و شمار کا جاری ہونا ہی یورپی کرنسی کی سمت متعین کرے گا۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
06-08-2021, 04:36 PM
٦ اگست، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی۔

برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر

کل، برطانوی پاؤنڈ نے ایک بہت اہم کام کیا یعنی اس نے ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کی مزاحمت پر دن کا سیشن بند کر دیا۔ اب قیمت 1.4069 کے ہدف کی سطح پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، جو کہ 1.3957 کی سطح یعنی بدھ کی بلندی سے اوپر نکلنے سے اشارہ کیا جائے گا۔

30893

مارلن آسیلیٹر ایک بڑھتے ہوئی رجحان زون میں افقی طور پر حرکت کرتا ہے، جو مزید ترقی کی ایک اہم علامت بھی ہے۔

کل، ایم اے سی ڈی لائن سے الٹ جانے کے بعد قیمت چار گھنٹے کے پیمانے پر بڑھنا شروع ہوئی یعنی یہ مختصر مدت (ایک ہفتے تک) میں مزید ترقی کے لیے ایک آزاد سگنل ہے۔

30894

مارلن آسیلیٹر کی سگنل لائن نے نمو کے علاقے کی سرحد کو چھو لیا، لیکن یقینا کل ترقی کے علاقے میں داخل ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں تھی یعنی منڈیاں آج کی امریکی مزدور منڈی کی رپورٹ کی توقع کر رہی تھیں۔

لہذا، دیگر عالمی کرنسیوں کے مقابلے میں، برطانوی پاؤنڈ کے تکنیکی نشانات، اعداد و شمار کے اجراء پر ڈالر کے ممکنہ طور پر کمزور ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہم واقعات کی ترقی کا انتظار کر رہے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
06-08-2021, 04:38 PM
٦ اگست، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

اسٹاک منڈیوں میں کل کی امید نے امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی کو 0.26 فیصد کے اضافے کے ساتھ دنیا کی پہلی تین کرنسیوں میں داخل ہونے میں تعاون کیا۔ اسٹاک انڈیکس کے لیے آج کا امریکی روزگار کا ڈیٹا کرنسیوں کے مقابلے میں کم حساس ہے، لہذا "کافی مضبوط نہیں" ڈیٹا کی صورت میں بھی انڈیکس میں اضافہ جاری رہ سکتا ہے۔

30895

یومیہ پیمانے کے چارٹ پر مارلن آسیلیٹر منفی علاقے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ 110.40 یعنی ایم سی ڈی لائن پر آنے والے حملے کے دوران قیمت کی معاونت کے لیے ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک مارلن کے نمو زون میں نہیں نکلتا تب تک قیمت 109.80 کی سطح سے اوپر آباد ہو سکتی ہے۔

30896

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت انڈیکیٹر کی لائنوں کے اوپر آباد ہوگئی ہے، مارلن آسیلیٹر مثبت اقدار کے زون میں بڑھ رہا ہے۔ قیمت میں اضافے کا امکان 70 فیصد ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
10-08-2021, 02:28 PM
١٠ اگست، ٢٠٢١ کو یورو/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/ امریکی ڈالر

کل، یورو میں 25 پوائنٹس کی کمی تھی۔ 1.1705 کے ہدف کی سطح پر 30 پوائنٹس باقی ہیں، لیکن یورو پہلے ہی اوپر کی تبدیلی کے آثار دکھا رہا ہے۔ یومیہ پیمانے پر، مارلن آسیلیٹر نیچے کے رجحان والے علاقے میں داخل ہو چکا ہے۔ ہدف کی سطح تک پہنچنے کا امکان ابھی باقی ہے۔

30964

اگر ہم سونے کے مضبوط زوال کی وجہ سے کاؤنٹر ڈالر کی کرنسیوں میں گزشتہ کل کی کمی کے بارے میں ورژن کو قبول کرتے ہیں، جو ایشیائی سیشن میں 4.4 فیصد گر گیا اور دن کو -1.89 فیصد تک بند کر دیا، تو آج اس کی متوقع بازیابی یورو کو زوال کو جاری رکھنے سے روک سکتی ہے۔

چار گھنٹے کے چارٹ پر، مارلن آسیلیٹر اوپر کی سمت مڑ رہا ہے، قیمت کے ساتھ تھوڑا سا ہم آہنگی پیدا کر رہا ہے:

30965

اب یورو گردش کرنے والی مستحکم زون میں ہے یعنی اس زون کی نچلی سرحد 1.1705 کے ہدف کی سطح سے متعین کی گئی ہے، بالائی سرحد باضابطہ طور پر ایم اے سی ڈی لائن ہے، لیکن یہ کافی زیادہ ہے، اس لیے زیادہ امکان ہے کہ یورو کا اس طرح سے نکلنا غیر یقینی صورتحال کا زیادہ تر انحصار وقت کے عنصر پر ہوگا، یعنی منڈی کو ایم اے سی ڈی لائن کے نیچے جانے کے لیے ایک دن انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر مستحکم ہونے سے یورو ترقی کی طرف لوٹ آئے گا۔ 1.1705 سے نیچے آباد کرنے سے 1.1640 پر ہدف کھل جائے گا۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
10-08-2021, 02:29 PM
١٠ اگست، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی۔

برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر

کل، ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کی جانچ کے بعد پاؤنڈ 25 پوائنٹس گر گیا۔ گرتے ہوئے مارلن آسیلیٹر کے ساتھ، یہ قیمت میں مزید کمی کا اشارہ ہے، لیکن مارلن اپنے بڑھتے ہوئے چینل میں ترقی کر رہی ہے اور اب یہ اپنی نچلی سرحد کے قریب ہے، جہاں سے اوپر کی طرف الٹ پلٹ ہوسکتی ہے۔

30966

قیمت کو بیلنس انڈیکیٹر لائن کی بھی تائید حاصل ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سرمایہ کار اب بھی خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ کمی سست ہے۔ ترقی کا اشارہ ایم اے سی ڈی لائن (1.3895) کے اوپر قیمت سے باہر نکلنا ہوگا۔

30967

ایچ4 چارٹ پر، مارلن آسیلیٹر کی سگنل لائن اپنی معاونتی رجحان کی لائن کے تحت نہیں جاتی ہے۔ قیمت آج الٹ پلٹ سکتی ہے۔ جب قیمت ایم اے سی ڈی لائن (1.3900) سے اوپر آباد ہو جائے گی تو اوپری رجحان مستحکم ہو جائے گا۔ ایچ4 پر استحکام یومیہ ٹائم اسکیل پر 1.3895 کی پیش رفت کے مطابق ہوگا۔ ہم واقعات کی ترقی کا انتظار کر رہے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
10-08-2021, 02:31 PM
١٠ اگست، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی نے یومیہ ٹائم اسکیل پر ایم اے سی ڈی لائن کے نیچے استحکام میں پیر کو خرچ کیا۔ اس پر قابو پانے کی پہلی کوشش آج صبح ہوئی۔ قیمت چینل کی گرین لائن ایم اے سی ڈی لائن کے اوپر ہے۔ اگر قیمت 110.58 سے اوپر بڑھ جائے تو قیمت 111.39 کے ہدف کی سطح تک پہنچ سکتی ہے۔ معاونت 109.80 کی سطح ہے۔ مارلن آسیلیٹر اوپر کی طرف بڑھنے کے ارادے کی تائید کرتے ہوئے اوپری رجحان کے علاقے میں آباد ہو گیا ہے۔

30968

چار گھنٹے کے اسکیل چارٹ پر، مارلن آسیلیٹر آسیلیٹر یعنی ایک فلیٹ، فلیٹ لائن کے خارج ہونے کی خصوصیت کے مطابق کم ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ قیمت کے ساتھ ساتھ نمو جلد ہی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ 110.58 پر قابو پانے کا امکان 60 فیصد ہے۔

30969

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
11-08-2021, 12:49 PM
١١ اگست، ٢٠٢١ کو یورو/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/ امریکی ڈالر

کل، یورو نے اپنی غیر معمولی کمی کو جاری رکھا اور تقریبا 1.1705 کی ہدف کی سطح پر پہنچ گیا۔ سطح سے نیچے کو مضبوط کرنا 1.1640 پر دوسرے ہدف تک کمی کو بڑھا سکتا ہے، لیکن قیمت میں اس کے بہت کم امکانات ہیں، کیونکہ ریورسل کے علامات مضبوط ہو رہی ہیں۔ مارلن آسیلیٹر نیچے کے رجحان کو چھوڑنے کے لیے یومیہ پیمانے پر اوپر کی سمت واپسی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔

30988

چار گھنٹے کے چارٹ پر قیمت اور آسیلیٹر کی آمیزش بن رہی ہے۔

30989

لیکن یہ متعینہ ریورسل سگنل سے پہلے نہیں ہوگا یعنی قیمت ایم اے سی ڈی لائن سے ہٹ گئی ہے اور اس کے اوپر ریورس ٹرانزیشن دو دن سے پہلے نہیں ہوگی۔ اس وقت یہ 1.1775 ہے۔ اس لمحے تک، قیمت سایہ دار علاقے میں آزادانہ طور پر سوئنگ کر سکتی ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
11-08-2021, 12:51 PM
١١ اگست، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

ایک دن میں، امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی ایم اے سی ڈی لائن کی مزاحمت اور زیادہ قیمت والے چینل کی ایمبیڈڈ لائن کے اوپر والے علاقے سے آگے جانے میں کامیاب ہوگئی۔ مارلن آسیلیٹر فعال طور پر مثبت اقدار کے زون میں جا رہا ہے، اور اب قیمت 111.39 کی ہدف کی سطح یعنی 20 مئی 2018 کی بلند ترین سطح پر جا رہی ہے۔

30990

ایک دن میں، امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی ایم اے سی ڈی لائن کی مزاحمت اور زیادہ قیمت والے چینل کی ایمبیڈڈ لائن کے اوپر والے علاقے سے آگے جانے میں کامیاب ہوگئی۔ مارلن آسیلیٹر فعال طور پر مثبت اقدار کے زون میں جا رہا ہے، اور اب قیمت 111.39 کی ہدف کی سطح یعنی 20 مئی 2018 کی بلند ترین سطح پر جا رہی ہے۔

30991

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
11-08-2021, 12:53 PM
١١ اگست، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی۔

برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر

یومیہ چارٹ پر بیلنس انڈیکیٹر لائن کی معاونت سے کل برطانوی پاؤنڈ قدرے گر گیا۔ مارلن آسیلیٹر اپنے ہی چینل کی نچلی سرحد تک پہنچ چکا ہے، اب ہم آسیلیٹر اور قیمت کے اوپر کی سمت بڑھنے کی توقع کر سکتے ہیں۔

30992

ایم اے سی ڈی لائن (1.3890) پر قابو پانے سے ہدف 1.4069 پر کھلے گا یعنی 26 فروری 2018 کو یہ سب سے زیادہ ہے۔ اگر یہ مرکزی منظر نامے کا منصوبہ ہے، تو قیمت 1.3786 (21 جون کی کمی) کے سگنل لیول سے نیچے جائے گی، تو ہدف کی حد 1.3646/70 دوبارہ کھل جائے گا۔

قیمت نے 4 گھنٹے کے ٹائم فریم میں نزولی ویج کو تشکیل دی ہے۔ عام بڑھتے ہوئے جذبات کے ساتھ، اس طرح کی تشکیل تیز رفتار ترقی کے ساتھ اوپر کی طرف نکلنے کا زیادہ امکان رکھتی ہے۔ واقعات کی صرف اس طرح کی ترقی کے امکان کو مارلن آسیلیٹر کی تائید حاصل ہے، جو رجحان کی لائن کے نیچے جانے کے بغیر قیمتوں میں کمی کے خلاف بڑھ رہی ہے۔

30993

اس پیمانے پر، ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن یومیہ ایم اے سی ڈی لائن سے تھوڑا (1.3900 بمقابلہ 1.3890) نیچے ہے۔ اس تضاد پر، نمو میں تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے جب ویج کی اوپری سرحد کی دوبارہ جانچ ہوتی ہے۔ یہ آپشن ڈیشڈ لائن کے ساتھ نشان زد ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
12-08-2021, 12:23 PM
١٢ اگست، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/ امریکی ڈالر

کل، آسٹریلیائی ڈالر نے ایک بار پھر قیمت چینل لائن کو اچھال دیا اور یومیہ 25 پوائنٹس کی حتمی نمو کا مظاہرہ کیا۔ مارلن آسیلیٹر بڑھتے ہوئے رجحان کی زون میں مستحکم ہو گیا ہے۔ اب، اگر قیمت ایم اے سی ڈی لائن (0.7416) سے اوپر ٹوٹ جائے گی تو قیمت 0.7520 اور 0.7590 یعنی فبوناکسی اصلاح کی سطح 38.2 فیصد اور 50.0 فیصد کھول دے گی۔

31015

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر ایم اے سی ڈی لائن کے اوپر آباد ہوگئی۔ نیز، مارلن آسیلیٹر نمو کے علاقے میں چلا گیا۔ رجحان اوپر کی سمت ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ 0.7416 پر قریبی ہدف تک ترقی جاری رہے گی۔

31016

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
12-08-2021, 12:26 PM
١٢ اگست، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

گزشتہ ماہ امریکہ میں صارفین کی قیمتوں کے جاری کی وجہ سے ڈالر کی کل تیزی سے کمزوری نے امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی کی پرامید ترقی کو متاثر کیا۔ دن کے اختتام پر قیمت نے 14 پوائنٹس کو کھودیا، یومیہ ٹائم فریم پر ایم اے سی ڈی لائن کی معاونت پر واپس آگئی۔ مارلن آسیلیٹر مثبت زون میں رہ رہا ہے۔ اسٹاک انڈیکس بڑھ رہے ہیں، صرف چینی ہی صورتحال کو تھوڑا یعنی چین a50 -0.16 فیصد خراب کرتے ہیں۔ شاید ، یورپی سیشن کے آغاز سے، امید اور خطرے کی شدّت اب بھی غالب رہے گی، یو ایس ایس اینڈ پی 500 نے 0.25 فیصد کے اضافے کے ساتھ دن بند کیا۔

31017

لیکن توقعات کی منڈی سے تصدیق ہونی چاہیے۔ صرف اس صورت میں جب قیمت پرائس چینل لائن سے اوپر یعنی منگل کی بلند ترین سطح 110.62 پر نکل جائے گی، 111.39 کے ہدف پر اعتماد سے اضافے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مارلن آسیلیٹر ایک بڑھتے ہوئے علاقے میں ہے، لیکن اس کا نیچے کی سمت پلٹنا پہلے ہی ممکنہ الٹ پلٹ اور قیمت کے بارے میں انتباہ کرتا ہے۔

31018

مارلن پہلے ہی چار گھنٹے کے چارٹ پر نیچے کے رجحان کے زون میں داخل ہو چکی ہے۔ ایم اے سی ڈی لائن کے تحت یکجا ہونا، 110.04 سے نیچے، قیمت کو 109.20 کی سطح یعنی 8 جون کی کم ترین سطح پر لا سکتا ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
12-08-2021, 12:29 PM
١٢ اگست، 2021 کو برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی۔

پاؤنڈ / امریکی ڈالر

کل، برطانوی پاؤنڈ نے یومیہ چارٹ پر ایم اے سی ڈی لائن کی مزاحمت پر قابو پانے کی اپنی پہلی کوشش کی۔ تجارتی حد 80 پوائنٹس سے زیادہ وسیع تھی، لہذا قیمت صرف اس لائن کو جانچنے تک محدود تھی۔

31019

آج پاؤنڈ نے ایشیائی سیشن کا آغاز ترقی کے ساتھ کیا، اس لیے اچھا موقع ہے کہ آج ایم اے سی ڈی لائن (1.3887) پر قابو پا لے گی۔ مارلن آسیلیٹر کی سگنل لائن چینل کی نچلی سرحد سے مڑ جاتی ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ پاؤنڈ 1.4069 تک بڑھ جائے گا۔

31020

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر بیلنس انڈیکیٹر لائن کے سامنے مستحکم ہو رہی ہے، مارلن بڑھتے ہوئے رجحان میں آباد ہو گیا ہے۔ ہم قیمتوں میں ایک اور اضافے کا انتظار کر رہے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
17-08-2021, 05:33 PM
یورو/امریکی ڈالر کا تکنیکی تجزیہ برائے ١٧ اگست، ٢٠٢١

مارکیٹ کا تکنیکی آؤٹ لک:

یورو/امریکی ڈالر کی جوڑی 1.1760 کی سطح پر واقع تکنیکی سپورٹ سے پلٹی، لیکن مارکیٹ کے حالات اب زیادہ خرید کے ہیں، اس لئے نیچے کی جانب کسی بھی وقت ایک بریک آؤٹ ہو سکتا ہے۔ قریبی تکنیکی مزاحمت 1.1776 اور 1.1790 کی سطح پر دیکھی جاتی ہے۔ مومینٹم مثبت سے غیر جانبدار ہے، اس لئے براہِ مہربانی 1.1760 کی سطح پر حالیہ مارکیٹ کے ردِ عمل پر نظر رکھیں۔ بُلز کے لئے اگلا ہدف 1.1809 کی سطح پر واقع 50% فیبوناچی ریٹریسمنٹ ہے۔

ہفتہ وار پیوٹ پوائنٹ:
ڈبلیو آر 3 - 1.1930
ڈبلیو آر 2 - 1.1870
ڈبلیو آر 1 - 1.1843
ہفتہ وار پیوٹ - 1.1772
ڈبلیو ایس 1 - 1.1740
ڈبلیو ایس 2 - 1.1673
ڈبلیو ایس 3 - 1.1643

تجارتی آؤٹ لُک:

گرتے ہوئے ویج پیٹرن سے حالیہ بریک آؤٹ کے باوجود، ریلی زیادہ طویل عرصے تک نہیں رہی اور نیچے کا سائیکل دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ جب اس سائیکل کے منظرنامہ کی 1.2000 سطح پر بریک آؤٹ سے تصدیق ہوئی، تو اوپر کا رحجان 1.2350 کی سطح ( 06.01.2021 کی بلند سطح سے) پر واقع اگلے طویل مدتی ہدف کی جانب جاری رہ سکتا ہے۔ تاہم اب کے لئے مارکیٹ پر اس طلب کی وجہ سے قابو پایا جاتا ہے جو قیمتوں کو 1.1599 پر واقع اہم تکنیکی سپورٹ کی جانب نیچے دھکیل سکتی ہے.

31170

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
17-08-2021, 05:36 PM
برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کا تکنیکی تجزیہ برائے ١٧ اگست ٢٠٢١

مارکیٹ کا تکنیکی آؤٹ لک:

برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کی جوڑی نے 1.3785 کی سطح پر واقع بئیر کے اگلے ہدف کو چھوا ہے، جو نچلی چینل لائن بھی ہے۔ مومینٹم منفی ہے اس لئے بئیرز قیمت کو 1.3745 پر واقع اگلی تکنیکی سپورٹ کی جانب حالیہ نچلی سطح کی جانب دھکیلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ براہِ مہربانی نوٹ کریں کہ 1.3776 کی سطح اوپر کی جانب مجموعی لہر کی 50% فیبوناچی ریٹریسمنٹ سطح ہے۔ 1.3910 کے ارد گرد نظر آنے والی اوپری چینل لائن کے اوپر صرف ایک مستقل بریک آؤٹ نقطہ نظر کو زیادہ تیزی سے بدل دے گا۔

ہفتہ وار پیوٹ پوائنٹ:

ڈبلیو آر 3 - 1.4019
ڈبلیو آر 2 - 1.3948
ڈبلیو آر 1 - 1.3914
ہفتہ وار پیوٹ- 1.3849
ڈبلیو ایس 1 - 1.3813
ڈبلیو ایس 2 - 1.3745
ڈبلیو ایس 3 - 1.3709

تجارتی آؤٹ لُک:

ہفتہ وار ٹائم فریم چارٹ ابھی بھی دکھاتا ہے کہ اوپر کا رحجان ابھی بھی برقرار ہے اور اصلاح 1.3571 کی سطح پر ختم ہو گئی ہے۔ 1.3518 کی سطح کی صرف برقرار خلاف ورزی ہی باقاعدہ پُل بیک کی نسبت بڑی حرکت کو شروع کرے گی۔ اوپر کا رحجان 1.4246 (24.02.2021 کی اعلٰی سطح سے) کی سطح پر واقع اگلے طویل مدتی ہدف کی جانب جاری رہ سکتا ہے۔

31171

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
24-08-2021, 03:10 PM
ایتھریم اہم فیبوناچی ریٹریسمنٹ لیول کو ٹیسٹ کر رہا ہے

ایتھریم نے حال ہی میں 3334$ سے 2944 $ کی طرف واپسی کی تھی - اس واپسی کی توقع تھی اور اس کی توجیح بھی بنتی تھی - ہمیں 2700 $ کی طرف ایک بڑی واپسی کی توقع تھی بہرحال قیمت نے 2900 $ کی سطح سے اوپر کی جانب واپس ہوئی ہے اور آج 3380$ پر نئی بلند ترین سطح کو حاصل کیا ہے

31420

سُرخ لکیریں - بئیرش ڈائیورجس

نیلی لکیریں - فیبوناچی ریٹریسمنٹ

ایتھریم کی قیمت ایک اہم فیبوناچی ریٹریسمنٹ لیول پر ہے - 61.8 فیصد فیبوناچی لیول رجحان کی تبدیلی کی ایک ممکنہ سطح ہوتی ہے - قیمت ایک مرتبہ دوبارہ 61.8 فیصد کی سطح کو ٹیسٹ کر رہی ہے - 3400$ کے ایریا کے گرد ایک اہم ریزسٹنس ہے - آج قیمت میں نئے ہائیر ہائیر سے قطع نظر ، آر ایس آئی نے اس کی پیروی نہیں کی ہے اور ہمیں لوئیر ہائی اور بئیرش ڈائیورجنس فراہم کی ہے - یہ تاجران کے محتاط رہنے کے لئے ایک اہم تنبیہہ ہے

31421

قیمت 2944$ کی کم ترین سطح کے بعد سے ہائیر ہائیز اور ہائیر لووز بنا رہی ہے - سپورٹ 3119$ پر ملی ہے - اگر قیمت اس سطح سے نیچے کی بریک کرتی ہے تو غالب امکان ہے کہ ٹاپ موجود ہے اور قیمت نے ایک اور واپسی کو شروع کیا ہے - 3119$ سے نیچے کی بریک بئیرش اشارہ ہوگی - اس طرح کے پرائس ایکشن سے قیمت 2700 $ کی طرف نیچے جائے گی - اگر بُلز 3400 $ کے ریزسٹنس لیول سے اوپر کی بریک میں کامیاب رہتے ہیں تو پھر اوپر کی جانب کا اگلا ہدف 3800 $ پر ملے گا

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
24-08-2021, 03:13 PM
یو ایس ڈی / جے پی وائے ڈیسنڈنگ ٹرینڈ لائن ریزسٹنس پر ہے - تنزلی کا امکان ہے


31422

قیمت ڈیسنڈنگ ٹرینڈ لائن ریزسٹنس پر ہے جہاں سے یہ ممکنہ طور پر 109.113 کے سپورٹ لیول تک مُڑ سکتی ہے جو کہ 78.6 فیصد فیبوناچی ریٹریسمنٹ اور 61.8 فیصد فیبوناچی ایکسٹینشن لیول ہے - بصورت دیگر قیمت پہلے ریزسٹنس لیول 110.147 جو کہ 61.8 فیصد فیبوناچی ریٹریسمنٹ اور 50 فیصد فیبوناچی ایکسٹینشن ہے سے اوپر بُلش ہی رہ سکتی ہے اور دوسرے ریزسٹنس لیول 110.546 تک جاسکتی ہے جو کہ 78.6 فیصد فیبوناچی ریٹریسمنٹ اور 61.8 فیصد فیبوناچی ایکسٹنشن لیول ہے

تجارتی تجاویز
انٹری : 110.147
انٹری کی وجہ فیبوناچی ریٹریسمنٹ 61.8 فیصد اور 50 فیصد فیبوناچی ایکسٹینشن
حصّول نفع : 109.113
حصّول نفع کی وجہ : فیبوناچی ریٹریسمنٹ 78.6 فیصد اور فیبوناچی ایکسٹینشن 61.8 فیصد
سٹاپ لاس : 110.549
سٹاپ لاس کی وجہ فیبوناچی ریٹریسمنٹ 78.6 فیصد اور 61.8 فیصد فیبوناچی ایکسٹینشن

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
24-08-2021, 03:16 PM
جی بی پی / اے یو ڈی ڈیسنڈنگ ٹرینڈ لائن ریزسٹنس سے نیچے ہے - مزید تنزلی بن رہی ہے

31423

جی بی پی / اے یو ڈی ڈیسنڈنگ ٹرینڈ لائن ریزسٹنس سے نیچے ہے - تکنیکی انڈیکیٹرز کے مطابق بئیرش عمل کے مزید مضبوط ہونے کی گنجائش موجود ہے - قلیل مُدتی یومیہ تنزلی پہلے ریزسٹنس لیول 1.90484 سے نیچے پہلے سپورٹ لیول 1.89791 تک ممکن ہوسکتی ہے

تجارتی تجاویز

انٹری : 1.90484
انٹری کی وجہ فیبوناچی ریٹریسمنٹ 23.6 ، ڈیسنڈنگ ٹرینڈ لائن ریزسٹنس ، موونگ ایوریج ریزسٹنس
حصّول نفع : 1.89791
حصّول نفع کی وجہ فیبوناچی ریٹریسمنٹ منفی 27.2 فیصد
سٹاپ لاس : 1.91283
سٹاپ لاس کی وجہ : فیبوناچی ریٹریسمنٹ 78.6 فیصد

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
26-08-2021, 05:19 PM
یورو / یو ایس ڈی کا تکنیکی تجزیہ برائے 26 اگست 2021

مارکیٹ کا تکنیکی جائزہ

یورو/ یو ایس ڈی پئیر 1.1752 - 1.1760 کی سطح کے درمیان واقع سپلائی زون سے اوپر کی بریک کر چُکا ہے اور اس نے 1.1774 کی سطح پر ایک نئی لوکل بلند ترین سطح بنا لی ہے ۔ ایچ 4 ٹائم فریم چارٹ کے مطابق مارکیٹ کی صورتحال اوور باٹ ہے ، لہذا بئیرز تنزلی کی ایک نئی موو کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن صورتحال مضبوط اور مثبت ہی ہے۔ 1.1725 کی سطح کی کسی طرح ٹوٹ جانے سے 1.1705اور 1.1695 پر واقع بئیرز کے لئے اگلے اہداف تک راہ ہموار ہوگی۔

ہفتہ وار پیوٹ پوائنٹس

ڈبلیو آر 3 - 1.1899
ڈبلیو آر 2 - 1.1846
ڈبلیو آر 1 - 1.1764
ہفتہ وار پیوٹ - 1.1712
ڈبلیو ایس 1 - 1.1624
ڈبلیو ایس 2 - 1.1574
ڈبلیو ایس3 - 1.1486

حالیہ فالنگ ویج انداز کے بریک آؤٹ سے قطع نظر اضافہ کا عمل زیادہ دیر تک نہیں چل سکا اور تنزلی کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ جب سائیکل صورتحال کی تصدیق 1.2000 کی سطح سے اوپر بریک آؤٹ کے ذریعہ ہو جائے گی ، تو اضافہ کا رجحان اگلے طویل مدتی ہدف کی طرف جاری رہ جا سکتا ہے جو 1.2350 کی سطح پر موجود ہے (06.01.2021 کی بلند ترین سطح )۔ تاہم فی الحال مارکیٹ میں طلب قابو میں ہے جو کہ قیمتوں کو 1.1599 پر موجود اہم تکنیکی سپورٹ تک لے جائے گی۔

31518

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
26-08-2021, 05:21 PM
برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کا تکنیکی تجزیہ برائے 26 اگست 2021

مارکیٹ کا تکنیکی پہلو:

برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کی جوڑی اندرونی چینل کے اندر واپس چلی گئی اور بُلز 1.3772 کی سطح پر دیکھی جانے والی 61% فیبوناچی ریٹریسمنٹ کو اوپر سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ براہِ مہربانی نوٹس کریں کہ مارکیٹ کے زیادہ خرید کے حالات بُلز کی مدد نہیں کر رہے۔ 1.3700 کی سطح کی خلاف ورزی 1.3668 پر واقع بئیرز کے اگلے ہدف کی جانب راستہ کھولے گی۔ دوسری جانب 1.3772 کی سطح سے اوپر برقرار بریک آؤٹ، آؤٹ لُک کو مزید بلش میں تبدیل کرے گا۔

ہفتہ وار پیوٹ پوائنٹ:

ڈبلیو آر 3 - 1.4029
ڈبلیو آر 2 - 1.3959
ڈبلیو آر 1 - 1.3752
ہفتہ وار پیوٹ - 1.3680
ڈبلیو ایس 1 - 1.3474
ڈبلیو ایس 2 - 1.3399
ڈبلیو ایس 3 - 1.3118

تجارتی پہلو:

ہفتہ وار ٹائم فریم چارٹ ابھی بھی دکھاتا ہے کہ اوپر کا رحجان ابھی بھی برقرار ہے اور اصلاح 1.3571 کی سطح پر ختم ہو گئی ہے۔ 1.3518 کی سطح کی صرف برقرار خلاف ورزی ہی باقاعدہ پُل بیک کی نسبت بڑی نیچے کی حرکت کو شروع کرے گی۔ اوپر کا رحجان 1.4246 (24.02.2021 کی اعلٰی سطح سے) کی سطح پر واقع اگلے طویل مدتی ہدف کی جانب جاری رہ سکتا ہے۔

31521

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
27-08-2021, 03:38 PM
برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کا تکنیکی تجزیہ برائے 27 اگست 2021

مارکیٹ کا تکنیکی پہلو:

برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کی جوڑی 1.3772 کی سطح پر دیکھی جانے والی 61% فیبوناچی ریٹریسمنٹ سے اوپر ٹوٹنے میں ناکام ہوئی ہے اور پن بار کینڈل اسٹک کے بننے کے بعد بُلز کو رد کر دیا گیا۔ مارکیٹ ابھی زیادہ خرید کی حالت سے نکل رہی ہے اور اس سے بُلز کو واقعی کوئی مدد نہیں ملتی۔ 1.3700 سطح کی کسی بھی طرح کی خلاف ورزی 1.3668 پر واقع بئیرز کے اگلے ہدف کی جانب راستہ کھولے گی۔ دوسری جانب، 1.3772 کی سطح سے اوپر برقرار بریک آؤٹ فوری آؤٹ لُک، کو مزید بُلش مین تبدیل کرے گا۔

ہفتہ وار پیوٹ پوائنٹ:

ڈبلیو آر 3 - 1.4029
ڈبلیو آر 2 - 1.3959
ڈبلیو آر 1 - 1.3752
ہفتہ وار پیوٹ - 1.3680
ڈبلیو ایس 1 - 1.3474
ڈبلیو ایس 2 - 1.3399
ڈبلیو ایس 3 - 1.3118

تجارتی پہلو:

ہفتہ وار ٹائم فریم چارٹ ابھی بھی دکھاتا ہے کہ اوپر کا رحجان ابھی بھی برقرار ہے اور اصلاح 1.3571 کی سطح پر ختم ہو گئی ہے۔ 1.3518 کی سطح کی صرف برقرار خلاف ورزی ہی باقاعدہ پُل بیک کی نسبت بڑی نیچے کی حرکت کو شروع کرے گی۔ اوپر کا رحجان 1.4246 (24.02.2021 کی اعلٰی سطح سے) کی سطح پر واقع اگلے طویل مدتی ہدف کی جانب جاری رہ سکتا ہے۔

31558

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
27-08-2021, 03:41 PM
ورو/امریکی ڈالر کا تکنیکی تجزیہ برائے 27 اگست 2021

مارکیٹ کا تکنیکی آؤٹ لک:

یورو/امریکی ڈالر کی جوڑی 1.1752 - 1.1760 کی سطحوں کے مابین واقع فراہمی کے زون سے اوپر ٹوٹی ہے اور 1.1779 کی سطح پر نئی مقامی بلند سطح بنائی۔ بہرحال مارکیٹ کے حالات 4 گھنٹے کے ٹائم فریم چارٹ پر زیادہ خرید میں ہیں، اس لئے بئیرز دوبارہ نیچے کی جانب جانا شروع کر سکتے ہیں، اس حقیقت کے باوجود مومینٹم مضبوط اور مثبت رہتا ہے۔ ریلی کے آخر میں پہلے سے پن بار کینڈل اسٹک ہے، اس لئے بئیرز ان سطحوں پر سرگرم ہیں۔ 1.1725 کی سطح کی کسی بھی طرح کی خلاف ورزی 1.1705 اور 1.1695 پر واقع اگلے ہدف کی جانب راستہ بنائے گی۔

فتہ وار پیوٹ پوائنٹ:

ڈبلیو آر 3 - 1.1899
ڈبلیو آر 2 - 1.1846
ڈبلیو آر 1 - 1.1764
ہفتہ وار پیوٹ - 1.1712
ڈبلیو ایس 1 - 1.1624
ڈبلیو ایس 2 - 1.1574
ڈبلیو ایس 3 - 1.1486

تجارتی پہلو:

گرتے ہوئے ویج پیٹرن سے حالیہ بریک آؤٹ کے باوجود، ریلی زیادہ طویل عرصے تک نہیں رہی اور نیچے کا سائیکل دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ جب اس سائیکل کے منظرنامہ کی 1.2000 سطح پر بریک آؤٹ سے تصدیق ہوئی، تو اوپر کا رحجان 1.2350 کی سطح (06.01.2021 کی بلند سطح سے) پر واقع اگلے طویل مدتی ہدف کی جانب جاری رہ سکتا ہے۔ تاہم اب کے لئے مارکیٹ پر اس طلب کی وجہ سے قابو پایا جاتا ہے جو قیمتوں کو 1.1599 پر واقع اہم تکنیکی سپورٹ کی جانب نیچے دھکیل سکتی ہے.

31559

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
31-08-2021, 09:37 AM
USDCHF mandi ka tasulsul

H4 par, qimat me kami dekhi gayi hai aur pichli pahli support tak pahunch gayi hai. Qimat pichli bulandi tak pahunch gayi hai. yaumiyah muzahmat ke mutabiq qimat muzahmat satah tak wapas jane ka imkan hai. Mukhtasar muddat ke liye hamara tassub tez hai kiyunkeh Stochastic indicator se pata chalta hai keh K% line mumkena bullish movement dikhate hue mazbut support line se ucchal gayi.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.90757
Entry ki wajah: 76.4% Fibonacci retracement and 78.6% Fibonacci extension
Take Profit: 0.92676
Take Profit ki wajah: Daily resistance
Stop Loss: 0.90475
Stop Loss ki wajah: 100% Fibonacci extension.

31650

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
31-08-2021, 09:56 AM
EURNZD pahli support ke qarib pahunch raha hai, ucchal ke imkanat hain!

Qimat 1.70577 par pahli muzahmat se niche radde amal zahir kar rahi hai jo 61.8% Fibonacci retracement aur 38.2% Fibonacci extension ke mawafiq hai. Yah pahli muzahmat ke liye 78.6% Fibonacci retracement aur 100% Fibonacci extension ke mawafiq 1.67452 ki pahli support se mumkena taur par tezi se badh sakti hai. Hamare mandi ke nuqtah nazar ko mazid is chiz se support milta hai keh stochastic us support se ooper kaise radde amal zahir kar raha hai jahan mazi me qimaton me izafa hua tha. Warna qimat Horizontal Swing Low aur 127.2% Fibonacci extension ke mawafiq 1.6642 par dusri support ke liye mandi jari rakh sakti hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.67452
Entry ki wajah: 78.6% Fibonacci retracement aur 100% Fibonacci extension
Take Profit: 1.70577
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement aur 38.2% Fibonacci extension
Stop Loss: 1.6642
Stop Loss ki wajah: Horizontal Swing Low aur 127.2% Fibonacci extension.

31653

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
31-08-2021, 10:06 AM
USDCAD ascending trendline support se ooper bana hua hai! Mazid ucchal aane wali hai!

31654

USDCAD ascending trendline support se ooper bana hua hai, graphical overlap resistance ki taraf 1.26013 par hamari pahli support se ooper ek aur ucchal, 1.26590 par pahli muzahmat mumkin ho sakti hai. Stochastic support ka test kar raha hai jahan qimat me mazi me bhi ucchal aaya tha.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.26013
Entry ki wajah: 88% Fibonacci retracement, ascending trendline support
Take Profit: 1.26590
Take Profit ki wajah: 50% Fibonacci retracement, graphical overlap resistance
Stop Loss: 1.25788
Stop Loss ki wajah: -27.2% Fibonacci retracement, Graphical swing low

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
01-09-2021, 04:46 PM
یکم ستمبر،‬٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/امریکی ڈالر

آسٹریلیائی ڈالر نے منگل کے روز 18 پوائنٹس کا اضافہ کیا، جس نے یومیہ چارٹ پر بیلنس انڈیکیٹر لائن کو دن کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا۔ اس لائن پر قابو پانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آسٹریلیائی ڈالر کو وسط مدتی سرمایہ کاری کے افق میں خریدنے میں منڈی کی دلچسپی میں تبدیلی آئے گی۔ آج یہ ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے اوپر کھل گیا، جو کہ اس طرح کی درمیانی مدت کی ترقی کے لیے پہلا سگنل تھا۔ قریب ترین ہدف 38.2 فیصد فبوناکسی سطح 0.7452 ہے۔

31724

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر 23.6 فیصد فبوناکسی کی سطح (0.7321) پر مستحکم ہو رہی ہے، جو انڈیکیٹر کی لائنوں سے اوپر ہے۔ مارلن آسیلیٹر بیئرز کے علاقے کے ساتھ سرحد سے اوپر کی سمت مُڑ رہا ہے۔ ہم قیمت میں مزید اضافے کا انتظار کر رہے ہیں۔

31725

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
01-09-2021, 04:48 PM
یکم ستمبر،‬٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

کل، امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی نے 50 پوائنٹس کی حد میں تجارت کی، دن کو 8 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ بند کیا، اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن پر قابو پانے کی طاقت نہیں ملی، کیونکہ امریکی اسٹاک انڈیکس نے ریڈ زون (ایس اینڈ پی 500 -0.13) میں دن بند کیا۔ لیکن آج صبح، جاپانی نکی225 1.16 فیصد بڑھ گیا ہے، جس نے قیمت کو ایم اے سی ڈی لائن کی مزاحمت پر قابو پانے میں مدد کی۔

31726

اب 110.62 ہدف مفتوح ہے یعنی پرائس چینل کی سرایت شدہ لائن۔ کیا اس سطح پر قابو پایا جائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ 13 جولائی کے بعد پچھلی تین کوششیں ناکام تھیں۔

31727

چار گھنٹے کے پیمانے پر، قیمت توازن اور ایم اے سی ڈی سے بڑھتی ہے، مارلن آسیلیٹر مثبت اقدار کے زون میں داخل ہو چکا ہے، رجحان مکمل طور پر اوپر کی طرف ہے، اور یہ تسلسل کافی ہونا چاہیے جب تک کہ 110.62 کے پہلے تیزی کے ہدف تک نہ پہنچ جائے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
02-09-2021, 12:58 PM
٢ ستمبر، ٢٠٢١ کو یورو/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/ امریکی ڈالر

کل، دو ایسے واقعات تھے جو بڑے سرمایہ کاروں کے یورو زون میں مالیاتی سختی کے آغاز کے حوالے سے مفروضوں کی تصدیق کرتے تھے جو کہ امریکہ سے پہلے تھے۔ یہ بنڈس بینک کے سربراہ جینز ویڈمین کی تقریر ہے، جس میں یورپی سنٹرل بینک کی پیش گوئی سے زیادہ اور طویل افراط زر کے بارے میں بیان اور اگست کے لیے اے ڈی پی سے امریکی نجی شعبے میں ملازمت کے بارے میں کمزور اعداد و شمار ہیں۔ اے ڈی پی نانفارم 614-640,000 کی پیشن گوئی کے مقابلے میں 374,000 تک پہنچ گیا۔ بے روزگاری کے فوائد کے لیے ہفتہ وار درخواستوں کے اعلٰی اعداد و شمار کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے، کل کا نانفارم تنخواہ متوقع 750,000 کے مقابلے میں 200-300,000 کے علاقے میں بنیادی طور پر ناکام ہوسکتی ہے۔ اور بے روزگاری کی موجودہ شرح 5.4 فیصد متوقع کمی کے مقابلے میں 5.2 فیصد رہ سکتی ہے۔

31770

آج ، یہ ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے اوپر کھل گیا۔ دن کو سفید کینڈل کے ساتھ بند کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ منڈی امریکی روزگار کے اعداد و شمار پر کل کی نمو کی تیاری کر رہی ہے۔ ترقی کا پہلا ہدف 1.1920، دوسرا 1.1975 یعنی 25 جون کی اعلٰی سطح ہے، تیسرا ہدف 1.2050 یعنی 13 مئی کی زیریں سطح ہے۔

31771

چار گھنٹے کے پیمانے پر، مارلن آسیلیٹر کی سرحد سے نیچے کی سمت (تیر) کے ساتھ متوقع الٹ پلٹ ہوا، مثبت زون میں ترقی جاری رہی، اور عام رجحان مستحکم تھا۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
02-09-2021, 01:01 PM
٢ ستمبر، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر

کل، برطانوی پاؤنڈ نے یومیہ چارٹ پر ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن سے اوپر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن یہ ناکام رہا یعنی مزاحمت بیلنس لائن (سرخ) سے مضبوط ہوئی۔ لیکن بُلز کو بھی آج نئی طاقت ملی ہے یعنی مارلن آسیلیٹر مثبت اقدار کے زون میں چلا گیا ہے اور اب اوپر کی سمت بڑھنے میں مدد دے رہا ہے۔

31772

انڈیکیٹر کی لائنوں سے اوپر (1.3780 سے اوپر) کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ قیمت 1.3858 کے پہلے ہدف کی طرف اپنی ترقی کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ 1.3895 پر دوسرا ہدف ایمبیڈڈ پرائس چینل لائن ہے۔

31773

ایچ4 چارٹ پر، قیمت مسلسل بیلنس انڈیکیٹر لائن (سرخ) سے اوپر بڑھ رہی ہے۔ ایم اے سی ڈی لائن اوپر کی طرف مڑ رہی ہے، جو درمیانی مدت کے اوپر کی سمت بڑھ رہی ہے۔ غیر جانبدار حالت میں، مارلن آسیلیٹر اب بھی صفر لائن پر ہے۔ ہم اوپری رجحان کی ترقی کے منتظر ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
02-09-2021, 01:02 PM
٢ ستمبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی / امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی / امریکی ڈالر

آسٹریلیائی ڈالر نے اپنا روزانہ کا کام کامیابی کے ساتھ بدھ کو مکمل کیا: یہ یومیہ چارٹ (سرخ) پر بیلنس انڈیکیٹر لائن سے اوپر چلا گیا، اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن (نیلے) کے اوپر طے ہوا۔ اب 0.7452 پر قریب ترین ہدف مفتوح ہے یعنی 38.2 فیصد کی فبوناکسی سطح ہے۔ 0.7558 پر دوسرا ہدف 50.0 فیصد کی فبوناکسی سطح ہے، جو 2 فروری کی کمی کے ساتھ موافق ہے۔

31774

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر دونوں اشاریہ لائنوں کے اوپر ترقی کر رہی ہے، موجودہ اصلاح کے اندر مارلن آسیلیٹر قدرے کم ہوا ہے، لیکن یہ مثبت علاقے میں ہے۔ ہم مسلسل ترقی کے منتظر ہیں۔

31775

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
03-09-2021, 10:00 AM
٣ ستمبر، ٢٠٢١ کو یورو/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/ امریکی ڈالر

منڈی آج کے امریکی روزگار کے اعداد و شمار کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ گزشتہ روز ڈالر انڈیکس 0.31 فیصد کم ہوگیا، امریکی بانڈز کی سالانہ پیداوار 0.066 فیصد سے بڑھ کر 0.076 فیصد ہوگئی، جو سرمایہ کاروں میں آج کے اچھے نتائج کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتی ہے۔ غیر فارم تنخواہوں کی پیش گوئی 750,000 ہے، بے روزگاری 5.4 فیصد سے 5.2 فیصد تک کم ہونے کی توقع ہے۔ غیر فارم کے متبادل حسابات میں تقریباً 300,000 نئی ملازمتیں دکھائی گئی ہیں۔ ایسا انڈیکیٹر یورو کی ترقی کو روکنے کے قابل ہونے کا امکان نہیں ہے۔

یومیہ چارٹ میں، قیمت ہدف کی سطح 1.1920 کے قریب پہنچ رہی ہے۔ اس پر قابو پانے سے دوسرا ہدف 1.1975 یعنی 25 جون کی اعلٰی سطح پر کھلے گا۔

31802

چار گھنٹے کے پیمانے پر، قیمت بتدریج بڑھتی ہوئی شرح کو حاصل کر رہی ہے، بڑھتی ہوئی انڈیکیٹر کی لائنوں سے اوپر ہے۔ مارلن آسیلیٹر ریورسل کے علامات کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، ہم یورو کے مقررہ اہداف کی سمت بڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔

31803

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
03-09-2021, 11:14 AM
٣ ستمبر، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر

برطانوی پاؤنڈ نے کل 63 پوائنٹس کا اضافہ کیا جو کہ 1.3858 (2 مارچ کی زیریں سطح) کے پہلے ہدف کی سطح کے قریب ہے۔ قیمت کے لیے انڈیکیٹر کی لائنوں کے جمع ہونے پر قابو پانے کے لیے ایسی پیش رفت ضروری تھی، جو منگل اور بدھ کو مضبوط مزاحمت تھی۔ اور اگر مزاحمت پر قابو پانا ایک مضبوط تسلسل پر ہوا، تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ قیمت قریب ترین سطح کو عبور کرے گی اور تقریباً 1.3883 پر دوسری یعنی بڑھتی ہوئی قیمت چینل کی سرایت شدہ لائن تک بڑھے گی۔ 1.3883 کو عبور کرنا 1.4004 کے اعلٰی ہدف کا راستہ کھولے گا یعنی یہ 12 اور 18 مارچ اور 20 اپریل کو اونچائی کی سطح کے ساتھ قیمت چینل کی اگلی لائن کے اتفاقی نقطہ ہے۔

31807

ایچ4 چارٹ میں، قیمت نے ویج کے سائز کا ڈھانچہ اوپر کی طرف چھوڑ دیا۔ ایم اے سی ڈی لائن اوپر کی جانب جارہی ہے، مارلن آسیلیٹر مثبت رجحان زون میں بڑھ رہا ہے۔ ہم پاؤنڈ میں مزید اضافہ کا انتظار کر رہے ہیں۔

31808

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
06-09-2021, 04:36 PM
٦ ستمبر، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر

برطانوی پاؤنڈ نے جمعہ کو پہلا ہدف (1.3883) کو ہدف بنایا۔ اب اسے اس سطح سے اوپر اٹھنا چاہیے، اس کے اوپر آباد ہونا چاہیے، اور 1.4004 پر دوسرے ہدف تک بڑھنا جاری رکھنا چاہیے، جس کا تعین ایمبیڈڈ پرائس چینل لائن سے بھی ہوتا ہے۔ قیمت کے اس ہدف کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہوئے، مارلن آسیلیٹر میں اضافہ ہو رہا ہے۔

31982
چار گھنٹے کے چارٹ پر رجحان مکمل طور پر اوپر کی سمت ہے: قیمت توازن اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر کی لائنوں سے اوپر ہے، مارلن آسیلیٹر نمو زون میں ہے۔ ہم قیمت کو 1.3883 کی سطح سے اوپر آباد ہونے اور اس کی مزید نمو کے منتظر ہیں۔

31983

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
06-09-2021, 04:38 PM
٦ ستمبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/ امریکی ڈالر

آسٹریلیائی ڈالر نے جمعہ کے روز 62 پوائنٹس کا اضافہ کیا، 38.2 فیصد فبوناکسی بازیافت کی سطح (اسی مناسبت سے پہلی ہدف کی سطح) کو توڑا اور 12 تا 17 جولائی کو استحکام کی حد میں داخل ہوا۔

31980

گزشتہ تین دنوں سے قیمت تیزی سے بڑھ رہی ہے، 0.7430/90 کی حد میں استحکام کے دوبارہ ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ استحکام مارلن آسیلیٹر کو خارج کرنے میں مدد کرے گا اور زیادہ خریداری والے زون سے باہر نکلنے کا راستہ کھولے گا۔ مزید یہ کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آسی 0.7558 کی قیمت پر 50.0 فیصد کی فیبوناکسی سطح تک بڑھتی رہے گی۔

31981

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر 0.7452 کی ہدف کی سطح پر مستحکم ہو رہی ہے، آسیلیٹر کی سائیڈ ویز حرکت جوڑی کی ترقی کو روک رہی ہے۔ اب قیمت آگے بڑھنے سے پہلے ایک آس پاس مستحکم رجحان کو تشکیل دے رہی ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
06-09-2021, 04:41 PM
٦ ستمبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

گزشتہ جمعہ کو، ڈالر ین کے مقابلے میں 23 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ عام دباؤ کی وجہ سے ڈالر کے مقابل کرنسیوں اور اسٹاک منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال کا شکار رہا۔ ممکنہ طور پر آج کی امریکی تعطیل کے پیش نظر، امریکی اسٹاک انڈیکس ایس اینڈ پی 500 میں 0.03 فیصد کی گراوٹ آگئی۔ قیمت نے یومیہ چارٹ پر 109.85 پر سپورٹ کو توڑ دیا، لیکن مارلن آسیلیٹر ابھی بھی مثبت زون میں ہے، جس سے آج جوڑی کی کمی کو سست کرنے کا امکان ہے۔ 109.85 سے نیچے آباد ہونے سے ہدف 109.20 یعنی 8 جون کی زیریں سطح پر کھلے گا۔

31984

چار گھنٹے کے چارٹ پر قیمت پہلے ہی 109.85 کی سطح سے نیچے آچکی ہے، اور قیمت بھی توازن اور ایم اے سی ڈی کی انڈیکیٹر لائن دونوں کے نیچے آباد ہوگئی ہے۔ منفی علاقے میں پچھلی مضبوط کمی کے بعد مارلن آسیلیٹر قدرے اوپر کی سمت اصلاح کر رہا ہے۔ ایچ4 پر رجحان نیچے کی طرف ہے، اس کام کو 109.85 کی سطح سے نیچے طے کرنا ہے تاکہ یومیہ ٹائم فریم کے انڈیکیٹر کو حتمی نیچے کی حالتوں کی تشکیل میں لایا جا سکے۔

31985

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
08-09-2021, 12:35 PM
٨ ستمبر، ٢٠٢١ کو یورو/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/ امریکی ڈالر

ستمبر کے لیے کل کے جرمنی اور یورپی کاروباری جذبات کے اشاریوں کی ریلیز نے یورو کی اصلاح کو کسی حد تک گہرا کیا۔ جرمنی کاروباری جذبات کا انڈیکس زیڈ ای ڈبلیو 30.2 کی توقع کے مقابلے میں 40.4 سے 26.5 تک گر گیا، یورو ایریا کا یہی انڈیکس 35.3 کی توقع کے مقابلے میں 42.7 سے 31.1 تک گر گیا۔ یورو نے 30 پوائنٹس کھو دیا۔ سرمایہ کاروں نے کسی حد تک جذباتی طور پر باہر نکلنے کا راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ اگر یہ ناکام رہا، شیڈوز میں چھوڑکر جرمنی میں جولائی میں صنعتی پیداوار میں 1.0 فیصد اضافہ ہوا، دوسری سہ ماہی کے لیے یورو زون میں جی ڈی پی میں 2.0 فیصد کے پہلے تخمینے کے مقابلے میں 2.2 فیصد اضافہ اور روزگار میں اضافہ یورو زون دوسری سہ ماہی کے لیے 0.5 فیصد کی سابقہ تخمینہ کے مقابلے میں 0.7 فیصد ہیں۔ زیڈ ای ڈبلیو انڈیکس اب بھی سروے کے اشارے ہیں، جو اگست کے پہلے نصف میں واقعات میں اضافے کے پس منظر کے خلاف تشکیل دیا گیا تھا، لیکن اب جرمنی اور یورو کے علاقے میں واقعات میں تیزی سے کمی آئی ہے، جس سے ایک ماہ میں زیڈ ای ڈبلیو انڈیکس متاثر ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے، سرمایہ کار ان تمام واقعات سے آگاہ ہیں، اور اس لیے ہم یورپی مرکزی بینک کے اجلاس کے ذریعے یورو کو اس کی اصل پوزیشنوں پر پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں۔

روزانہ کے چارٹ پر، دن کے آغاز کے بعد سے قیمت بڑھ رہی ہے، 1.1847 پر سپورٹ سے اوپر توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ گزشتہ روز دھکیل دیا گیا تھا۔ اس کے اوپر انضمام ، ایک بار پھر 1.1920 پر قیمت کے ہدف کی وضاحت کرتا ہے۔ مارلن آسیلیٹر بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔

32095

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت ایم اے سی ڈی لائن تک پہنچے بغیر الٹ جاتی ہے۔ کل کی تمام تصحیح بیلنس انڈیکیٹر لائن کے اوپر ہوئی، جو عمومی اوپر کے رجحان میں اصلاحی کمی کے طور پر زوال کی تصدیق کرتی ہے۔

32096

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
08-09-2021, 12:39 PM
٨ ستمبر، 2021 کو اے یو ڈی/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/ امریکی ڈالر

بطور امریکی کرنسی (ڈالر انڈیکس) نے 0.34 فیصد کی قدر کرتے ہوئے کل آسٹریلیائی ڈالر نے 53 پوائنٹس کھو دیا۔ کل کی میٹنگ میں، ریزرو بینک آف آسٹریلیا نے مالیاتی پالیسی میں مسلسل سختی کا اعلان کیا - جبکہ بنیادی شرح کو 0.1 فیصد تک برقرار رکھا، مرکزی بینک نے بانڈ کی خریداری کو فی ہفتہ ایک ارب ڈالر کم کردیا، جبکہ پروگرام کو فروری تک تھوڑا سا بڑھا دیا۔

32097

یومیہ پیمانے چارٹ پر، قیمت بیلنس انڈیکیٹر لائن سے اوپرآگئی، مارلن آسیلیٹر بھی اوپر آگیا۔ قیمت ایک بار پھر 38.2 فیصد (0.7452) کی فبوناکسی سطح سے اوپر جانے کے لیے تیار ہے، اس کے اوپر آباد ہوجائیں اور 0.7558 کی قیمت پر 50.0 فیصد کی اگلی سطح تک بڑھتے رہیں۔

32098

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت بھی بیلنس انڈیکیٹر لائن سے اوپر کی سمت مڑ گئی، جو کل کے زوال کو اوپر کے رجحان میں اصلاح کے طور پر نمایاں کرتی ہے۔ مارلن اوپر کی سمت مڑ رہی ہے، ہم منتظر ہیں کہ قیمت 0.7452 کے ہدف کی سطح سے اوپر نکل جائے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
08-09-2021, 12:42 PM
٨ ستمبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/جے پی وائی

اشارے کی مزاحمت اور یومیہ چارٹ پر 109.85 کی ہدف کی سطح پر قابو پاکر، ین کے مقابلے میں ڈالر نے کل 41 پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ حالات میں اس طرح کی مضبوط نقل و حرکت ہیں جبکہ ڈالر انڈیکس 0.34 فیصد اور سٹاک مارکیٹ 0.34 فیصد گر گئی (s&p 500) متناسب نظر نہیں آتی ہیں۔

32099

اگر ارتباط آج معمول پر آجاتے ہیں تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اگلے دو دنوں میں قیمت 109.85 سے کم ہو جائے گی۔ رسمی طور پر، صورتحال یومیہ چارٹ پر مکمل طور پر اوپر کی طرف ہے یعنی قیمت دونوں اشاریہ لائنوں سے اوپر ہے اور مثبت علاقے میں مارلن آسیلیٹر مسلسل بڑھ رہا ہے، لیکن بروز جمعرات سرمایہ کاروں کی یورپی مرکزی بینک کے اجلاس کی توقعات کی وجہ سے قیمت 110.62 کے ہدف تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ فرض کیا جاتا ہے کہ ای سی بی پی ای پی پی کی خریداری کا حجم 80 ارب سے کم کر کے 60 ارب ماہانہ کر دے گا، جس سے ڈالر کمزور ہو جائے گا۔

32100

چار گھنٹے کے پیمانے پر، قیمت توازن اور ایم اے سی ڈی اشارے لائنوں سے بھی اوپر ہے، مارلن آسیلیٹر اوپر والے رجحان زون میں ہے، لیکن پہلے سے ہی ایک زیریں سمت ریورسل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر ہم بنیادی اجزاء کو نظر انداز کرتے ہیں تو، قیمت 109.85-110.62 کی مفت رومنگ رینج میں ہے، جو کہ ای سی بی کی اجراء کے انتظار کے علاوہ کوئی تجارتی فیصلے کرنے میں معاون نہیں ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
09-09-2021, 02:38 PM
٩ ستمبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

جیسا کہ ہم نے کل کے جائزے میں توقع کیا تھا، ڈالر نے گزشتہ چند دنوں کے دوران ین کے مقابلے میں مضبوطی حاصل کی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کی طرف سے امید پرستی کی تائید نہیں کی گئی تھی، کل یہ جوڑی اپنی افتتاحی سطح کے قریب بند ہوگئی، اور آج صبح یہ 109.85 کے ہدف کی سطح پر واپس آ رہی ہے۔ معاونت کو عبور کرتے ہوئے دوسرا ہدف 109.20 پر کھلتا ہے۔ کل، امریکی اسٹاک انڈیکس ایس اینڈ پی 500 0.13 فیصد گر گیا، اور آج صبح جاپانی نکی 225 0.45 فیصد کو کھو رہا ہے۔

32194

مارلن آسیلیٹر یومیہ پیمانے پر نیچے جا رہا ہے، لیکن یہ اب بھی بڑھتے ہوئے رجحان زون میں ہے۔ اسٹاک منڈیوں میں مزید کمی زیریں رجحان ریورسل کے لئے معاون ثابت ہوگی۔

32195

چار گھنٹے کے چارٹ پر قیمت اب بھی اوپر کی پوزیشن میں ہے۔ کمی کی پہلی علامت مارلن آسیلیٹر کی سگنل لائن کی منفی اقدار کے زون میں منتقلی ہوگی۔ ایسا کرنے کے لیے، قیمت کو مزید 20 پوائنٹس یعنی 110.00 سے نیچے گرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مرکزی تحریک اور یورپی مرکزی بینک اور سربراہ کرسٹین لگارڈ کے تبصرے کی اجراء کے ساتھ صورت حال کے حتمی حل کا انتظار کر رہے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
09-09-2021, 04:40 PM
٩ ستمبر، ٢٠٢١ کو یورو/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/امریکی ڈالر

کل، یورو نے اپنی اصلاحی گراوٹ کو مزید گہرا کردیا۔ تجارتی اقدار موجودہ ہفتے کے لیے سب سے زیادہ تھا، جو آج کے یورپی سنٹرل بینک کے اجلاس سے پہلے پوزیشنوں کی نمایاں بندش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ معاشی ماہرین کی متفقہ پیشن گوئی پی ای پی پی پروگرام کو 80 سے 60 ارب یورو سے ممکنہ طور پر کم کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی خود اس پروگرام کی ایک چھوٹی سی توسیع بھی ہے۔

32202

قیمت یومیہ پیمانے کے چارٹ پر بیلنس اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر کی لائنوں کی حمایت تک پہنچ گئی، آج صبح ہلکی سی الٹ پلٹ کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ مارلن آسیلیٹر نے زوال کی رفتار کو سست کردیا ہے کیونکہ یہ نیچے کے علاقے کے ساتھ سرحد کے قریب پہنچتا ہے۔ ہم ای سی بی اور یورو کے مثبت فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ 1.1920 کے قریب ترین ہدف کی سطح پر پہنچ جائیں۔

32203

قیمت چار گھنٹے کے پیمانے پر دونوں انڈیکیٹر کی لائنوں کے نیچے آباد ہوگئی ہے، مارلن آسیلیٹر منفی زون سے اوپر کی طرف مڑ رہا ہے۔ ایک مضبوط بنیادی خبر کی ریلیز کی صورت میں، انڈیکیٹر کی لائنوں کے نیچے اس طرح کے ڈوبنے کو (حقیقت کے بعد) جھوٹا سمجھا جاتا ہے، لیکن اپنے آپ میں جھوٹی قیمت کا اخراج مزید قیمت میں اضافے کی علامت ہے۔ ایسا کرنے کے لیے، قیمت کو ایم اے سی ڈی لائن سے اوپر، یعنی 1.1847 کی سطح سے اوپر جانا چاہیے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
09-09-2021, 04:42 PM
٩ ستمبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/امریکی ڈالر

بدھ کے روز، امریکی ڈالر انڈیکس 0.19 فیصد اضافے کے ساتھ آج کے یورپی سنٹرل بینک کے اجلاس سے پہلے بند ہوگیا۔ آسٹریلیائی ڈالر نے وہاں 20 پوائنٹس کھودیا۔ اس وقت، قیمت جولائی سے اگست کے تین ہفتوں کے انضمام کی حد میں ہے، لہذا، اگر ای سی بی کی سپر نرم پالیسی کا اعلان کیا جاتا ہے تو، قیمت کا ریورسل اوپری سمت ہے، بغیر کسی معاونت کے ابتدائی کام کیے بغیر ہوسکتا ہے، مثال کے طور پر، فبوناکسی سطح 23.6، چونکہ جمع کی حد خود معاونت کی ایک حد ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آسٹریلیا 0.7452 کے قریب ترین ہدف تک پہنچ جائے۔ اس سطح کے اوپر قیمت کی پیش رفت دوسرے ہدف کو 0.7558 یعنی 50.0 فیصد فیبونیکی سطح پر کھولتی ہے۔

32204

قیمت چار گھنٹے چارٹ پر ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن پر رہتی ہے۔ مارلن آسیلیٹر کی سگنل لائن انڈیکیٹر کے نچلے نصف حصے میں ہے یعنی اوپر کی طرف واپسی کا سب سے زیادہ امکان ہے۔

32205

ہم اوپری رجحان کو توڑنے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جب قیمت یومیہ پیمانے پر ایم اے سی ڈی لائن سے 0.7290 کی سطح سے نیچے گر جائے گی۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
13-09-2021, 02:29 PM
١٣ ستمبر، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر

یومیہ چارٹ پر، قیمت ریڈ بیلنس انڈیکیٹر لائن کے اوپر آباد ہوئی اور مارلن آسیلیٹر اوپر والے رجحان زون میں آباد ہوا۔ زیادہ امکان ہے کہ قیمت 1.3930 کے ہدف کی سمت یعنی ہفتہ وار ٹائم فریم کے پرائس چینل کی قریبی ایمبیڈڈ لائن تک بڑھتی رہے گی۔ اس چینل کی شروعات مارچ 2020 میں ہوئی۔

32499

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت فی الحال کم ہو رہی ہے، لیکن یہ اب بھی توازن اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر کی لائنوں سے اوپر ہے۔ بڑھتے ہوئے رجحان کے علاقے میں مارلن آسیلیٹر، زوال کو سست کرتا ہے۔ ہم 1.3930 کے پہلے ہدف کی سمت مزید قیمت کی نقل و حرکت کا انتظار کر رہے ہیں۔

32500

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
13-09-2021, 02:31 PM
١٣ ستمبر، ٢٠٢١ کو یورو/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/ امریکی ڈالر

پچھلے جمعہ اور آج کے ایشیائی سیشن میں، یورو نے 1.1802/52 کے انضمام کی حد پر کام کیا اور فی الحال اس کی نچلی سطح (1.1802) کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے، جو کہ یومیہ ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن سے تشکیل پاتا ہے۔

32501

یومیہ مارلن آسیلیٹر منفی اقدار کے زون میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو، آسیلیٹر کا رجحان نیچے کی طرف لے جائے گا، جو قیمت پر تجرباتی طور پر مندی کا دباؤ ڈالے گا۔ 1.1802/52 کی حد میں آباد ہونے سے ترقی نہیں ہو سکتی، بلکہ کمی ہو سکتی ہے، اور اس تحریک کا ہدف 1.1705 یعنی 11 اگست اور 31 مارچ کی زیریں سطح ہوگی۔1.1852 کی مخصوص حد کی بالائی سرحد کے اوپر قیمت بڑھنے کے بعد قیمت میں اضافہ ہدف 1.1920 اور 1.1975 تک ممکن ہے۔

32502

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر کافی مضبوط نیچے کی پوزیشن میں ہے، پچھلے جمعہ کو ایم اے سی ڈی لائن سے نیچے کی طرف الٹنا تھا، جو کہ ایک مختصر مدت کے لیے اشارہ ہے، کئی دنوں کی طویل مدتی کمی،لیکن بُلز کے لئے ایک اشارہ ہے یعنی کنورجنس کے اشارے کے ساتھ مارلن آسیلیٹر کا اوپر کی سمت جانے والا ریورسل ہے ...

لہذا، اس صورت حال میں، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ انتخاب کرنے سے پہلے ایک اور دن انتظار کریں - چاہے قیمت 1.1802 سے نیچے آباد ہو جائے، یا اس سے اوپر کی طرف پلٹ جائے۔

موجودہ صورتحال میں اسٹاک مارکیٹ پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ پہلے ہی کافی گہری اصلاح میں تبدیل ہو رہا ہو جو زرمبادلہ منڈی کو ڈالر کی عمومی مضبوطی کی طرف موڑ دے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
14-09-2021, 04:56 PM
١٤ ستمبر، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ /امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی۔

برطانوی پاؤنڈ /امریکی ڈالر

کل، برطانوی پاؤنڈ نے بیلنس انڈیکیٹر لائن کو یومیہ کینڈل کے نچلے سائے کے ساتھ چھید دیا اور افتتاحی سطح پر سیشن بند کر دیا۔ قیمت آج صبح بڑھ رہی ہے۔ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کل کی نیچے کی سمت تحریک ایک غلط حرکت تھی۔ مارلن آسیلیٹر افقی طور پر آگے بڑھ رہا ہے، لیکن بڑھتے ہوئے رجحان زون میں، یہ مستقبل کی اوپر کی تحریک کی علامت ہے۔ 1.3930 ہدف بڑھتی ہوئی قیمت چینل کی قریب ترین ایمبیڈڈ لائن ہے۔

32593

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت توازن اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر کی لائنوں کے اوپر آباد ہوگئی، مارلن آسیلیٹر پہلے صفر لائن سے اوپر کی طرف مڑ گیا تھا۔ یہ رجحان مختصر مدت (دو ہفتوں تک) میں اوپر کی سمت ہے۔


32594

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
14-09-2021, 04:58 PM
١٤ ستمبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے کی پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

کل، امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی نے پچھلے ہفتے کے دوران ایک بار پھر اوپر کی رفتار کو بڑھانے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ یومیہ چارٹ پر، مارلن آسیلیٹر کی معاونت سے ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے اوپر قیمت آباد ہوئی، جو کہ صفر لائن سے اوپر کی جانب مُڑ گئی۔ 110.63 کا نمو کا ہدف پرائس چینل کی ایمبیڈڈ ٹرینڈ لائن ہے۔ اسٹاک مارکیٹ فلیٹ نہیں ہے، بلکہ بڑھ رہی ہے: کل ایس اینڈ پی 500 میں 0.23 فیصد اضافہ ہوا، نیس ڈیک نے -0.07 فیصد کھو دیا۔

32595

چار گھنٹے کے پیمانے چارٹ پر، قیمت توازن (سرخ) اور ایم اے سی ڈی (نیلی) انڈیکیٹر کی لائنوں کے اوپر آباد ہوئی، اور آج، پیسیفک سیشن کے افتتاح کے بعد سے، قیمت ایم اے سی ڈی لائن سے اوپر کی طرف مُڑ گئی، جس نے ایک الٹ پیٹرن تشکیل دیا۔ . مارلن آسیلیٹر کی سگنل لائن صفر لائن سے اوپر کی طرف مُڑ گئی۔ ہم قیمت کے بڑھتے رہنے کا انتظار کر رہے ہیں۔

32596

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
15-09-2021, 10:26 AM
١٥ ستمبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی نے کل کی ترقی کے لیے تمام ضروری شرائط کے باوجود، اسٹاک انڈیکس کے خاتمے نے انہیں توڑ دیا - قیمت فی دن 29 پوائنٹس کھو گئی اور دونوں اشارے لائنوں یعنی بیلنس لائن (ریڈ) اور ایم اے سی ڈی لائن کے تحت نیلی) چلی گئی۔

32658

مارلن آسیلیٹر 24 اگست کے بعد پہلی بار منفی رجحان زون میں داخل ہوا ہے۔ اب اس جوڑے کا ہدف 109.20 ہے۔ کل، ایس اینڈ پی 500 میں 0.57 فیصد، رسل 2000 میں -1.44 فیصد کی کمی واقع ہوئی، زوال میں اضافے کا امکان، یقینا، اور درمیانی مدت کا زوال ہے، جیسا کہ ایجنڈے میں امریکہ کے کمزور ہونے کے خدشات ہیں۔ اشارے اور کارپوریٹ ٹیکس میں 21 فیصد سے 26.5 فیصد اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر سٹاک منڈیاں گرتی رہیں تو ین کا اگلا ہدف 108.35 کی یعنی 11 مئی اور 11 مارچ کی زیریں سطح ہوگی۔

32659

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت توازن اور ایم اے سی ڈی اشارے لائنوں سے نیچے طے ہوگئی ہے، مارلن آسیلیٹر منفی زون میں ہے، ہم 109.20 (8 جون کی زیریں) کے پہلے ہدف میں مزید کمی کا انتظار کر رہے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
15-09-2021, 12:02 PM
١٥ ستمبر، ٢٠٢١ کو یورو/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/ امریکی ڈالر

یورو کل 8 پوائنٹس کے نقصان کے ساتھ بند ہوا۔ معاونت یعنی ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن، اس بار بھی دباؤ کا مقابلہ کیا۔ سگنل لائن سرحد سے نیچے کی سمت جانے والے رجحان کے خطے کے ساتھ اوپر کی سمت مڑ جاتی ہے، قیمت ایشیائی سیشن کے دوران نمو کو ظاہر کرتی ہے۔

32666

پچھلے چھ کاروباری دنوں کی تاریخ کی بنیاد پر، ہم دیکھتے ہیں کہ قیمت مضبوط سطحوں یعنی ایم اے سی ڈی لائن اور 1.1852 پر لکیری مزاحمت کے درمیان ہے۔ لیکن اشارے اب بھی نشوونما کی ترقی کی تیاری کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شاید، 1.1852 پر قابو پانے کے بعد، یہ نمو تیز ہو جائے گی۔ پھر قیمت سے پہلے دو اہداف ترتیب وار کھولے جاتے ہیں: 1.1920، 1.1975۔

32667

ایچ4 چارٹ پر، قیمت 1.1802 کی سطح سے آہستہ آہستہ پلٹ رہی ہے (روزانہ کے لیے ایم اے سی ڈیلائن)، مارلن آسیلیٹر کی سگنل لائن منفی زون میں معمولی داخلے کے بعد مثبت اقدار کے زون میں واپس آگئی۔ ہم 1.1852 پر مزاحمت پر نئے حملے کا انتظار کر رہے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
15-09-2021, 12:04 PM
١٥ ستمبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/امریکی ڈالر

آسٹریلیائی ڈالر میں کل 48 پوائنٹس کی گراوٹ ہوئی، یومیہ چارٹ پر 23.6 فیصد فبوناکسی کی سطح تک پہنچ گیا اور اس پر غور کرنا چھوڑ دیا کہ اب اسے اوپر آنا چاہیے، یا ایم اے سی ڈی لائن کے ساتھ اصلاح کی نچلی حد کو 0.7280 پر کام کرنا چاہیے۔

32668

مارلن آسیلیٹر بیئرز کے علاقے میں منتقل ہو رہا ہے، یہاں صرف ایک غلط راستہ کا امکان ہے تاکہ قیمت کو ایم اے سی ڈی لائن تک پہنچنے میں مدد ملے۔ تاہم، اگر قیمت ایم اے سی ڈی لائن سے نیچے، 0.7280 کی سطح سے نیچے آ جاتی ہے، تو ہدف کے طور پر 0.7065 کی سطح کے ساتھ ایک کامیاب کمی تیز ہو جائے گی یعنی یہ جون 2020 کی چوٹی ہے۔ لیکن جبکہ ہم 0.7450 کی قیمت پر 38.2 فیصد کی فبوناکسی سطح پر آسی کے قریب ترین ہدف تک پہنچنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔

32669

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت بیلنس اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر دونوں لائنوں سے نیچے گر رہی ہے، مارلن آسیلیٹر منفی زون میں ہے، جو سست ریورسل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہم صورتحال کی وضاحت کا انتظار کر رہے ہیں، شاید شام تک، جب امریکہ میں صنعتی پیداوار سے متعلق اعداد و شمار جاری کیے جائیں گے، اور وہ ستمبر کے آغاز کے بعد سے، یعنی پیشن گوئی سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں، (یعنی اگست کے تخمینوں سے)، یورو زون کے معاشی اشارے پہلے ہی امریکی اشیاء سے بہتر ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
16-09-2021, 11:36 AM
١٦ ستمبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

کل، امریکی اسٹاک انڈیکس ایس اینڈ پی 500 میں 0.85 فیصد کا اضافہ ہوا، جو 2 ستمبر کے بعد نمو کا پہلا واضح دن تھا، جبکہ انڈیکس 4545.85 کی ہمہ وقتی بلندی کی سطح پر تھا۔ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ نمو پچھلے زوال کی صرف اصلاح ہے۔ اگر آج اگست کے لیے خوردہ فروخت کے اعداد و شمار متوقع 0.8- فیصد سے زیادہ خراب ثابت نہ ہوتے ہو تو اس میں آج اضافہ ہوسکتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کی ترقی کو روکنا، اور اس سے بھی نیچے کی نقل و حرکت کی بحالی، امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی پر اضافی دباؤ ڈالے گی۔

ین نے کل 109.20 کے ہدف کی سطح کو نشانہ بنایا۔ آج قیمت 108.35 کے اگلے ہدف کی سمت بڑھتے رہنے کے لیے اس پر قابو پانے کی کوشش کرے گی۔ مارلن آسیلیٹر نے اس میں قیمت کی مدد کی، جو نیچے کی سمت رجحان کے زون میں ہے۔

32774

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر 109.20 پر معاونت کے پیش نظر مضبوط ہو رہی ہے۔ قیمت انڈیکیٹر کی لائنوں کے نیچے ترقی کرتی ہے اور مارلن منفی زون میں ہے۔ ہم نیچے کی سمت جانے والی قیمت کی نقل و حرکت کی مزید پیش رفت کا انتظار کر رہے ہیں۔

32775

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
16-09-2021, 11:48 AM
١٦ ستمبر، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر

کل، پاؤنڈ یومیہ چارٹ پر بیلنس انڈیکیٹر لائن سے اوپر گیا۔ مارلن آسیلیٹر کی سگنل لائن بیئرز کے علاقے کی سرحد سے اوپری سمت دھکیل دی گئی، جو کہ انڈیکیٹر لائن کے اوپر قیمت کے اخراج کے معیار کو بڑھاتی ہے۔ قیمت شاید اب 1.3950 کے پہلے ہدف کے راستے میں نیچے کی سمت جھوٹی نقل و حرکت نہیں کرے گی، جس کا تعین ایک اعلٰی پیمانے کے پرائس چینل کی قریبی ایمبیڈڈ لائن سے ہوتا ہے۔ اوپر کی قیمت کا اخراج 1.4080 نمبر کے علاقے میں اگلی ایمبیڈڈ لائن پر دوسرا ہدف کھولتا ہے۔

32776

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت ایم اے سی ڈی لائن کی مزاحمت پر رک گئی۔ مارلن آسیلیٹر بڑھتی ہوئی پوزیشن میں ہے۔ چونکہ قیمت کل کی بلند ترین 1.3853 سے اوپر ٹوٹ گئی ہے، قیمت مقررہ پہلے ہدف کی سمت بڑھتی رہے گی۔

32777

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
16-09-2021, 12:24 PM
١٦ ستمبر، ٢٠٢١ کو یورو/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/ امریکی ڈالر

یورو نے بدھ کو 15 پوائنٹس حاصل کیے، کئی ہفتوں سے یورپی اور امریکی اقتصادی اشاریہ جات میں جاری فرق سے مدد ملی۔ گزشتہ روز جولائی میں یورپی صنعتی پیداوار میں 1.5 فیصد اور امریکہ میں 0.4 فیصد کا اضافہ ہوا۔

32785

یومیہ پیمانے کے چارٹ پر، قیمت آہستہ آہستہ ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر کی لائن سے اوپر کی سمت پلٹ رہی ہے۔ مارلن آسیلیٹر صفر لائن کے ساتھ ساتھ آس پاس میں نقل و حرکت کر رہا ہے یعنی سرحد کے ساتھ بڑھتے ہوئے اور زوال پذیر رجحانات کو الگ کرتا ہے۔ آسیلیٹر کا یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ یورو کی ترقی کو جاری رکھنے کے لیے اضافی بیرونی عوامل درکار ہیں۔ آج ، یہ پچھلے مہینے کے لئے ریاستہائے متحدہ میں خوردہ فروخت کا اشارہ ہوسکتا ہے یعنی پیشن گوئی منفی ہے: جولائی میں 1.1 فیصد کمی کے بعد -0.8 فیصد ہے۔

ہم شام کے اعداد و شمار کے اجراء کے ساتھ یورو کے مضبوط ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کام 1.1852/58 کی مزاحمت کی حد پر قابو پانا ہے، جو دوسرا ہدف 1.1920 پر کھولے گا۔

32786

چار گھنٹے کے ٹائم اسکیل پر، مارلن آسیلیٹر نے بڑھتے ہوئے رجحان زون میں استحکام حاصل کیا ہے۔ قیمت فی الحال بیلنس انڈیکیٹر لائن کے ذریعے مزاحمت کے ساتھ جدوجہد کر رہی ہے، اس سے اوپر کی بریکنگ سے قیمت کے لیے 1.1852/58 کی ہدف کی حد پر حملے کے لیے تیاری کرنا آسان ہو جائے گا۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
17-09-2021, 03:27 PM
١٧ ستمبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/امریکی ڈالر

جمعرات کو، امریکی ڈالر کی عمومی مضبوطی کے زیر اثر، امریکی کرنسی انڈیکس میں 0.41 فیصد کا اضافہ ہوا، جبکہ آسٹریلیائی کرنسی نے 0.55 فیصد (39 پوائنٹس) کھودیا۔ قیمت یومیہ پیمانے کی ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن پر رک گئی اور فی الحال متبادل منصوبہ جات پر غور کر رہی ہے یعنی چاہے اس انڈیکیٹر لائن (0.7275) کے نیچے یکجا ہو کر بعد میں 0.7065 کے امید افزا ہدف میں کمی کی جائے، یا 0.7450 کے قیمت پر 38.2 فیصد فبوناکسی لائن کے ساتھ اس سے اوپر کی سمت پہلے ہدف کی طرف مڑ جائے ۔ مارلن آسیلیٹر پہلے ہی نیچے کی سمت رجحان کے علاقے میں داخل ہو چکا ہے، لیکن مستقبل کی سمت نقل و حرکت کی بنیاد صرف 22 ستمبر کو فیڈرل ریزرو کے اجلاس کی جانب سے طے کی جائے گی۔

32899

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت مکمل طور پر نیچے کے رجحان میں ترقی کر رہی ہے: ایم اے سی ڈی لائن زیریں سمت مڑ گئی ہے، مارلن منفی اقدار کے زون میں ہے۔ اور اگر قیمت یومیہ ٹائم فریم (ایم اے سی ڈی لائن) کی حمایت سے اوپر کی طرف نہیں مڑتی ہے، تو قیمت کل کی 0.7275 کی کم سے کم ہونے کے بعد، فیڈ کے اعلانات تک نیچے کی سمت بڑھ سکتی ہے۔

32900

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
17-09-2021, 03:30 PM
١٧ ستمبر، ٢٠٢١ کو یورو/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/ امریکی ڈالر

کل، یورو 52 پوائنٹس پراسرار حالات میں گر گیا۔ یورو نے خوردہ فروخت کے اعداد و شمار کے اجراء سے قبل ہی اپنی اہم تحریک کا انتخاب کیا، جس کا عملی طور پر یورو پر کوئی اثر نہیں پڑا، سوائے اس کے کہ دیگر کاؤنٹر ڈالر کی کرنسیوں کو یورپی پرچم بردار کے بعد تھوڑا کمزور کیا گیا۔ یورو سونے اور امریکی حکومت کے بانڈز کے ساتھ گر گیا - ایک دن میں سونا 2.25 فیصد کم ہوا، 5 سالہ بانڈز کی پیداوار 0.799 فیصد سے بڑھ کر 0.840 فیصد ہوگئی۔ یورو کے لیے یومیہ تجارتی حجم ستمبر اور اگست میں سب سے زیادہ تھا۔ یہ صرف ایک صورت میں ممکن ہے یعنی اگر سرمایہ کار فیڈرل ریزرو کے ارادے کے بارے میں یقینی طور پر جانتے ہیں کہ 22 ستمبر کو ہونے والی اگلی میٹنگ میں کیو ای کو سخت کرنے کا اعلان کریں گے۔

32901

لیکن ہم موجودہ پیشن گوئی کی بنیاد پر ایسا مفروضہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ مرکزی بینکوں کے سخت بیانات تکنیکی ضروریات اور رجحانات کو آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس وقت، یورو کی صورت حال مکمل طور پر نیچے کی سمت ہے: قیمت توازن اور ایم اے سی ڈی اشاریہ لائنوں کے تحت یومیہ چارٹ پر چلی گئی، مارلن آسیلیٹر منفی زون میں نیچے جا رہا ہے۔ اگر یہ آئندہ فیڈ میٹنگ کے لیے نہ ہوتا تو ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے کہ 1.1640 کی ہدف کی سطح پر ایک پراعتماد تحریک چل رہی ہے، لیکن اب ہم اس بارے میں خاموش رہیں گے، لیکن نوٹ کریں کہ قیمت انضمام کی نچلی سرحد پر ہے۔ حد 20 تا 26 جولائی (1.1750) کو تشکیل دی گئی۔ لہذا، یہ بہت ممکن ہے کہ انڈیکیٹر کی لائنوں کے نیچے کمی، اور صفر لائن کے نیچے مارلن کی روانگی، بالآخر غلط ثابت ہو سکتی ہے یعنی قیمت اس بار بھی اس سطح سے اوپر کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ ہمیں جواب اگلے ہفتے بدھ کو ہی ملے گا۔ آج ہماری سفارش یہ ہے کہ تجارت سے گریز کریں۔

32902

چار گھنٹے کے چارٹ پر، پچھلی قیمت میں کمی کے بعد ایک معیاری اصلاح ہوتی ہے۔ ایم اے سی ڈی لائن قیمت سے اونچی جگہ پر واقع ہے، جو فیڈ میٹنگ سے پہلے نئی رینج (سائیڈ ویز موومنٹ) کی تشکیل کے لیے پیشگی شرائط پیدا کرتی ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
20-09-2021, 12:07 PM
٢٠ ستمبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

گزشتہ جمعہ کو، ین کے مقابلے میں ڈالر نے 23 پوائنٹس کا اضافہ کیا، جس نے اسٹاک مارکیٹ میں کمی (ایس اینڈ پی 500 -0.91 فیصد) کے مقابلے میں ڈالر کی مضبوطی پر زیادہ توجہ دی (ڈالر انڈیکس 0.40 فیصد بڑھا)۔ یہ اس جوڑی کی ترقی کا خطرہ ہے، اس نے ایک بار پھر تاجروں کو "الجھن" میں ڈالنے کی کوشش کی یعنی ہم توقع کرتے ہیں کہ بدھ کو فیڈرل ریزرو کی ایف او ایم سی میٹنگ میں ڈالر کمزور ہوجائے گا، کیونکہ مرکزی بینک کو ای میں کمی کے آغاز کے اعلان میں تاخیر کرے گا، جو کہ ریاستہائے متحدہ میں کووڈ کی انتہائی طویل اور اونچی چوتھی لہر کی بیماریوں اور بائیڈن کے پہلے سے تقریباً متفقہ منصوبے کی وجہ سے ہے جس کی مالیت 3.5 ٹریلین ڈالر ہے۔

33160

یومیہ چارٹ پر، قیمت توازن اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر کی لائنوں کے اوپری علاقے سے ٹوٹ گئی، اور مارلن آسیلیٹر بھی مثبت اقدار کے زون میں منتقل ہونے کے بعد ترقی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ سگنل غلط لگتا ہے، جیسا کہ پچھلے معاملات میں 8 اور 13 ستمبر کو تھا۔

33161

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت دونوں انڈیکیٹر کی لائنوں کے اوپر ٹوٹ گئی ہے، مارلن آسیلیٹر نیچے کی سمت پلٹنے کا اشارہ دے رہا ہے۔ ایم اے سی ڈی لائن کے نیچے ریورس پرائس ڈرافٹ، 109.85 سے نیچے، نیچے کی سمت پلٹنے کا پہلا سگنل ہوگا۔ یہ 109.74 سے نیچے، یومیہ پیمانے پر ایم اے سی ڈی لائن کے تحت آنے والی کمی کی تصدیق کرے گا۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
20-09-2021, 12:09 PM
٢٠ ستمبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/امریکی ڈالر

آسٹریلیائی ڈالر نے نئے کاروباری ہفتے کا آغاز زوال کے ساتھ کیا، اور ٹریڈنگ کا آغاز یومیہ چارٹ پر ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر کی لائن کے نیچے گرتے ہوئے فرق کے ساتھ ہوا۔

33162

مارلن آسیلیٹر نیچے کی سمت اشارہ کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ خلا کو بند کرنے سے پہلے قیمت 0.7223 (27 اگست کی زیریں سطح) تک پہنچ جائے۔ 0.7320 پر 23.6 فیصد فبوناکسی سطح سے اوپر کی پیش رفت 0.7450 پر پہلا تیزی کا ہدف کھولے گی، جو 38.2 فیصد فبوناکسی کی سطح سے مقرر ہے۔

33163

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت 0.7223 پر گرتی ہوئی مارلن آسیلیٹر کے ساتھ پہنچ رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جمعہ کو سرمایہ کاروں کے آڈرز کے ویڈرال کی وجہ سے اس تحریک کی آزاد گھومنے کی بنیاد ہے، جب کہ حصص کے فیوچر معاہدوں کی میعاد ختم ہوچکی ہے، لہذا ہم اب بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ فرق آج شام یا کل بند ہوجائے گا۔ آج جاپان اور چین میں چھٹی ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
21-09-2021, 03:15 PM
٢١ ستمبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/ امریکی ڈالر

آسٹریلیائی ڈالر پیر کو 0.7223 کے ہدف کی معاونت کی سطح پر پہنچ گیا اور اس سے اوپر کی طرف مڑ گیا تاکہ منڈی کے کھلنے کے بعد سے ہونے والی قیمتوں کے فرق کو بند کر سکے۔ یہ خلا ابھی تک بند نہیں کیا گیا ہے اور مزاحمت ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کی طرف سے یومیہ پیمانے پر فراہم کی جاتی ہے۔ اس طرح، خلا کو بند کرنا خود بخود اس ایم اے سی ڈی لائن کے اوپر قیمت سے باہر نکلنے کا باعث بنے گا اور ترقی کا اشارہ پیدا ہوگا۔ 0.7320 پر پہلا ہدف 23.6 فیصد فبوناکسی سطح ہے، پھر 38.2 فیصد فبوناکسی سطح 0.7450 ہے۔

33300

چار گھنٹے کے چارٹ پر، مارلن آسیلیٹر ترقی کے علاقے کی سرحد پر حملہ کر رہا ہے۔ جب خلا بند ہو جاتا ہے، جو صرف 10 پوائنٹس کے فاصلے پر ہے، مارلن پہلے ہی مثبت اقدار کے زون میں منتقل ہو جائے گی اور اوپر والے مقامی رجحان کو مضبوط کرے گی۔

33301

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
21-09-2021, 03:16 PM
٢١ ستمبر، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر

یومیہ پیمانے کے چارٹ پر، پاؤنڈ منفی اقدار کے زون میں اوپر کی سمت مڑنے کے لیے مارلن آسیلیٹر کے اسی ارادے کے ساتھ پرائس چینل کی نچلی سرحد سے پلٹنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ اگر کل کا فیڈرل ریزرو کا اجلاس ڈالر کے لیے ناگوار نکلا، یعنی اسٹاک منڈیوں میں قريب الوقوع گراوٹ اور امریکہ میں کورونا وائرس کی وبا کی شدت کی وجہ سے، کیو ای پروگرام کو جاری رکھنے کا اعلان کیا جائے گا اور ایف او ایم سی ممبروں کی شرحوں کے لیے پیش گوئی کو گہرے وقت میں منتقل کیا جائے گا، پھر پاؤنڈ 1.3745 کے علاقے میں انڈیکیٹر لائن ایم اے سی ڈی کی مزاحمت کو بحفاظت قابو پائے گا اور 1.3852 کے علاقے میں پرائس چینل کی ایمبیڈڈ لائن تک بڑھتا رہے گا۔

33302

ایچ4 چارٹ پر، الٹ ابھی تک واضح نہیں کیا گیا ہے، لیکن مارلن آسیلیٹر کی سگنل لائن کافی اچانک پلٹنا شروع کرتی ہے، جو کہ چھوٹی بھی ہے، لیکن مزید ترقی کی علامت ہے۔ ہم واقعات کی پیش رفت کا انتظار کر رہے ہیں۔

33303

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
21-09-2021, 03:18 PM
٢١ ستمبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

لہذا، گزشتہ جمعہ ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے اوپر قیمت کا اخراج، جیسا کہ ہم نے کل کے جائزے میں ذکر کیا ہے، فالس نکلا۔

33304

اس کے نیچے ریورس موومنٹ ایک بڑی سیاہ کینڈل کے ساتھ ہوئی، جو سگنل کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ مارلن آسیلیٹر بھی منفی علاقے میں چلا گیا ہے اور اب 108.35 پر پہلے ہدف کے ساتھ کمی اہم بن رہی ہے۔ لیکن اس کے نفاذ کے لیے، قیمت کو پہلے 109.20 (8 جون کم) کی حمایت کے تحت جانا چاہیے، جو قیمت چار بار نہیں کر سکی: 19 جولائی، 4 اور 15 ستمبر اور 17 اگست کو۔

33305

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت دونوں انڈیکیٹر لائنوں کے نیچے مستحکم ہو گئی ہے، مارلن منفی علاقے میں کمی کو فروغ دے رہی ہے۔ ہم 109.20 کی سطح پر قابو پانے میں ین کی کامیابی کے منتظر ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
22-09-2021, 01:02 PM
٢٢ ستمبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/امریکی ڈالر

کل، آسٹریلیائی ڈالر نے 60 پوائنٹس کی حد میں تجارت کی، جس کی حدیں یومیہ ٹائم فریم کی بیلنس لائن اور 0.7223 یعنی 27 اگست کو کم کی معاونتی سطح تھیں۔ فیڈرل ریزرو نے مالیاتی پالیسی پر اپنے فیصلے کا اعلان لندن کے وقت 18:00 بجے کیا۔

33376

کاروباری میڈیا نے رپورٹ کیا کہ فیڈ آج کی میٹنگ میں محرک میں کمی کے آغاز کا اعلان نہیں کرے گا۔ ہم اسی نقطہ نظر پر قائم ہیں، اور اسی وجہ سے ہم توقع کرتے ہیں کہ آسٹریلیا 0.7320 کے پہلے ہدف کی سطح تک بڑھ جائے گا - یہ 23.6 فیصد فبوناکسی سطح ہے، پھر 0.7450 ہے - یہ 50.0 فیصد کی فبوناکسی سطح ہے۔

33377

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر مارلن آسیلیٹر کے ساتھ ایک کمزور کنورجنس تشکیل دے رہی ہے۔ اہم تقریبات آج رات اور کل جمعرات کو ہوں گی۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
22-09-2021, 01:04 PM
٢٢ستمبر، 2021 کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی


امریکی ڈالر/ جے پی وائی

بینک آف جاپان کا اجلاس آج ہوا۔ مالیاتی پالیسی جوں کی توں ہے۔ کل، امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی نے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کی یومیہ ٹائم فریم کے ذریعے اسے روک دیا گیا۔ اس وقت، قیمت 109.12 پر معاونت اور 109.70 پر مزاحمت کے درمیان ہے۔ مارکیٹ میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ فیڈرل ریزرو موجودہ مالیاتی پالیسی کو بھی تبدیل نہیں کرے گا، جو قیمت کو 109.12 پر قابو پانے اور جوڑی کی کمی کو 108.35 یعنی 11 مئی اور 11 مارچ کی کمیوں تک ہدف کی سطح تک بڑھا سکتا ہے۔

33378

چار گھنٹے کے پیمانے چارٹ پر، مارلن آسیلیٹر کی سگنل لائن ایک منحنی انداز میں تیار ہوتی ہے، جو کہ ایم اے سی ڈی لائن (109.75) کے مزید نقطہ نظر پر الٹ کی صورت میں قیمت پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ، یومیہ اور چار گھنٹے کے چارٹ پر ایم اے سی ڈی لائنوں کی مزاحمت تقریبا ایک جیسی ہے۔ مختلف پیمانے کی لائنوں کی سطح سے مماثلت کا ایسا نمونہ سطح کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم توقع نہیں کرتے کہ نمو ترقی کرے گی اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ قیمت 109.12 کی معاونت پر کامیابی کے ساتھ قابو پائے گی۔

33379

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
23-09-2021, 10:00 AM
USDCAD ascending trendline channel se ooper bana hua hai! Mazid ucchal aane wala hai!

33434

USDCAD ascending trendline support se ooper bana hua hai. Takiniki indicators ke liye tezi ke liye gunjaish dikhane ke sath, 1.29500 par hamari pahli muzahmat ke liye mazid ucchal mumkin ho sakta hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.27015
Entry ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement , 100% Fibonacci extension aur ascending channel trendline
Take Profit: 1.29500
Take Profit ki wajah: 100% Fibonacci retracement , 100% Fibonacci extension aur swing high resistance
Stop Loss: 1.26510
Stop Loss ki wajah:

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
23-09-2021, 11:27 AM
٢٣ ستمبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

کل ایف او ایم سی فیڈرل ریزرو کے اجلاس میں، ڈالر انڈیکس 0.27 فیصد، سٹاک مارکیٹ (ایس اینڈ پی 500) 0.95 فیصد، اور امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی میں 0.53 فیصد (54 پوائنٹس) اضافہ ہوا۔ قیمت یومیہ چارٹ پر ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن سے اوپر چلی گئی، لیکن ایم اے سی ڈی لائن طویل عرصے سے ایک "میخ" یا "تکلہ" لائن میں تبدیل ہو چکی ہے، جس پر قیمت ختم ہو جاتی ہے، اور ایم اے سی ڈی لائن کے تحت اس کی واپسی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔

33442

ہم خوف اور قیمتوں میں کمی کا سب سے بڑا امکان، یعنی ین کی مضبوطی، اسٹاک مارکیٹ میں نامکمل اصلاح کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ آج، جیسا کہ توقع ہے، چینی کمپنی ایورگرینڈ دیوالیہ پن کا اعلان کرے گی۔ کمپنی کے قرض کی تنظیم نو کا معاملہ حل کیا جا رہا ہے، چینی ریگولیٹر نے مزید کئی کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے کی پیش گوئی کی ہے، لیکن مارکیٹ کو بہتر بنانے کے لیے انہیں بچانے سے انکار کا اعلان کیا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ادارہ جاتی سرمایہ کار پہلے ہی امریکی سٹاک مارکیٹ سے نکل چکے ہیں اور اب وہ خود اس کے 10-20 فیصد تک گراوٹ کی پیش گوئی کرتے ہیں ، یہ بھی کہ خوردہ خریداروں کی قیمت پر (اب قیاس آرائی) مارکیٹ کی بازیابی کے لیے ہے۔

33443

قیمت چار گھنٹے کے پیمانے پر ایم اے سی ڈی لائن سے بھی اوپر ٹوٹ گئی، لیکن مارلِن آسیلیٹر نیچے جانے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ 10 دنوں میں ایم اے سی ڈی لائن کے تحت قیمت کی تیسری واپسی ہوسکتی ہے۔ ان جگہوں کو گراف پر سرمئی بیضوی شکل کے ساتھ نشان زد کیا گیا ہے۔

خلاصہ: آج ٹریڈنگ کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہے۔ ہم آج اور کل کے واقعات کی پیش رفت کے منتظر ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
23-09-2021, 11:29 AM
٢٣ ستمبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/ امریکی ڈالر

کل کے نتیجے کے طور پر، آسٹریلیائی ڈالر نے 18 پوائنٹس کا اضافہ ظاہر کیا اور آج صبح یہ نمو پہلے ہی کمی سے ڈھکی ہوئی ہے۔ تمام عمل یومیہ پیمانے چارٹ پر ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے تحت ہوتا ہے۔ مارلِن آسیلیٹر زوال پذیر ہے۔

33445

0.7223 (27 اگست کم) سے نیچے جمع کرنے سے 0.7065 کا راستہ کھل جاتا ہے، لیکن بیرونی منڈیوں پر بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے، یہ بہت ممکن ہے کہ قیمت اس سطح تک پہنچے بغیر بڑھ جائے۔

اگر قیمت یومیہ ایم اے سی ڈی لائن سے اوپر، یعنی 0.7260 سے اوپر ہو جاتی ہے، تو قیمت جولائی-اگست میں جمع ہونے کی حد میں 0.7360 کی قیمت کے علاقے میں منتقل ہو سکتی ہے۔

33446

چار گھنٹے کے چارٹ پر 0.7223 کی معاونت سے اوپر 60 پوائنٹس کی بلندی کے ساتھ تین روزہ استحکام قائم ہوا ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ اب بھی معاونت پر قابو پا لیا جائے گا۔ یہ متبادل منظرنامہ مارلِن آسیلیٹر کے ساتھ قیمتوں کے تبادلے میں رکاوٹ ہے۔ مارکیٹ کا انتخاب دیکھنے کے لیے ایک اور دن کا انتظار کرنا باقی ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
24-09-2021, 10:13 AM
٢٤ ستمبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

اسٹاک انڈیکس میں کل کی بھرپور ترقی نے امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی کو مسلسل ترقی کے لیے غیر واضح طور پر تشریح شدہ تکنیکی سگنل بنانے میں مدد دی۔ امریکی اسٹاک انڈیکس ایس اینڈ پی 500 میں 1.21 فیصد (4447.24) اضافہ ہوا۔ 110.65 کا ہدف اب کھلا ہوا ہے، اسے عبور کرتے ہوئے 111.39 یعنی 16 فروری 2020 کو اعلٰی سطح پر دوسرا ہدف کھل جاتا ہے...

33533

لیکن یہ تاثر دھوکہ دہی کا باعث بن سکتا ہے، اور بنیادی طور پر اسٹاک مارکیٹ کے شرائط کی وجہ سے۔ تکنیکی نقطہ نظر سے، جب قیمت 13-16 ستمبر کو استحکام کی حد سے تجاوز کر جائے، اور 4487 سے اوپر نکل جائے تو ہم s&p 500 کی وصولی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اس لمحے تک، پچھلے دو دنوں سے مارکیٹ کی تیزی سے نمو کو صرف 2 تا 20 ستمبر کو زوال سے اصلاح سمجھا جاتا ہے۔

33534

اوپری رجحان چار گھنٹے کے چارٹ پر کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، مارلن آسیلیٹر اس کی علامت فراہم کرتا ہے، جو کہ اُووَر باؤٹ زون سے آشکار ہو رہا ہے:

33535

اس جوڑی کے لیے پوزیشن کھولنے کے متوازن فیصلے کے لیے، امریکی اسٹاک مارکیٹ کے کھلنے کا انتظار کرنا ضروری ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
24-09-2021, 10:24 AM
٢٤ ستمبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/ امریکی ڈالر

کل، آسٹریلیائی ڈالر نے 45 پوائنٹس کا اضافہ کیا، جو یومیہ چارٹ پر توازن اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر کی مزاحمت سے اوپر نکل گیا۔ مکمل اوپری رجحان کے لیے، مارلن آسیلیٹر کو مثبت اقدار کے زون میں جانے کی ضرورت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لمحہ قریب ہے۔ مزید یہ کہ قیمت کو حال ہی میں بنائی گئی 0.7340/90 رینج کی مزاحمت سے اوپر نکلنے کے لیے لڑنا پڑے گا، جس کے بعد 0.7445 (2 جولائی کم) کی ہدف کی سطح کو نشان زد کرنا ممکن ہوگا۔

33536

قیمت چار گھنٹے کے پیمانے پر ایم اے سی ڈی لائن کے ساتھ جدوجہد کر رہی ہے۔ اس کے اوپر ایک پیش رفت، جو کل کی بلندی کے ساتھ موافق ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قیمت 0.7340/90 کی حد سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔

33537

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
27-09-2021, 11:43 AM
٢٧ ستمبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

پچھلے تین دنوں کے دوران، امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی نے مضبوط اور پراعتماد نمو کا مظاہرہ کیا ہے جب قیمت 110.65 کی ہدف کی سطح پر قابو پا گئی۔ کسی حد تک یہ ترقی غیر متوقع تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب منڈی ڈالر کی مضبوطی کی سمت لوٹ رہی ہے، 111.39 اور 112.22 تک پہنچ گئی ہے۔

33863

ہم تخمینہ لگاتے ہیں کہ جوڑی کی پہنچ کی سطح سے ایم اے سی ڈی لائن میں مزید کمی کے ساتھ 109.65 کے علاقے میں 70 فیصد کے امکان کے ساتھ۔ اسٹاک منڈیوں میں الجھن، دیگر کرنسی جوڑوں میں ڈالر کے کمزور ہونے کا عمومی رجحان امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لیے نیچے کے رجحان کا منظر نامہ نافذ کر سکتا ہے۔ مارلِن آسیلیٹر پہلے ہی ریورسل سگنل دے رہا ہے۔

33864

قیمت ایچ4 چارٹ پر 110.65 کے ہدف کی سطح سے نیچے لوٹنے کی کوشش کر رہی ہے، مارلِن آسیلیٹر تیزی سے اُووَر باؤٹ زون سے نیچے جا رہا ہے۔ ہم واقعات کی پیش رفت کا انتظار کر رہے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
27-09-2021, 11:45 AM
٢٧ ستمبر، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

برطانوی پاؤنڈ / امریکی ڈالر

جمعہ کے روز، برطانوی پاؤنڈ نے ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کی مزاحمت سے اوپر توڑنے کی کوشش کی (لائن کو اوپری سائے نے چھیدا تھا)، لیکن عام منڈی کے دباؤ کے تحت اسے زیادہ سازگار حالات تک یہ منصوبہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ واقعات کی مثبت ترقی کی صورت میں، ایم اے سی ڈی لائن (1.3722) کی کامیابی کے ساتھ، 1.3888 ہدف کھل جائے گا - بڑھتی ہوئی قیمت چینل کی قریبی ایمبیڈڈ لائن۔ مارلن اوسیلیٹر اب بھی نیچے کی سمت رجحان کے زون میں ہے، لہٰذا، ایشیائی سیشن کے دوران قیمتوں میں مشاہدہ اضافے کا ابھی تک کوئی مطلب نہیں ہے، خاص طور پر چونکہ مارکیٹ کھلنے کے بعد سے گرنے والا فرق ہے۔

33865

مارلن چار گھنٹے کے چارٹ پر نمو زون میں رہی، قیمت بیلنس انڈیکیٹر لائن سے اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ پہلی مثبت علامت ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے، قیمت کو 1.3745 کی قیمت کے علاقے میں ایم اے سی ڈی لائن کی مزاحمت پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔

33866

لیکن یومیہ پیمانے پر، ایم اے سی ڈی لائن کے اوپر سے باہر نکلنا پہلے ہوگا (1.3722)، اور ایسا نہ ہونے کے لیے کہ پوزیشن کا افتتاح یومیہ پیمانے پر مزاحمت کے جھوٹے بریک آؤٹ پر ہوگا، ایچ4 پر ایک مضبوط سگنل کے بعد پوزیشن کھولنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
27-09-2021, 11:48 AM
٢٧ ستمبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/امریکی ڈالر

آسٹریلیائی ڈالر جمعہ کو 35 پوائنٹس نیچے تھا، جس نے ایم اے سی ڈی لائن کو مضبوط معاونت کے طور پر تلاش کیا۔ آج صبح اقتباس بڑھ رہا ہے، مارلن آسیلیٹر منفی زون میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جب آسیلیٹر صفر لائن سے اوپر ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ کل ہونے کا امکان ہے، قیمت مضبوط ہو جائے گی اور دلیری کے ساتھ جولائی ستمبر میں تشکیل پانے والی 0.7340/90 کی جمع کی حد میں بڑھتی رہے گی۔

33869

مارلن 4 گھنٹے کے چارٹ پر نمو زون میں آباد نظر آتی ہے۔ لیکن قیمت کو ایم اے سی ڈی لائن سے اوپر جانے کی ضرورت ہے، 0.7295 سے اوپر، پھر قیمت مزید ترقی کے لیے مارلن آسیلیٹر سے پہلے والے سگنل کی تصدیق حاصل کرے گی۔

33870

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
28-09-2021, 11:38 AM
٢٨ ستمبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

دیگر عالمی کرنسیوں کے ساتھ غیر وابستگی میں حالیہ دنوں میں امریکی ڈالر/ جے پی وائی جوڑی کی تیز رفتار ترقی بتاتی ہے کہ جاپانی سرمایہ کار امریکی حکومت کے بانڈز فروخت کر رہے ہیں، کیونکہ ین اب براہ راست ان پر منحصر ہے: امریکی حکومت کے 10 سالہ بانڈز پر پیداوار 23 ستمبر سے 1.30 فیصد سے بڑھ کر 1.48 فیصد ہوگئی ہے۔ 2 سالہ سیکیورٹیز پر ، 22 ویں کو پیداوار 0.218 فیصد سے بڑھ کر 0.307 فیصد ہوگئی۔ غالبا، یہ امریکی قومی قرض کے ساتھ مسائل پر سرمایہ کاروں کا رد عمل ہے۔ اس لیے غیر یقینی صورتحال - کیا امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی 111.39 کے ہدف کی سطح پر قابو پائے گی، اور کیا یہ اس تک پہنچے گی؟

33998

کامیابی کی صورت میں ، یعنی فوری مزاحمت پر قابو پانے کی صورت میں، 112.22 کا ہدف یعنی فروری 2020 کی بلند ترین سطح مفتوح ہے۔ اگر قیمت 111.39 کی سطح پر قابو نہیں پاتی ہے، جس کا اشارہ پہلے ہی مارلن آسیلیٹر نے آشکار کیا ہے، تو یہ 109.12 پر ترقی کی ابتدائی پوزیشن پر واپس آسکتی ہے۔

34000

مارلن چار گھنٹے کے چارٹ پر مارکیٹ کی بتدریج سردی کی نشاندہی کرتی ہے۔ شاید یہ قیمت کے نیچے کی سمت پلٹنے کی تیاری ہے، اور ممکنہ طور پر مزید ترقی سے پہلے ایک چھوٹی سی اصلاح۔ سوال اس وقت حل ہو جائے گا جب قیمت 111.39 کی مزاحمت سے اوپر یا 110.65 کی سپورٹ سے نیچے ہو جائے گی۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
28-09-2021, 11:43 AM
٢٨ ستمبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/امریکی ڈالر

امریکی ڈالر کی مجموعی مضبوطی کے مقابلے میں آسٹریلیائی ڈالر 0.38 فیصد بڑھ گیا۔ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے آسی کو مدد ملی۔ لیکن غیر متعلقہ طویل عرصے تک جاری نہیں رہ سکتا، سرمایہ کار ریاستی قرض کی حد بڑھانے کے معاملے پر امریکی کانگریس میں "بولی" کے کورس میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس دوران، امریکہ 3 دسمبر تک عارضی فنڈنگ پر گزارا کر رہا ہے۔ اس تاریخ سے پہلے، بائیڈن پلان کے تحت نئے اخراجات کو شامل کرنے کے ساتھ ایک بجٹ قانون پاس کیا جانا چاہیے، جو اس مسئلے کو جزوی طور پر ہموار کر سکتا ہے۔

34002

یومیہ چارٹ پر، قیمت توازن (سرخ) اور ایم اے سی ڈی (نیلے) انڈیکیٹر لائنوں کے مابین ایک استحکام بناتی ہے، مارلن آسیلیٹر منفی اقدار کے زون میں ہے، جو کہ بیئرز کے ساتھ قیمت میں اضافے کے امکان کو کم کرتا ہے۔

34003

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت دوسری کوشش پر ایم اے سی ڈی لائن کی مزاحمت پر قابو پانے میں ناکام رہی، حالانکہ مارلن آسیلیٹر نمو زون میں ہے۔ ایم اے سی ڈی لائن سے اوپر نکلنے کے ساتھ، 0.7282 سے اوپر، مارکیٹ میں امید کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے اور قیمت کو 0.7340/90 کی ہدف کی حد تک لے جا سکتا ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
28-09-2021, 12:19 PM
٢٨ ستمبر، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کے لئے پیشن گوئی

برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر

برطانوی پاؤنڈ کی موجودہ صورت حال آج دنیا کی دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ قابل فہم ہے۔ پاؤنڈ پیر کو نمو کے ساتھ بند ہوا، آج صبح ترقی جاری ہے، اشارے اس کی مزید اوپر کی سمت کی پیش گوئی کرتے ہیں۔

34006

یومیہ چارٹ (1.3717) پر قیمت ایم اے سی ڈی لائن سے اوپر بڑھنا باقی ہے تاکہ 1.3888 پرائس چینل کی ایمبیڈڈ لائن پر نمو کو بڑھایا جاسکے۔

34007

مارلن چار گھنٹوں کے چارٹ پر سائیڈ ویز میں منتقل ہو رہی ہے، لیکن اوپری رجحان میں۔ ایم اے سی ڈی لائن کی مزاحمت 1.3727 پر ہے، جو کہ یومیہ پیمانے پر اس سے قدرے زیادہ ہے، لہذا یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ قیمت 1.3727 سے اوپر ایچ4 تک پہنچنے کا انتظار کریں۔

اس بڑھتے ہوئے منظر نامے میں ایک غیر پوشیدہ پتھر یعنی ایچ4 پر ایک ابھرتا ہوا مثلث ہے۔ اس کی تکمیل اور قیمت کم ہونے کی صورت میں، 1.3643 (روزانہ) کے علاقے میں قیمت چینل کی نچلی سرحد تک نیچے کی رفتار بڑھ سکتی ہے۔ مزید یہ کہ اس سرحد پر قابو پایا جا سکتا ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
29-09-2021, 12:44 PM
٢٩ ستمبر، ٢٠٢١ کو یورو/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/ امریکی ڈالر

کل، زرمبادلہ کی مارکیٹس بانڈ مارکیٹ کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکیں۔ امریکی حکومت کے 5 سالہ بانڈز کی پیداوار ہفتے کے آغاز سے 0.957 فیصد سے بڑھ کر 1.024 فیصد ہو گئی۔ برطانوی پاؤنڈ کل 1.18 فیصد گر گیا، آسٹریلیائی ڈالر 0.66 فیصد، کینیڈائی ڈالر -0.44 فیصد، لیکن یورو 13 پوائنٹس کی کمی سے صرف 0.11 فیصد گر گیا۔ اسٹاک انڈیکس کل لفظی طور پر گر گیا: فیصد s&p 500 -2.04، نیس ڈیک -2.83 فیصد، ڈی اے ایکس -2.09فیصد۔ لیکن اس خطرے سے بچنے کے باوجود، یورو مستحکم نظر آیا۔ اگر مزید 1 سے 2 دنوں کے لیے یورو دنیا کی مخالف ڈالر کرنسیوں کے کیمپ میں اپنی نمایاں پوزیشن برقرار رکھتا ہے، تو ہم پہلے ہی ایک رجحان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، جس کی نوعیت اور وجوہات ابھی واضح نہیں ہیں۔ اب تک، ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ سرمایہ کار، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا، امریکہ میں شروع ہونے سے پہلے یورو کے علاقے میں مالیاتی پالیسی کو سخت کرنے پر گن رہے ہیں۔ یورو اثاثہ جات میں مشرق وسطی کے سرمایہ کاروں کے سرمایے کا بہاؤ آخری جگہ نہیں ہے۔

34117

یومیہ چارٹ پر، یورو کی موجودہ صورتحال نیچے کی طرف ہے - قیمت اشاریہ لائنوں سے نیچے ہے اور مارلن منفی زون میں کم ہو رہی ہے۔ قیمتوں میں کمی 19 اور 20 اگست کی کم ترین سطح پر رک گئی، 1.1640 کے ہدف کی سطح تک نہیں پہنچ سکی۔ لیکن اس معاملے میں، ہدف کی سطح 1.1665 ہوسکتی ہے، جسے ہم نے کمزور سمجھا۔ یقینا، یورو کو مارکیٹ میں اپنے فائدے کی تصدیق کرنی چاہیے، اس کے لیے اسے ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے اوپر، 1.1750 کی سطح سے اوپر جانے کی ضرورت ہے۔

34118

چار گھنٹے کے چارٹ پر مارلن آسیلیٹر کے ساتھ قیمت کا ڈبل کنورجنس تقریبا بن چکا ہے۔ یہاں، الٹ کی تصدیق کرنے کے لیے، یا کم از کم سائیڈ ویز رینج میں ہونے کے لیے، قیمت 1.1707 سے اوپر، ایم اے سی ڈی لائن چھوڑ کر استحکام اور طاقت بھی دکھانی چاہیے۔ اس صورت میں، یہاں تک کہ ترقی کی عدم موجودگی میں، قیمت 1.1665-1.1750 کی حد میں اتار چڑھاؤ کر سکتی ہے۔ ہم واقعات کی پیش رفت کا انتظار کر رہے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
29-09-2021, 12:46 PM
٢٩ ستمبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/امریکی ڈالر

منگل کے روز، قیمت نمو کی بنیادی علامات کو مضبوط کرنے سے قاصر تھی، یومیہ پیمانے پر بیلنس انڈیکیٹر لائن کی مزاحمت سے پیچھے ہٹ گئی اور یہاں تک کہ ایم اے سی ڈی لائن کی معاونت کے تحت گئی، تاہم، 0.7223 کے ہدف کی سطح سے اوپر رہی۔ مارلن آسیلیٹر نیچے کی سمت رجحان والے علاقے میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ملحقہ بازاروں میں بڑھتی ہوئی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے صورتحال بھی الجھی ہوئی ہے، لہٰذا مشورہ دیا جاتا ہے کہ صورتحال کی وضاحت اور آسٹریلیائی کرنسی کے لیے مارکیٹ کے ارادوں کے لیے ایک دن انتظار کریں۔ اس کے اوپر مزاحمت کے ساتھ ایم اے سی ڈی لائن کے اوپر ریورس ایگزٹ لمبی پوزیشنوں کا مزاج لوٹ آئے گا، 0.7223 سے نیچے استحکام بیئرز کو اعتماد دے گا۔

34119

چار گھنٹے کے ٹائم اسکیل پر، صورتحال روزانہ کی طرح تقریبا ایک جیسی ہے اور مزید معلومات فراہم نہیں کرتی: قیمت انڈیکیٹر لائنوں سے نیچے ہے، مارلن منفی زون میں اوپر کی طرف پلٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔

34120

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
29-09-2021, 12:48 PM
٢٩ ستمبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

کل، امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی میں 49 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، آج یہ دن کی بلند ترین سطح یعنی 2 جولائی کی بلند ترین سطح 111.67 پر پہنچ گئی۔ 50 سے زیادہ پوائنٹس کچھ باقی ہیں جب تک کہ یہ 112.22 یعنی 16 فروری 2020 کو بلند ترین ہدف کو نہیں پہنچتی۔ قیمت اس ہدف تک پہنچنے کی کوشش کر سکتی ہے، لیکن یہ وہیں رک سکتی ہے۔ مارلِن آسیلیٹر کی سگنل لائن پہلے ہی اُووَر باؤٹ زون میں نیچے جا رہی ہے۔

34121

یہاں تک کہ اگر قیمت درمیانی مدت میں بڑھنے کا ارادہ رکھتی ہے، کوئی بھی چیز اسے 110.67 کے ارد گرد پرائس چینل لائن کو دوبارہ جانچنے سے نہیں روکتی ہے، جو کہ 5 دن کی ترقی کی 38.2 فیصد اصلاح کے قریب ہے۔

34122

چار گھنٹے کے چارٹ پر، مارلِن آسیلیٹر زیادہ واضح نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن 110.67 کی ہدف کی سطح کے قریب پہنچ رہی ہے، اسے مضبوط کرتی ہے اور قیمت کے مزید رویے کا تعین کرنے میں اس کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے مطابق، 110.67 سے کم استحکام قیمت کو وسط مدتی کمی کی طرف لوٹائے گا۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
30-09-2021, 11:19 AM
٣٠ ستمبر، ٢٠٢١ کو یورو/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/امریکی ڈالر

جیسا کہ وزیر خزانہ جینیٹ ییلن نے کہا، کل اور پرسوں، ڈالر نے تقریبا تمام عالمی کرنسیوں کے مقابلے میں اس جمعہ (جزوی کمی) سے حکومتی فنڈنگ روکنے کے خطرے کی انتہائی پیچیدہ صورتحال میں مستحکم ہوا۔ بلاشبہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ کاروں اور سبھی نے ایک ساتھ طے شدہ امریکی مسائل کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا، بشمول ڈیفالٹ، حکومتی قرض کی حد میں جلد اضافے کی امید۔ لیکن کانگریس میں اس مسئلے پر کوئی پیش رفت نہیں ہے، اور یورو کی 29 تاریخ کو 84 پوائنٹس کی کمی بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ بہت زیادہ سرمایہ کاروں کی امید بھی ہے۔ یہاں تک کہ امریکی حکومت کے بانڈز کی پیداوار میں کل کمی آئی۔

34217

کاروباری میڈیا کو کل کی تحریک کی کوئی سمجھدار وضاحت نہیں ملتی۔ منڈی کی نقل و حرکت کی قابل فہم وجوہات کی کمی اس کی مزید پیشن گوئی کو پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ اگر ہم 1.1670 سے نیچے سٹاپ لاسز پر قابو پانے کے ساتھ مارکیٹ کو خالصتا قیاس آرائی پر گرنے دیتے ہیں (تجارتی حجم زیادہ تھا)، پھر بھی مارکیٹ کے پاس 1.1430 کی اگلی ٹارگٹ لیول لینے کا وقت ہے۔ 25 ستمبر اور 4 نومبر 2020 کی کمیاں کل تک پہنچ گئی تھیں اور اگلی چوٹی اب 10 جون 2020 (1.1430) پر ہے۔
منڈی کی تبدیلی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو صرف کل کے آپریشن تک محدود رکھ سکتی ہے، اور تکنیکی ضروریات کے باوجود، یہ پہنچے ہوئے درجے سے پلٹ سکتی ہے۔ اس صورت میں، قریب ترین مزاحمت 1.1750 سے اوپر کا راستہ فراہم کیا گیا ہے۔ کسی بھی سمت میں قیمت کی نقل و حرکت کے امکانات کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ یہ واقعات کی ترقی کا انتظار کرنا باقی ہے۔

34218

مارلن آسیلیٹر چار گھنٹے کے چارٹ پر تبدیل ہو رہا ہے، لیکن موجودہ حالات میں یہ صرف ایشیائی سیشن میں ایک چھوٹی سی اصلاح کی حقیقت کا اندراج ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
30-09-2021, 11:21 AM
٣٠ ستمبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/ امریکی ڈالر

بدھ کے روز، آسٹریلیائی ڈالر نے 0.7223 کی سپورٹ یعنی 27 اگست کی کمی کو توڑ دیا، اور جسے وہ 20 سے 23 ستمبر تک چار دن تک قابو نہیں کر سکا۔ اب 0.7065 کا ہدف یعنی جون 2020 کی بلند ترین شرح مفتوح ہے۔

34219

قیمت چار گھنٹے پیمانے چارٹ پر بیلنس اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائنوں کے نیچے تیار ہوتی ہے۔ مارلن آسیلیٹر بدل رہا ہے، لیکن اس نے پورے رجحان کو پلٹنے کے لیے کوئی نمونہ نہیں بنایا، اس لیے موجودہ تحریک کو گزشتہ دو دنوں کی اصلاح سمجھا جاتا ہے۔ اصلاح کی حدیں 0.7223 اور ایم اے سی ڈی لائن 0.7248 ہیں۔

34220

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
01-10-2021, 11:41 AM
١ اکتوبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/ امریکی ڈالر

کل، آسٹریلیائی ڈالر اعتماد کے ساتھ فارن ایکسچنج مارکیٹ کے واقعات سے آگے بڑھ گیا۔ امریکی ڈالر انڈیکس 0.1 فیصد کمزور ہوگیا اور آسٹریلیائی ڈالر 0.71 فیصد بڑھ گیا، کموڈیٹیز تقریباً ابھی تک ثابت قدم ہیں۔ بانڈ مارکیٹ کا دباؤ کم ہوا، امریکی حکومت کے 5 سالہ بانڈز پر پیداوار 0.995 فیصد سے گر کر 0.971 فیصد ہوگئی، یہ رجحان آج کے ایشیائی سیشن میں جاری ہے۔

34341

قیمت یومیہ چارٹ پر ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کی مزاحمت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس طرح کی جدوجہد کا انڈیکیٹر مارلن اوسیلیٹر ہے، جو منفی زون میں بڑھ رہا ہے۔ قیمتوں میں اضافہ اور صلاحیت (آسیلیٹر کے ذریعہ) اب بھی کمزور ہیں۔ اس صلاحیت کو مضبوط کرنے کے لیے، قیمت کو ایم اے سی ڈی لائن (0.7240) کے اوپر مستحکم ہونا چاہیے۔ 0.7340/90 کی حد تک مزید ترقی کا امکان ہے۔

34343

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت اسی طرح ایم اے سی ڈی لائن کی مزاحمت سے لڑ رہی ہے۔ ایک ہی قیمت پر مختلف ٹائم فریموں کی انڈیکیٹر لائن کا اتفاق سطح کو نمایاں طور پر بڑھاتا ہے۔ اس کے مطابق، 0.7240 نمبر پر قابو پانا قیمت کی طاقت کا ایک واضح اشارہ ہوگا۔ مارلن آسیلیٹر پہلے ہی بڑھتے ہوئے رجحان کے علاقے کے ساتھ سرحد سے رابطہ کر چکا ہے۔ مثبت اقدار کے زون میں آسیلیٹر کی منتقلی کے ساتھ ایک مضبوط تکنیکی سطح سے اوپر قیمت کی منتقلی کی ہم آہنگی ایک مضبوط قیمت کی صلاحیت کا اشارہ ہے۔ ہم واقعات کی پیش رفت کا انتظار کر رہے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
01-10-2021, 11:43 AM
١ اکتوبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

ین کے مقابلے میں ڈالر کی نمو کے بارے میں ہمارے شکوک خوف بیکار نہیں تھے۔ کل، اسٹاک مارکیٹس میں ایک فیصد (ایس اینڈ پی 500 - 1.19 فیصد) سے زیادہ کی کمی کے ساتھ امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی نے 68 پوائنٹس کھودیا۔ جاپان کی نکی 225 آج صبح 2.08 فیصد کم ہے۔ بظاہر، اصلاح پچھلی نمو کے آدھے حصے کی طرف بڑھتی ہے یعنی یومیہ پیمانہ چارٹ (119.66) پر قیمت چینل کی رجحان لائن کے ساتھ موافق ہے۔ اس لائن کے نیچے استحکام زوال کو 76.4 فیصد فبوناکسی سطح تک، ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن تک گہرا کرے گا۔

34346

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر ایم اے سی ڈی لائن کی طرف بڑھتی ہے، 110.71 پر 14 جولائی کی چوٹی کے ایریا کی طرف۔ یہ سطح تقریباً یومیہ چارٹ پر پرائس چینل لائن سے موافقت رکھتی ہے۔ اس کے مطابق، حمایت مضبوط ہے، اسے توڑنا 109.12 کی سطح سے نیچے، درمیانی مدت کے نیچے کے سمت رجحان کی تشکیل کا پہلا اور یقینی اشارہ ہوگا۔

34347

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
04-10-2021, 01:30 PM
٤ اکتوبر، ٢٠٢١ کو یورو/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/ امریکی ڈالر

یورو نے گذشتہ جمعہ کو 0.10 فیصد حاصل کیا، جو کہ جنوری 2019 کی بلند ترین سطح کے ذریعہ قائم 1.1570 کی معاونت سے پلٹ رہی ہے۔ مارلِن آسیلیٹر روزانہ اوپری سمت جا رہا ہے۔ یہ یا تو مزید درمیانی مدت کی ترقی کے ساتھ اوپر کی طرف پلٹ سکتا ہے، یا مزید کمی سے پہلے ایک اصلاح ہوسکتا ہے۔ جبکہ ترجیحی آپشن اصلاحی معلوم ہوتا ہے۔ 1.1570 سے نیچے کو مضبوط کرنا 1.1448 یعنی مارچ 2019 کی بلندی تک کے ہدف کی سطح میں مزید کمی کا سبب بن جائے گا۔

34600

چار گھنٹے کے چارٹ پر، مارلِن آسیلیٹر ڈهلوانی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، جو کہ ریورسل کے علامات کے لیے مخصوص ہے، یعنی قیمت 1.1750 (23 ستمبر کو بلندی اور 21 جولائی کو کمی) پر قابو پا سکتی ہے۔ اس ارادے کی تصدیق کے لیے، قیمت کو 1.1632 سے اوپر، ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے اوپر مستحکم ہونی چاہیے۔ ابھی تک کسی سمت میں نقل و حرکت کے آثار نہیں ہیں۔

34601

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
04-10-2021, 01:31 PM
٤ اکتوبر، ٢٠٢١ کو جی بی پی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

جی بی پی/امریکی ڈالر

پاؤنڈ نے یومیہ چارٹ پر قیمت چینل کو اپ ڈیٹ کیا، کیونکہ یہ ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کی مزاحمت سے اوپر نہیں آ سکا۔ اب قیمت 28 تا 29 ستمبر کو گرنے کے بعد بحال ہو رہی ہے۔ وصولی ختم ہو جائے گی جب قیمت 1.3664 کے ارد گرد ایم اے سی ڈی لائن کو توڑ دے گی۔ اس کے اوپر استحکام 1.3848 علاقے میں ایمبیڈڈ پرائس چینل لائن کے ساتھ ہدف کھولتا ہے۔ اگر قیمت 1.3432 سے نیچے پرائس چینل کی نچلی سرحد سے نیچے چلی جائے تو کمی درمیانی مدت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ پہلا منفی پہلو ہدف 1.3297، ستمبر 2018 کی بلندی ہوگی۔

34602

چار گھنٹے کے پیمانے پر، قیمت ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن تک پہنچ گئی۔ مارلن آسیلیٹر مثبت اقدار کے زون میں ہے، جو اس مزاحمت سے اوپر نکلنے کی قیمت کی اہم خواہش کی نشاندہی کرتا ہے۔

34603

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
04-10-2021, 01:36 PM
٤ اکتوبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

یومیہ چارٹ پر، ین نے جمعہ کے روز 23.6-38.2 فیصد فبوناکسی سطحوں کی تجارت کی، آج صبح قیمت 50.0 فیصد فبوناکسی سطح تک اپنی راہ جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے، جو قیمت چینل کی ٹرینڈ لائن کے ساتھ واقع ہے۔ 110.67 پر مارلن آسیلیٹر تیزی سے منفی پہلو کی طرف متوجہ ہوا ہے، یہ بہت زیادہ امکان ہے کہ قیمت فوری معاونت پر قابو پائے گی اور 76.4 فیصد فبوناکسی سطح تک گہری اصلاح کی طرف اپنا راستہ جاری رکھے گی، جس کے قریب ایم اے سی ڈی لائن (109.83) واقع ہے۔

34604

چار گھنٹے کے چارٹ پر، کمی کی قیمت ایم اے سی ڈی لائن کی حمایت تک پہنچ گئی ہے۔ 110.67 ہدف کی سطح اس سے تھوڑی نیچے ہے۔ مؤخر الذکر پر قابو پانا امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی کی مزید نیچے کی سمت نقل و حرکت کا اشارہ ہوگا۔

34605

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
05-10-2021, 12:00 PM
٥ اکتوبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے کی پیشن گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

کل، امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی امریکی s&p 500 اسٹاک انڈیکس میں 1.30 فیصد کی کمی کے پس منظر میں 13 پوائنٹس گر گئی۔ جاپان کی نکی 225 آج صبح 3.25 فیصد گر گئی، لیکن ین ایک متضاد طریقے سے قائم ہے، جس نے کل کے زوال کو روکا ہے۔

34716

اور ابھی تک ہم یہ نہیں سوچتے کہ اسٹاک مارکیٹس میں "قریب گھبراہٹ" امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی کو مزید بڑھنے دے گی۔ غالباً، آج کی ترقی خالصتاً تکنیکی وجوہات کی وجہ سے ہوئی تھی - پچھلے تین دن کے مضبوط زوال کے بعد ایک اصلاح۔ 110.67 پر ین کا قریبی ہدف پرائس چینل لائن ہے، جس سے قدرے نیچے 50.0 فیصد فبوناکسی سطح ہے۔ اس سطح کے نیچے استحکام دوسرا ہدف کھولتا ہے۔

34717

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت براہ راست ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن پر مستحکم ہو رہی ہے، لیکن بیلنس لائن سے نیچے، جس کا مطلب ہے کہ نیچے کی سمت بڑھنے کے ارادے کے ساتھ استحکام ہے۔ مارلن آسیلیٹر بدل رہا ہے، لیکن یہ منفی رجحان زون میں بھی ہوتا ہے۔ ہم اصلاح کی تکمیل اور قیمت کو مزید نئے اہداف تک منتقل کرنے کے منتظر ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
05-10-2021, 12:02 PM
٥ اکتوبر، ٢٠٢١ کو جی بی پی/امریکی ڈالر کے لئے پیشن گوئی

جی بی پی/امریکی ڈالر

28 تا 29 ستمبر کو برطانوی پاؤنڈ تیزی سے اپنے نقصانات کی بحالی کر رہا ہے۔ رجحان کو مستحکم کرنے کے لیے، اسے 1.3674 سے اوپر، یومیہ ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں، ہدف 1.3848 یعنی ایمبیڈڈ پرائس چینل لائن پر کھلے گا۔ مارلِن آسیلیٹر بڑھ رہا ہے، آج ترقی سست ہو گئی ہے، شاید یہ مارکیٹ کا عارضی وقفہ ہے۔

34718

چار گھنٹے کے پیمانے پر، قیمت توازن اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائنوں کے اوپر طے ہوئی، مارلِن ترقی کے علاقے میں ہے۔ رجحان اوپر کی سمت ہے۔ بیرونی عوامل کے زیر اثر، اصلاح جاری رہ سکتی ہے، اس کی معاونت ایم اے سی ڈی لائن (سطح 1.3550) ہے۔

34719

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
05-10-2021, 12:06 PM
٥ اکتوبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیشن گوئی

اے یو ڈی/امریکی ڈالر

آسٹریلیائی ڈالر نے پیر کو 21 پوائنٹس کا اضافہ کیا، لیکن آج کے ایشیائی سیشن میں، قیمت تقریباً ہفتے کے آغاز کی اصل پوزیشنوں پر آ گئی ہے۔

34720

تکنیکی طرف، قیمت بیلنس انڈیکیٹر لائن کی طرف سے رکاوٹ تھی، جس سے قیمت پلٹ گئی۔ لیکن یہ سب ایم اے سی ڈی لائن کے اوپر ہوا، لہذا آج کی صبح کی کمی کو پچھلے تین دن کی ترقی سے اصلاح کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ نمو کا ہدف 0.7340/90 کی حد ہے جو اس سال جولائی اگست میں تشکیل دی گئی ہے۔
مارلِن آسیلیٹر کی سگنل لائن بڑھتے ہوئے رجحان زون کی سرحد کے نقطہ نظر کو ٹھکرا رہی ہے۔ یہ ریورسل تاجروں کے لیے توجہ کی علامت ہے یعنی 24 تا 28 ستمبر کی صورتحال دہرائی جا سکتی ہے، جب بالکل اسی صورت حال میں آسٹریلیا نے ایم اے سی ڈی لائن کے نیچے غوطہ لگایا اور دو دن میں 100 پوائنٹس کھو دیے۔

34721

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت توازن اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائنوں کے اوپر طے ہوئی۔ 24 تا 28 ستمبر کو قیمت میں تبدیلی کے دوران ایسا کوئی استحکام نہیں تھا، یہ موجودہ صورتحال کے درمیان فرق ہے یعنی یہ زیادہ مستحکم ہے۔ مارلِن آسیلیٹر کم ہو رہا ہے، لیکن یہ بڑھتے ہوئے علاقے میں باقی ہے۔ سپورٹ لائن ایم اے سی ڈی لائن (0.7220) ہے۔ ہم اصلاح کی تکمیل اور قیمتوں میں مزید اضافے کے منتظر ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
06-10-2021, 11:27 AM
٦ اکتوبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/امریکی ڈالر

آسی جولائی سے اگست کے استحکام کے مطابق 0.7340/90 کی ہدف کی حد تک جانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ کل، آسی میں 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ مارلِن آسیلیٹر پہلی کوشش میں ترقی کے علاقے کے ساتھ سرحد پر قابو پانے میں ناکام رہا۔ تاہم، قیمت بیلنس انڈیکیٹر لائن سے بھی اوپر نہیں گئی۔ ایسا کرنے کے لیے، آسٹریلیائی کرنسی کو بیرونی معاونت کی ضرورت ہے، جو ان دنوں بڑھ سکتی ہے یعنی تیل اور لوہے کی دھاتیں زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، غیر آہنی دھاتوں کی مارکیٹ کی حرکیات مخلوط ہے۔

34823

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر دونوں اشاریہ لائنوں کے اوپر بڑھ رہی ہے، مثبت علاقے میں مارلِن آسیلیٹر کم ہو رہا ہے۔ عام طور پر، حرکیات اوپر کی سمت ہوتی ہیں۔

34824

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
06-10-2021, 11:30 AM
٦ اکتوبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

امریکی اسٹاک مارکیٹ کی کل کی ترقی 1.05 فیصد (s&p 500) امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی کی اصلاحی نمو کے لیے 53 پوائنٹس کا اچھا فروغ تھا۔ آج صبح قیمت 111.67 (2 جولائی کو اعلٰی) کی ہدف کی سطح پر پہنچ گئی اور اس سے 110.67 پرائس چینل لائن کی حمایت پر نیچے کی طرف پلٹنے کا خطرہ ہے۔ 111.67 سے اوپر کو مضبوط کرنے سے تیزی کا ہدف 112.22 پر کھلتا ہے، اور 112.22 کو توڑنے سے ہدف 113.08 پر کھل جاتا ہے۔

34825

زوال پذیر منظر نامے کو ترقی دینے کا بنیادی عنصر، جسے ہم اہم تصور کرتے ہیں، اسٹاک مارکیٹس میں صورتحال کی مسلسل خرابی ہے۔ انڈیکس کی کل کی ترقی ابھی بھی اصلاح کے اندر ہے۔

34826

صورتحال چار گھنٹے کے چارٹ پر چڑھ رہی ہے، لیکن مارلِن آسیلیٹر صرف تھوڑا سا مثبت علاقے میں داخل ہوا، کسی بھی لمحے یہ صفر لائن سے نیچے واپس آنے کے لیے تیار ہے۔ جب قیمت ایم اے سی ڈی لائن (111.17) کے تحت چلتی ہے تو 110.67 پر پہلا مندی کا ہدف کھل جاتا ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
06-10-2021, 12:47 PM
٦ اکتوبر، ٢٠٢١ کو یورو/ امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/ امریکی ڈالر

یورپی کرنسی کی سست نمو، جس کے بارے میں ہم نے کل کے جائزے میں بات کی تھی، اس کے لیے 23 پوائنٹس کا نقصان ثابت ہوا۔ یومیہ چارٹ پر مارلِن آسیلیٹر اب بھی زوردار نظر آتا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو قیمتوں میں ردوبدل کی تشکیل کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر اس ارادے کی تصدیق ہوجائے تو، پہلا ہدف 1.1706 کے علاقے میں ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن ہوگا، جو 11 اگست کو کم کے ساتھ موافق ہے۔

34837

اہم واقعات چار گھنٹے کے پیمانے پر سامنے آتے ہیں یعنی قیمت دو دنوں تک ایم اے سی ڈی لائن کی مزاحمت پر قابو نہیں پاسکتی ہے۔ اس لائن کے اوپر جمع کرنا قیمت کو جارحانہ بنانے کی اجازت دے گا۔ مارلِن آسیلیٹر مثبت علاقے میں رہ رہا ہے، جو کہ 55 فیصد کے بڑھتے ہوئے منظرنامے کے امکان کی حمایت کرتا ہے۔ 1.1570 سپورٹ کے تحت اکٹھا کرنے سے 1.1448 (مارچ 2019 اعلٰی) کے ساتھ ایک متبادل منظر کھل جائے گا۔

34838

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
07-10-2021, 11:40 AM
٧ اکتوبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے کی پیش گوئی


اے یو ڈی/امریکی ڈالر

کل، آسٹریلیائی ڈالر دن کے نتائج کی بنیاد پر گر گیا، بہت مخصوص - اس کا نچلا سایہ یومیہ ٹائم اسکیل پر ایم اے سی ڈی لائن تک پہنچا اور اوپر کی سمت پلٹ گیا۔ آج صبح، قیمت پہلے ہی منگل کے آغاز کی سطح تک پہنچ چکی ہے۔

34927

یہ مزید ترقی کی علامت ہے۔ مارلِن آسیلیٹر آسیلیٹر کی صفر لائن مزاحمت کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے۔ ترقی کا ہدف ایک جیسا ہے یعنی جولائی سے اگست میں بچت کی حد 0.7340/90 ہے۔ جب قیمت رینج کو چھوڑ دیتی ہے تو، قریب ترین ہدف 0.7445 یعنی 2 جولائی کو کم کی سطح ہوگی۔

34928

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر بیلنس انڈیکیٹر لائن کے اوپر فعال طور پر بڑھ رہی ہے، مارلن زبردستی مثبت علاقے میں گھس گیا ہے۔ رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
07-10-2021, 11:42 AM
٧ اکتوبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیشن گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

ین نے بدھ کے روز 60 پوائنٹس کی تجارتی حد دکھائی، دن کو صرف 5 پوائنٹس کی مضبوطی کے ساتھ بند کیا، اور 111.67 کے ہدف کی سطح کا (شاید غلط) بریک آؤٹ ہوا۔ یہ ایک آزاد ریورسل سگنل ہے، اگرچہ کمزور ہے اور ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ نیز، مارلِن آسیلیٹر، اگرچہ یہ کم ہورہا ہے، اس نے اب تک بڑھتے ہوئے رجحان کے اوپری نصف کو نہیں چھوڑا ہے۔ اگر ریورسل کی تصدیق ہو جاتی ہے تو، زوال کا پہلا ہدف 110.67 کے علاقے میں ایمبیڈڈ پرائس چینل لائن ہوگی۔ 111.67 کی سطح سے اوپر کی قیمت سے بار بار نکلنے سے ہدف 112.22 (فروری کی اعلٰی) پر کھلتا ہے۔

34929

چار گھنٹے کے ٹائم اسکیل پر، کل کی کمی ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کی حمایت پر رک گئی۔ اگر اس لائن کے نیچے قیمت کامیابی سے گر جائے (یعنی 111.30 سے نیچے کی مضبوطی کے ساتھ)، ہم 110.67 کے ہدف کی طرف قلیل مدتی نیچے کے رجحان کی بات کر سکتے ہیں۔

34930

اس وقت، قیمت 111.67 کی سطح پر حملہ کرنے جا رہی ہے، لیکن یہ صرف واضح ہو جائے گا کہ شام کے وقت بیرونی حالات کتنے سازگار ہیں۔ اہم واقعات کل سامنے آئیں گے، جب امریکی روزگار کے اعداد و شمار شائع کیے جائیں گے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
08-10-2021, 01:48 PM
٨ اکتوبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/جے پی وائی

جمعرات کو امریکی ڈالر/جے پی وائی کی جوڑی 111.67 کی ہدف مزاحمت تک پہنچ گئی، اور آج صبح یہ بدھ کی بلندی سے اوپر چلی گئی اور 112.22 کے ہدف کی سطح کی سمت بڑھی، جو نکی 225 اسٹاک انڈیکس کی 2.05 فیصد اضافے سے کارفرما ہے۔ 112.22 کے اوپر ایگزٹ کریں 113.08 کے ارد گرد ایمبیڈڈ پرائس چینل لائن کا راستہ کھلتا ہے۔

35050

اس جوڑی کی پُرامیدگی کو احتیاط سے برتا جانا چاہیے۔ آج ہم ستمبر کے لیے امریکی روزگار کے بارے میں اعداد و شمار وصول کریں گے، جو پیش گوئی سے بدتر ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ بے روزگاری کے فوائد کے لیے ہفتہ وار دعوے مسلسل تین ہفتوں کے لیے توقع سے بدتر نکلے ہیں، جو 490-500,000 کی غیر فارم روزگار کی متوقع تبدیلی کو بہت خراب کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو، قیمت مارلِن آسیلیٹر کے ساتھ ایک ریورسل ڈائیورجنس کو تشکیل دے سکتی ہے، قیمت تقریباً 112.22 سے پلٹ جائے گی اور قریب ترین ہدف 110.68 علاقے میں ایمبیڈڈ پرائس چینل لائن کو سپورٹ کرنا ہوگا۔

35051

قیمت ایچ4 چارٹ پر 119.67 کی سطح سے اوپر آباد ہوگئی، مارلِن آسیلیٹر میں اضافہ ہو رہا ہے، 112.22 کا ٹارگیٹ لیول پہلے ہی قریب ہے۔ لیکن کیا ہوگا جب قیمت اشارہ شدہ سطح تک پہنچ جائے گی صرف امریکہ میں روزگار سے متعلق اعداد و شمار کے اجراء سے ہی معلوم ہو جائے گا۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
08-10-2021, 01:50 PM
٨ اکتوبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/امریکی ڈالر

آسٹریلیائی ڈالر نے کل 40 پوائنٹس کی اچھی نمو ظاہر کی، اور اب 20 پوائنٹس سے تھوڑا زیادہ 0.7340/90 کی ہدف کی حد تک رہ گیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آج کے امریکی روزگار کے اعداد و شمار پیش گوئی سے بدتر ثابت ہوں گے اور کاؤنٹرڈالر کرنسیوں کو اوپر کی رفتار ملے گی۔ آسٹریلیا ممکنہ طور پر زیادہ دیر تک مخصوص حد میں نہیں رہے گا۔ مزید یہ کہ اس کا ہدف 0.7445 یعنی 2 جولائی کی کم ترین سطح ہے۔ مارلِن آسیلیٹر بڑھتے ہوئے رجحان زون میں داخل ہوگیا ہے۔

35052

ترقی چار گھنٹے کے چارٹ پر جاری ہے یعنی قیمت دونوں اشاریہ لائنوں سے اوپر ہے، مارلِن آسیلیٹر مثبت علاقے میں بڑھ رہا ہے۔

35053

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
08-10-2021, 01:52 PM
٨ اکتوبر، ٢٠٢١ کو یورو/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/امریکی ڈالر

امریکہ میں روزگار سے متعلق آج کے اعداد و شمار کا انتظار کرتے ہوئے، یورو نے پورا دن فلیٹ میں گزارا۔ 5 تاریخ کو اپنے جائزے میں، ہم نے لکھا: "ہمیں یقین ہے کہ نانفارم تنخواہوں کی پیش گوئی سے بھی بدتر ثابت ہوگا، کیونکہ مسلسل تین ہفتوں کے ہفتہ وار بے روزگار دعوے پیش گوئی سے بدتر نکلتے ہیں۔ کمزور ڈیٹا یورو کو بڑھنے میں مدد دے گا۔" اب یہ باقی ہے کہ ہم اس خیال کی تصدیق کریں۔ بے روزگاری کے فوائد کے لیے ہفتہ وار ایپلی کیشنز کی انٹرپولیشن کی بنیاد پر، ہمیں یقین ہے کہ نانفارمز صرف 160,000 کا اضافہ دکھائیں گے، اور یہ یقینی طور پر ایک کمزور اعداد و شمار ہے (خاص طور پر متوقع 490-500,000 کے پس منظر کے خلاف)، شاید اس طرح کہ بے روزگاری شرح بھی کم نہیں ہوگی. اگست میں 5.2 فیصد سے 5.1 فیصد کی توقع کی جاتی ہے۔

35054

یومیہ چارٹ پر، ہم مارلِن آسیلیٹر کے ساتھ قیمت کے نتیجے میں ہم آہنگی دیکھتے ہیں، 1.1570 کی ہدف کی سطح سے اوپر کی قیمت کا اخراج یورو کے 1.1700 کے پہلے ہدف - ایم اے سی ڈی لائن تک بڑھنے کا راستہ کھولتا ہے۔

35055

چار گھنٹے کا چارٹ آسیلیٹر کے ساتھ قیمت کا کنورجنس بھی ظاہر کرتا ہے، ایم اے سی ڈی لائن 1.1570 کے ہدف کی سطح تک پہنچ گئی، ان دو لائنوں کے اوپر قیمت کی منتقلی ترقی کو تیز کرے گی۔

یہ ہمارا اہم منظرنامہ ہے۔ متبادل 1.1448 یعنی مارچ 2019 کی اعلٰی سطح پر مزید کمی کو فرض کرتا ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
11-10-2021, 04:08 PM
جی بی پی/ امریکی ڈالر کا تکنیکی تجزیہ برائے ١١ اکتوبر، ٢٠٢١

تکنیکی منڈی کا نقطۂ نظر:

جی بی پی/ امریکی ڈالر کی جوڑی نے 1.3660 کی سطح پر واقع 50 فیصد فبوناکسی بازیافت کو نشانہ بنایا ہے، لیکن اب تک ریلی کا اختتام پن بار کینڈل سٹک کی تشکیل کے ساتھ ہوا۔ بُلز کے لیے اگلا ہدف 61 فیصد فبوناکسی بازیافت ہے جو 1.3720 پر واقع ہے۔ قریب ترین تکنیکی معاونت 1.3608 پر دیکھی جاتی ہے، لیکن اگر اس سطح کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، تو نیچے کا رجحان پچھلے ہفتوں کے نچلے حصے میں دوبارہ شروع ہوسکتا ہے جو 1.3410 یا اس سے نیچے واقع ہے۔ رفتار مثبت اور مضبوط رہتی ہے اس لیے آگے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں۔

ہفتہ وار محور کے اہداف:
ڈبلیو آر3 - 1.3798
ڈبلیو آر2 - 1.3729
ڈبلیو آر1 - 1.3675
ہفتہ وار محور کے اہداف - 1.3598
ڈبلیو ایس1 - 1.3549
ڈبلیو ایس2 - 1.3477
ڈبلیو ایس3 - 1.3424

تجارتی نقطۂ نظر:

ہفتہ وار اور ماہانہ ٹائم فریم چارٹ 1.3516 پر واقع کلیدی تکنیکی معاونت کے نیچے بریک آؤٹ دکھاتا ہے، لہذا اب بیئرز مارکیٹ کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ بیئرز کے لیے اگلا ہدف 1.3174 کی سطح پر دیکھا گیا ہے۔ 1.3408 اور 1.3371 کی سطح بُلز کو کچھ سہارا دے سکتی ہے کیونکہ وہ 55 اور 200 ہفتہ وار حرکت پذیر اوسط درجے ہیں۔

35522

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
11-10-2021, 04:11 PM
یورو/امریکی ڈالر کا تکنیکی تجزیہ برائے ١١ اکتوبر، ٢٠٢١

تکنیکی منڈی کا نقطۂ نظر:

یورو/امریکی ڈالر کی جوڑی نے 1.1613 کی سطح کی سمت باؤنس کیا ہے، جو کہ بُلز کے لیے اہم قلیل مدتی تکنیکی مزاحمت ہے، لیکن آخری مقامی اونچائی صرف 1.1586 کی سطح پر کی گئی تھی۔ اُووَرسولڈ مارکیٹ کنڈیشنز کے باوجود، رفتار غیر جانبدار ہے۔ ایچ4 ٹائم فریم چارٹ پر قیمت اور رفتار آسیلیٹر کے درمیان واضح تیزی کا فرق ہے، لہذا اچھال جاری رکھنے کی مشکلات زیادہ ہیں۔ 1.1497 کی سطح بُلز کے لیے طویل المدتی تکنیکی معاونت بنی ہوئی ہے اور اس سطح کی کسی بھی خلاف ورزی کو بُلز کے لیے بہت منفی سمجھا جائے گا۔

ہفتہ وار محور کے اہداف:
ڈبلیو آر3 - 1.1734
ڈبلیو آر2 - 1.1687
ڈبلیو آر1 - 1.1623
ہفتہ وار محور کے اہداف - 1.1577
ڈبلیو ایس1 - 1.151635523
ڈبلیو ایس2 - 1.1462
ڈبلیو ایس3 - 1.1405

تجارتی نقطۂ نظر:

مارکیٹ بیئرز کے کنٹرول میں ہے جس نے قیمتوں کو 1.1562 کی سطح کی سمت دھکیل دیا، جو نومبر 2020 کے بعد کم ترین سطح ہے۔ بیئرز کے لیے اگلا ہدف 1.1497 کی سطح پر دیکھا گیا ہے۔ 1.2350 (06.01.2021 سے اعلٰی) کی سطح پر واقع اگلے طویل مدتی ہدف کی سمت اوپری رجحان کو جاری رکھا جا سکتا ہے جبکہ 1.1909 اور 1.2000 کی سطح کے اوپر بریک آؤٹ کے ذریعے تیزی کے چکر کے منظر کی تصدیق ہوتی ہو۔*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
13-10-2021, 03:13 PM
١٣ اکتوبر، ٢٠٢١ کو یورو/امریکی ڈالر کے لئے کی پیش گوئی

یورو/امریکی ڈالر

یورو منگل کو توقع کے مطابق گر گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اوپر کی پلٹ کے لیے تکنیکی ضروریات کو تقویت دی - یہ مارلِن آسیلیٹر کے ساتھ قیمت کے دوہرے کنورجنس اور ایک ویج کے سائز کا ڈھانچہ ہے، جس کے مطابق، اعداد و شمار کے مطابق، 70 فیصد اوپر کی طرف نکلیں گے۔ اس طرح کا اشارہ تب ہوتا ہے جب قیمت 1.1570 کی مزاحمت سے ٹوٹ جاتی ہے، جہاں سے کل قیمت ٹھکرا دی گئی۔ ترقی کا ہدف 1.1678 کے ارد گرد ایم اے سی ڈی لائن ہے۔

35795

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت ایم اے سی ڈی لائن کے اوپر توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک ہی ارادہ یعنی ترقی کے علاقے میں منتقل کرنے کے لئے، مارلِن آسیلیٹر کی طرف سے دکھایا گیا ہے. 1.1570 سے اوپر کی قیمت سے باہر نکلنے کا خود بخود مطلب یہ ہوگا کہ قیمت بیلنس لائن (ریڈ انڈیکیٹر) سے اوپر نکل جائے گی، جو یورو کے مختصر مدت میں بڑھنے کی تمام تکنیکی شرائط پوری کرے گی، یعنی پہلے مخصوص ہدف تک (1.1678 )۔

35796

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
13-10-2021, 03:15 PM
١٣ اکتوبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

آسٹریلیائی ڈالر تیزی سے 0.7340/90 کی حد سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔

آسٹریلیائی ڈالر نے گزشتہ روز 53 پوائنٹس کی حد میں تجارت کی اور دن کو 5 پوائنٹس کی سیاہ کینڈل سے بند کیا۔ تمام ٹریڈنگ 0.7340/90 کی اشارہ کردہ رینج میں ہوئی، جو کہ جولائی اگست میں بنائی گئی تھی۔

35797

لیکن کل کا سارا تجارتی عمل بیلنس انڈیکیٹر لائن کے اوپر ہوا، اور مارلِن آسیلیٹر مثبت اقدار کے زون میں تھا، جو کہ گہری اصلاح کے امکانات کو نمایاں طور پر کم کر دیتا ہے اور ترقی کے لیے قیمت کو 0.7445 کے قریبی ہدف کی سطح پر تیار کرتا ہے۔ سطح سے اوپر نکلنے سے دوسرا ہدف 0.7566 (فروری کم) پر کھل جائے گا۔

35798

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر بیلنس لائن سے بھی اوپر ہے۔ مارلِن آسیلیٹر کی سگنل لائن نے بیئرز کے علاقے کے ساتھ سرحد کو چھو لیا۔ لائن براہ راست لائن سے پلٹ سکتی ہے، یہ اس سے قدرے نیچے جا سکتی ہے، جس سے منفی پہلو سے غلط راستہ نکلتا ہے، جو بعد میں ترقی کے لیے ایک اور سگنل بن جائے گا۔ بڑھتے ہوئے رجحان کو توڑا جائے گا جب کہ قیمت 0.7287 سے نیچے ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن سے نیچے چلی جائے گی۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
13-10-2021, 03:17 PM
١٣ اکتوبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی 114.22 تک ترقی کی صلاحیت کو برقرار رکھتا ہے۔ لیکن مزید معاشی گراوٹ کا امکان ہے۔

منگل کے روز، امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی 29 پوائنٹس بڑھ گئی، جو کہ ہفتہ وار ٹائم فریم کی ایمبیڈڈ پرائس چینل لائن کے اوپر مستحکم ہے۔ مارلِن آسیلیٹر نے نیچے کی سمت پلٹ دیا، لیکن قیمت اب بھی 114.22 کی ہدف کی سطح یعنی نومبر 2018 کی بلند ترین سطح تک بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سپورٹ پرائس چینل لائن یعنی 113.10 ہے۔ بڑھتی ہوئی صلاحیت کو کھونے کے بغیر اتلی قیمت کے ساتھ اس لائن پر قابو پانا ممکن ہے۔

35799

چار گھنٹے کے پیمانے پر، تیزی سے زوال پذیر مارلِن آسیلیٹر ترقی کی صلاحیت کے کمزور ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، تاہم، یہ مکمل طور پر تب ہی ختم ہو جائے گا جب قیمت 112.50 سے نیچے ایم اے سی ڈی لائن کے نیچے جائے گی۔ جبکہ ہم 114.22 کے مقررہ ہدف تک قیمت بڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں، جہاں سے سٹاک مارکیٹ کے دباؤ میں یومیہ چارٹ پر قیمت 110.65 ایریا پرائس چینل کی نچلی لائن تک گر سکتی ہے۔

35800

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
14-10-2021, 01:45 PM
١٤ اکتوبر، ٢٠٢١ کو یورو/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/امریکی ڈالر

جیسا کہ ہم نے کل کے جائزے میں توقع کیا تھا، یورو نے ریورسل تکنیکی نمونوں کو نافذ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی اور 65 پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ اس نے 1.1570 کی سطح پر قابو پا لیا ہے، اب ہدف 1.1670 کے علاقے میں یومیہ اسکیل چارٹ پر ایم اے سی ڈی لائن ہے۔

35962

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت توازن اور ایم اے سی ڈی لائنوں کے اوپر طے ہوئی ، مارلن اوسیلیٹر مثبت علاقے میں بڑھ رہا ہے۔ نوٹ کریں کہ قیمت میں ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کو چھونے کے بعد تیزی سے اضافہ شروع ہوا، اور اس نے اوپر کی تحریک کو مضبوط کیا۔

35963

سرمایہ کار یورو کی قیمت میں تیل کے متوقع اضافے کو بھی شامل کرنے کا امکان رکھتے ہیں، کیونکہ آج خام مال اور آسون کے ذخائر کے اعداد و شمار موجود ہیں، لیکن ان کے لیے پیش گوئی منفی ہے، اسی طرح امریکہ میں خوردہ فروخت پر جمعہ کے اعداد و شمار ستمبر کے لیے، جس کی پیشن گوئی -0.2 فیصد ہے ...

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
14-10-2021, 01:47 PM
١٤ اکتوبر، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ /امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

برطانوی پاؤنڈ /امریکی ڈالر

کل، پاؤنڈ نے 73 پوائنٹس حاصل کیے، جس نے مزید ترقی کے لیے ایک اچھا محرک دیا، کیونکہ اس نے یومیہ چارٹ پر ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر کی لائن کو توڑ دیا۔

35964

1.3886 کے علاقے میں پرائس چینل کی سرایت شدہ لائن سے اوپر کی صلاحیت کا تعین ہوتا ہے۔ مارلِن آسیلیٹر اس رجحان کی تصدیق کرتا ہے یعنی یہ مثبت اقدار کے زون میں چلا گیا ہے۔

35965

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت دونوں انڈیکیٹر لائنوں کے اوپر طے ہوچکی ہے، مارلِن آسیلیٹر گروتھ زون میں ہے۔ رجحان بڑھ رہا ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
14-10-2021, 01:49 PM
١٤ اکتوبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/امریکی ڈالر

آسٹریلیائی ڈالر نے جولائی تا اگست 0.7340/90 کی جمع رینج میں زیادہ دیر تک نہ رہنے کا فیصلہ کیا - آج صبح، یہاں تک کہ بے روزگاری میں اضافے کے اعداد و شمار کی وصولی کے باوجود 4.5 فیصد سے 4.6 فیصد تک، قیمت آخر اس حد سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔

35966

ترقی کا قریبی ہدف 0.7445 ہے۔ سطح سے اوپر کو مضبوط کرنا 0.7566 یعنی مارچ اور فروری کی کم ترین سطح تک کا راستہ کھولتا ہے۔
چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت نے بیلنس انڈیکیٹر لائن سے بحالی کے وقت اپنی ترقی کو مضبوط کیا۔ مارلِن آسیلیٹر مثبت رجحان زون میں مستحکم ہے۔ قیمتوں میں اضافہ جاری رہنے کا امکان ہے۔

35967

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
20-10-2021, 01:24 PM
٢٠ اکتوبر، ٢٠٢١ کو یورو/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/امریکی ڈالر

کل، یورو کے پاس پہلے "تیزی" کے ہدف یعنی یومیہ پیمانے پر ایم اے سی ڈی لائن تک پہنچنے کے لیے کافی فیوز تھا۔ اس انڈیکیٹر لائن کو جانچنے کے بعد، قیمت واپس لوٹ گئی، لیکن مارلِن آسیلیٹر مثبت اقدار کے زون میں منتقل ہونے کے بعد اب تک مسلسل بڑھتی جارہی ہے۔ اب یورو ایک وقفہ لے سکتا ہے اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے اوپر ایک استحکام کے ساتھ باہر نکل سکتا ہے۔ 1.1750 ہدف کھل جائے گا۔

36600

چار گھنٹے کے چارٹ پر، مارلِن آسیلیٹر تیزی سے اُووَر باؤٹ زون سے نیچے چلا گیا، قیمت 14 اور 15 اکتوبر کو چوٹیوں کی حمایت کے قریب پہنچ رہی ہے، اس بات کا امکان ہے کہ اس سطح سے اوپری سمت ریورسل واقع ہوگا یا اوپر جانے کے ہدف کے ساتھ اس پر ایک استحکام تشکیل پائے گا۔ بڑھتے ہوئے رجحان کو گرتے ہوئے میں تبدیل کرنے کے لیے، قیمت 1.1575 کی سطح سے نیچے، ایم اے سی ڈی لائن کے نیچے ہونی چاہیے۔

36601

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
20-10-2021, 01:26 PM
٢٠ اکتوبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/امریکی ڈالر

آسٹریلیائی ڈالر نے نمایاں طور پر 0.7445 کے ہدف کی سطح پر قدم رکھا ہے، جسے اس کے اوپر قیمتوں کے استحکام کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ اب یہ سطح ممکنہ اصلاح کے لیے معاون کے طور پر کام کرتی ہے۔ لیکن اگلے چند دنوں کا بنیادی ہدف 0.7566 یعنی 25 مارچ کی زیریں سطح ہے۔

36605

مارلِن آسیلیٹر کے ساتھ قیمت نے چار گھنٹے کے چارٹ پر ایک کمزور دوگنے فرق کو تشکیل دیا۔ یہ صورتحال ترقی میں تاخیر کر سکتی ہے، اسے اگلے دن کے لیے پس منظر کی نقل و حرکت میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ہم گہری اصلاح کی توقع نہیں کرتے، کیونکہ ایم اے سی ڈی لائن 0.7445 پر معاونت کے قریب ہے، جس سے قیمت پر اضافی دباؤ پڑتا ہے۔

36606

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
21-10-2021, 04:05 PM
برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کا تکنیکی تجزیہ برائے 21 اکتوبر 2021

مارکیٹ کا تکنیکی پہلو:

برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کی جوڑی نے 1.3832 کی سطح پر نئی مقامی بلند سطح بنائی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ نے اس سطح پر ٹاپ پرائس پیٹرن بنایا ہے۔ طاقتور اور مثبت مومینٹم ایک اور بلند سطح کی جانب امکان کو ظاہر کرتا ہے، اس لئے بُلز کے لئے اگلا ہدف 1.3875 - 1.3911 پر دیکھا جاتا ہے، لیکن مارکیٹ کی زیادہ خرید کی حالت نیچے کی حرکت کے دوران 1.3776, 1.3692 یا 1.3679 کی سطح کی جانب مقامی پُل بیک کا باعث بن سکتی ہے۔ 1.3647 پر نظر آنے والی تکنیکی سپورٹ کے نیچے صرف ایک مستقل بریک آؤٹ ہی عارضی آؤٹ لُک کو مزید بئیرش میں بدل دے گا۔

ہفتہ وار پیوٹ پوائنٹس:
ڈبلیو آر 3 - 1.4044
ڈبلیو آر 2 - 1.3902
ڈبلیو آر 1 - 1.3852
ہفتہ وار پیوٹ - 1.3708
ڈبلیو ایس 1 - 1.3629
ڈبلیو ایس 2 - 1.3498
ڈبلیو ایس 3 - 1.3441

تجارتی پہلو:

1.3408 اور 1.3371 سطحیں بُلز کو کچھ معاونت فراہم کر سکتی ہیں کیونکہ وہ 55 اور 200 کے ہفتہ وار موونگ ایوریج کی سطحیں ہیں، اس لئے مارکیٹ ایک بار پھر 1.3750 کی سطح کی جانب نمایاں طور پر اچھلی۔ بہرحال، یہ اوپر کی حرکت قدرتی نوعیت کی دکھائی دیتی ہے، اس لئے صرف 1.4000 کی سطح سے اوپر ایک مستقل بریک آؤٹ 1.4200 کے ہدف کے ساتھ آؤٹ لُک کو زیادہ بُلش سے بدل دے گا۔

36803

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
21-10-2021, 04:09 PM
یورو/امریکی ڈالر کا تکنیکی تجزیہ برائے 21 اکتوبر 2021

مارکیٹ کا تکنیکی پہلو:

یورو/امریکی ڈالر کی جوڑی 1.1648 - 1.1665 کی سطح کے مابین واقع اہم قلیل مدتی فراہمی کے زون کی جانچ کرتی رہی ہے اور اب تک اچھال پن بار کینڈل اسٹک کے ساتھ ختم ہوا، اس لئے ایسا لگا ہے کہ مارکیٹ جلد نیچے کی حرکت کو ختم کر سکتی ہے۔ اس زون سے ٹوٹنے میں ناکامی کی صورت میں، 1.1628 (انٹراڈے تکنیکی سپورٹ)، 1.1624 (تکنیکی سپورٹ) یا 1.1572 (اہم قلیل مدتی تکنیکی سپورٹ) کی جانب نیچے کی طرف حرکت جاری رہنے کا امکان ہے۔ مارکیٹ کی زیادہ خرید کی حالت کے باوجود مومینٹم طاقتور اور مثبت رہتا ہے اس لئے یہ مختصر مدتی بُلش آؤٹ لُک کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔

ہفتہ وار پیوٹ پوائنٹ:
ڈبلیو آر 3 - 1.1742
ڈبلیو آر 2 - 1.1684
ڈبلیو آر 1 - 1.1640
ہفتہ وار پیوٹ پوائنٹ: - 1.1582
ڈبلیو ایس 1 - 1.1545
ڈبلیو ایس 2 - 1.1479
ڈبلیو ایس 3 - 1.1445
تجارتی پہلو:

مارکیٹ بئیرز کے قابو میں ہے جس نے قیمتوں کو 1.1562 کی سطح کی جانب دھکیلا، جو نومبر 2020 کی کم سے کم سطح ہے۔ بئیرز کا اگلا ہدف 1.1497 کی سطح پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اوپر کا رحجان 1.2350 کی سطح (06.01.2021 کی بلند سطح سے) پر واقع اگلے طویل مدتی ہدف کی جانب جاری رہ سکتا ہے صرف اس صورت میں اگر بُلش سائیکل کا منظرنامہ 1.1909 اور 1.2000 کی سطح سے اوپر بریک آؤٹ کی تصدیق کرتا ہے۔

36804

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
22-10-2021, 04:37 PM
٢٢ اکتوبر، ٢٠٢١ کو یورو/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/امریکی ڈالر

کل، یورو نے ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے اوپر اور 1.1669 کے سگنل لیول سے اوپر توڑنے کی کوشش کی۔ مزاحمت مضبوط نکلی، یورو نے 27 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ دن کو بند کیا۔ آج صبح یورو بڑھنے لگا، مارلِن آسیلیٹر یومیہ چارٹ پر صفر لائن سے اوپر آگیا۔ اس کے لیے آج 1.1669 کی سطح پر قابو پانا ناممکن ہے، لیکن اگر دن سفید کینڈل سے بند ہو جاتا ہے، تو ہم پیر کو اس سگنل کی سطح پر حملے کی توقع کر سکتے ہیں۔

36970

چار گھنٹے کے چارٹ پر، کل کی اصلاح بیلنس انڈیکیٹر لائن کے اوپر ہوئی، یعنی مجموعی طور پر اوپر کے رجحان کو برقرار رکھتے ہوئے۔ مارلِن آسیلیٹر منفی اقدار کے زون میں داخل ہوچکا ہے، لیکن پہلے ہی بدل رہا ہے اور دن کا اختتام مثبت زون میں ہوسکتا ہے۔ حقیقت میں، پیر کو ترقی کے لیے بنیاد کیا تیار کرے گا۔

36971

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
22-10-2021, 04:41 PM
٢٢ اکتوبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

اے یو ڈی/امریکی ڈالر

آسٹریلیائی ڈالر جمعرات کو 48 پوائنٹس گر گیا، جس نے بدھ کو سفید کینڈلسٹک کو روک دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ استحکام، 0.7566 کے ہدف کی سطح پر جانے سے پہلے، ایک وقت، شاید 1-3 دن تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس طرح کے استحکام کی تشکیل 0.7445 کی سطح سے اوپر متوقع ہے۔ 0.7566 پر قابو پانے سے ہدف 0.7646 پر کھل گیا۔

0.7445 سے نیچے کی کمی 0.7414 کی اصلاح کو یعنی 15-18 اکتوبر اور اگست کے پہلے ہفتے کی مضبوط سطح تک گہرا کرے گی۔

36972

چار گھنٹے کے چارٹ پر، ترقی اور اصلاح ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے اوپر اور بیلنس لائن کے اوپر ترقی کر رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیمت 0.7445 سے کم ہونے کا زیادہ امکان نہیں ہے۔ مارلِن آسیلیٹر کی سگنل لائن پہلے ہی مثبت علاقے میں واپس آنے کی کوشش کر رہی ہے۔

36973

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
22-10-2021, 04:43 PM
٢٢ اکتوبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی مزید ترقی سے پہلے (مرکزی منظر نامے کے مطابق) 115.80 کے ہدف کی سطح پر مستحکم رہتا ہے۔ سگنل کی سطح 114.45 پر مزاحمت ہے، جس نے قیمت کو 15، 18، 21 اکتوبر کو ترقی کی اجازت نہیں دی۔

مارلِن آسیلیٹر پچھلے پانچ دنوں سے کم ہو رہا ہے۔ 113.12 پر قیمت چینل لائن کی حمایت کے لیے، یہ صورتحال گہری اصلاح کا خطرہ پیدا کرتی ہے۔

36974

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے نیچے مستحکم ہے، مارلِن آسیلیٹر منفی علاقے میں ہے۔ یہ جزوی طور پر 113.12 کے ہدف میں کمی کے قیمت کے ارادے کی تصدیق کرتا ہے۔ کل کی کم 113.66 سے نیچے کی کمی اس ارادے کی تصدیق کرے گی۔ اس وقت، کمی کا امکان 60 فیصد ہے۔

36975

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
23-10-2021, 10:11 AM
22nd Oct 2021 ko AUDCHF ki rez raftar

37090

Qimat badhte hue trend line par amal kar raha hai, jo tezi ki raftar ki nishandahi karti hai. Ham ummid kar sakte hain keh qimat pahli support se 38.2% Fibonacci retracement aur ascending trendline support ke sath, 50% Fibonacci retracement aur overlap resistance ke mawafiq pahli muzahmat ki taraf ucchal sakti hai. Hamare tezi ke tassub ko chimoku cloud aur RSI indicator ke ascending trendline support par qayam rahne wali qimat se mazid himayat hasil hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 0.68197
Entry ki wajah: 38.2% Fibonacci retracement aur ascending trendline support
Take Profit: 0.68919
Take Profit ki wajah: 50% Fibonacci retracement aur overlap resistance
Stop Loss: 0.67958
Stop Loss ki wajah: 50% Fibonacci retracement aur graphical overlap

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
23-10-2021, 10:41 AM
EURUSD mandi ke dawab ka samna kar raha hai, kami aane wali hai!

37099

Ho sakta hai keh qimat ne ascending trendline channel ke niche support (ab muzahmat) se breakout kiya ho aur mumkena double top pattern banaya ho. Qimat 23.6% Fibonacci retracement aur 38.2% Fibonacci extension ke sath 1.16084 par 61.8% Fibonacci retracement aur 127.2% Fibonacci extension ke sath pahli muzahmat se 1.6397 par sust ho sakti hai. Hamare bearish nuqtah nazar ki mazid taaid hoti hai keh kis tarah RSI descending trendline resistance ke zariye niche ruka hua hai. Warna qimat 38.2% Fibonacci retracement aur 61.8% Fibonacci extension ke mawafiq 1.16568 par dusre muzahmat ke liye tezi la sakti hai.

Tejarati Tajwiz

Entry: 1.6397
Entry ki wajah: 23.6% Fibonacci retracement aur 38.2% Fibonacci extension
Take Profit: 1.16084
Take Profit ki wajah: 61.8% Fibonacci retracement aur 127.2% Fibonacci extension
Stop Loss: 1.16568
Stop Loss ki wajah: 38.2% Fibonacci retracement aur 61.8% Fibonacci extension.

*Yahan par kiye gye market analysis ka maqsad aapki awareness badhana hai, na keh trade ke liye hidayat dena.

Instaforex_Sadique
25-10-2021, 02:04 PM
٢٥ اکتوبر، ٢٠٢١ کو یورو/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو/امریکی ڈالر

پچھلے چار دنوں سے، یورو ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کی مزاحمت سے اوپر نہیں آ سکا، جس نے مقامی ترقی کے اس علاقے میں کشیدگی پیدا کی، اور اگر مزاحمت پر قابو پا لیا گیا، یا بلکہ، 1.1669 کی سگنل لیول، تو قیمت تیزی سے اضافہ کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔

37454

اس معاملے میں قریب ترین ہدف 1.1750 یعنی 21-24 ستمبر کو مزاحمت کی سطح ہو گا۔ مارلِن آسیلیٹر صفر لائن سے اوپر کی طرف مُڑ گیا، یہ 1.1669 کے سگنل لیول کے فوری ٹوٹنے کی علامت ہے۔

37455

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت کو بیلنس انڈیکیٹر لائن پر معاونت ملی، مارلِن آسیلیٹر مثبت علاقے کی سرحد پر حملہ کرتا ہے یعنی بڑھتے ہوئے رجحان کے علاقے کے ساتھ۔ قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
25-10-2021, 02:16 PM
٢٥ اکتوبر، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر

25 اکتوبر کو پاؤنڈ میں اضافہ جاری ہے۔

جمعہ کی قیمت میں 38 پوائنٹس کی کمی کے بعد آج صبح اضافہ دیکھا گیا، جب قیمت بیلنس انڈیکیٹر لائن کی مدد سے رک گئی۔ مارلِن آسیلیٹر اوپر آ رہا ہے، اور اگر معاونت مضبوط نکلی، تو ترقی 1.3907 کے آس پاس پرائس چینل کی قریب ترین لائن تک جاری رہ سکتی ہے۔ یہ ہدف 14 ستمبر اور 12 جولائی کی چوٹیوں کے ساتھ ہے۔

37459

چار گھنٹے کے اسکیل چارٹ پر، قیمت بیلنس اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر کی لائنوں سے اوپر چلی گئی، لیکن ابھی تک ان کے اوپر آباد نہیں ہوئی ہیں۔

37460

مارلِن آسیلیٹر نیچے کی طرف رجحان والے زون میں ریورسل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آج ایک سفید کینڈل کے ساتھ بند ہونے سے قیمت میں تبدیلی کا ارادہ مضبوط ہوگا، جبکہ جمعہ کے 1.3735 کے نیچے کی قیمت میں کمی 1.3670 کی سطح کے ارد گرد کی اصلاح کو گہرا کرے گی، جہاں سے قیمت 8 اور 14 اکتوبر کو پلٹ گئی (چارٹ پر نشانات چیک کریں)۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
25-10-2021, 02:19 PM
٢٥ اکتوبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/ جے پی وائی

گزشتہ جمعہ، امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی میں 45 پوائنٹس کی کمی ہوئی، اور آج کے ایشیائی سیشن میں یہ 30 پوائنٹس سے بڑھ رہا ہے۔ یومیہ پیمانے پر، مارلِن آسیلیٹر ایک ریورسل کا خاکہ پیش کر رہا ہے، لیکن یہ بہت کمزور سگنل ہے۔ اصلاح 113.12 پر ہفتہ وار ٹائم فریم کی سرایت شدہ قیمت چینل لائن کی مضبوط بنیاد پر جاری رہ سکتی ہے۔ 115.80 کے ہدف تک مسلسل ترقی کے لیے سگنل لیول 114.45 پر مزاحمت ہے، جس نے قیمت کو 15، 18، 21 اکتوبر کو ترقی کی اجازت نہیں دی۔

37461

مارلِن آسیلیٹر چار گھنٹے کے چارٹ پر مُڑ رہا ہے، لیکن یہ نمو زیادہ پُر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ یہ قیمت پر مبنی ہے اور کوئی ریورسل پیٹرن نہیں بنایا گیا ہے، مثال کے طور پر، قیمت کے ساتھ ہم آہنگی۔ یہ ممکن ہے کہ قیمت پورے دن کے لیے افقی رجحان میں ہو۔

37462

ایم اے سی ڈی لائن 14.45 کے سگنل لیول کے قریب پہنچ رہی ہے، جس سے اس کی طاقت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
26-10-2021, 01:16 PM
٢٦ اکتوبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

جیسا کہ ہم نے پیر کو توقع کی تھی، قیمت نے پورا دن سائیڈ ویز میں گزاردیا۔ یومیہ کینڈل کی بندش سفید تھا، اور اوپر کی سمت جذبات باقی تھیں۔ ترقی کا ہدف 115.80 ہے، اور ہدف کی مسلسل ترقی کے لیے سگنل کی سطح 114.45 پر مزاحمت ہے، جس نے 15، 18 اور 21 اکتوبر کو قیمت روک دی تھی۔ مارلِن آسیلیٹر افقی طور پر حرکت کر رہا ہے، جو کہ کل کی طرح 113.12 پر قیمت چینل لائن کی حمایت میں نیچے کی طرف تصحیح کے جاری رہنے کا امکان رکھتا ہے۔

37676

چار گھنٹے کے چارٹ پر، مارلِن آسیلیٹر نے بُلز کے علاقے میں سرحد کو عبور کیا۔ قیمت توازن اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر کی لائن کے تحت ترقی کرتی ہے، جو اس کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔ ایم اے سی ڈی لائن بالترتیب 114.45 کے سگنل کی سطح کے قریب واقع ہے، سگنل کی سطح سے اوپر قیمت کی منتقلی قیمت کو تیز رفتار ترقی دے گی۔ ہم واقعات کی ترقی کا انتظار کر رہے ہیں۔

37677

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
26-10-2021, 01:18 PM
٢٦ اکتوبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لیے پیش گوئی

پیر کو آسٹریلیائی ڈالر میں 25 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ ترقی خود یقینی ہے، مارلن آسیلیٹر بڑھ رہا ہے۔ لیکن مارلن نے اس کی ترقی کو سست کر دیا، اور یہ بہت ممکن ہے کہ 0.7566 کے ہدف کی سطح تک پہنچنے یا اس کے قریب پہنچنے پر، مارلن کے ساتھ قیمت کا انحراف پیدا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب قریب ترین ہدف تک پہنچ جائے گا، ایک اصلاح ہو سکتی ہے، اور اس کا ہدف 0.7414/45 کی حد ہے، جو کہ 30 ستمبر کے بعد سے ہونے والی کل نمو کے 38.2 فیصد کی واپسی کے برابر ہوگا۔

37678

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے ساتھ کافی عرصے سے ترقی کر رہی ہے، بنیادی طور پر اس کے اوپر۔ اگر مستقبل قریب میں قیمت اس سے الگ نہیں ہوسکتی ہے، تو ایک تباہی واقع ہوگی (مقصد ایک ہی ہے: 0.7414/45)۔ قیمت مارلن آسیلیٹر کے ذریعہ فرق کو بڑھانے میں مدد کر رہی ہے، جو قدرے، لیکن مثبت علاقے میں چلا گیا ہے۔ بہرحال، آسیلیٹر مارکیٹ کے عمومی جذبات کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہم مرکزی منظر نامے کے مطابق قیمت میں اضافے کی ترقی کا انتظار کر رہے ہیں۔

37679

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
27-10-2021, 09:05 PM
٢٧ اکتوبر، ٢٠٢١ کو یورو/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

کل یورو 12 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ بند ہوا، لیکن یومیہ پیمانے پر مارلن آسیلیٹر نے یورو کو سپورٹ نہیں کیا اور اپنی ہی صفر لائن سے پلٹنا شروع کر دیا، جو کہ بڑھتے اور گھٹتے ہوئے رجحانات کے درمیان سرحد ہے۔ ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن (1.1640) کے اوپر مضبوط ہونا قیمت کو 1.1669 کی اہم سطح پر قابو پانے کی اجازت دے گا، جو کہ 19-25 اکتوبر کو ناقابل تسخیر مزاحمت تھی، اور 1.1750 کی ہدف کی سطح کی طرف بڑھنا جاری رکھے گی۔

38007

چار گھنٹے کی ٹائم لائن پر، قیمت کا مارلن آسیلیٹر کے ساتھ تھوڑا سا ہم آہنگی پیدا ہوا ہے۔ یہ بہت امکان ہے کہ تصحیح نے زیریں سطح کو پالیا ہے اور اب قیمت ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن (1.1635) پر حملے کے ساتھ ایک اور آگے بڑھنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، جس پر یہ کل قابو نہیں پا سکا۔

38008

یہ بھی نوٹ کریں کہ یومیہ اور ایچ4 کے لیے ایم اے سی ڈی لائنیں تقریباً قیمت (1.1640 اور 1.1635) میں ملتی ہیں، جو اس سطح کو 1.1669 سے بھی زیادہ مضبوط قدر فراہم کرتی ہے۔ ہم بیان کردہ بنیادی منظر نامے کے مطابق ترقی کی ترقی کا انتظار کر رہے ہیں۔ 18 اکتوبر کو قیمت کے 1.1572 سے نیچے - زیریں سطح کے نیچے آنے کے بعد نیچے کا رجحان کھل جائے گا۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
27-10-2021, 09:06 PM
٢٧ اکتوبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لیے پیش گوئی

آسٹریلیائی ڈالر بڑھ رہا ہے اور ایک ڈائیورجنس ریورسل بنانے کے لیے تیار ہے۔ منگل کو آسٹریلیائی ڈالر میں 9 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، آج صبح قیمت میں مزید 20 کا اضافہ ہو رہا ہے۔ 0.7566 کے ہدف کی سطح تک بہت کچھ باقی نہیں ہے، اور مارلن آسیلیٹر اس قدر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے کہ یہ قیمت کے ساتھ ڈائیورجنس بنانے کے لیے تیار ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو، قیمت 0.7566 کے ہدف کی سطح سے زیادہ مستحکم نہیں ہوگی، پھر 30 ستمبر کے بعد سے ہونے والی پوری نقل و حرکت کی اصلاح کے طور پر قیمت اس سے نیچے 0.7414/45 کی حد تک آ سکتی ہے۔

38009

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن سے الگ نہیں ہو سکتی، جس سے اس کے گراوٹ کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ مارلن آسیلیٹر بھی بڑھنے کی جلدی میں نہیں ہے۔ قیمت کے ساتھ اختلاف تیار کیا جا رہا ہے۔ وقت کے انحراف کا اتفاق ایک مضبوط نیچے کی رفتار پیدا کرے گا۔

38010

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
27-10-2021, 09:09 PM
٢٧ اکتوبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/جے پی وائی کی جوڑی کل غیر ملکی کرنسی مارکیٹ کا لیڈر بن گئی، قیمت میں 0.37 فیصد کا اضافہ ہوا۔ ڈالر کو اسٹاک مارکیٹ نے نئے تاریخی ریکارڈ (ایس اینڈ پی 500 0.18 فیصد - 4598.5) قائم کرنے میں مدد کی۔ اسٹاک مارکیٹ نے 8-13 اکتوبر کے نازک لمحے میں اپنی ترقی کو جاری رکھنے کی طاقت پائی، اور اب اس کے پاس دنیا میں کسی بھی مالیاتی جھٹکے سے پہلے اٹھنے کا موقع ہے۔

38013

لیکن، قیمت میں اضافے کے باوجود، مارلن آسیلیٹر یومیہ چارٹ پر ایک طرف بڑھ رہا ہے، جو صورتحال کو غیر یقینی کی ایک خاص تناؤ میں رکھتا ہے۔ اس غیر یقینی صورتحال کی حدود کا تعین قریب ترین سطحوں سے کیا جاتا ہے: نچلے حصے میں 113.12 - قیمت چینل کی سرایت شدہ لائن، اوپر - 114.48 - 15 اکتوبر کو زیادہ ہے۔ اگر قیمت ان میں سے کسی ایک سے نیچے آتی ہے تو درمیانی مدت قیمت کی سمت مقرر کی جائے گی۔ اہم منظر نامہ 115.80-116.15 کے قریب ترین ہدف کے ساتھ موجودہ رجحان کے تسلسل کے طور پر جوڑی کی ترقی ہے۔

38015

h4 چارٹ پر یہ بھی قابل توجہ ہے کہ ایم اے سی ڈی لائن 114.98 کے سگنل لیول کے قریب پہنچ رہی ہے (اس سگنل کی سطح کی درستگی کی نشاندہی کرنے میں ایک خاص خامی کے ساتھ)۔ قیمت پر اہم مزاحمت پر قابو پانا ترقی کو نئی تحریک دے گا۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
28-10-2021, 01:24 PM
٢٨ اکتوبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

بدھ کو، امریکی اسٹاک مارکیٹ (s&p 500) 0.51 فیصد گر گئی، آج صبح جاپانی نکی 225 0.96 فیصد کھو رہا ہے۔ ریکارڈ اونچائی کے قریب انڈیکس کا اس طرح کا اتار چڑھاؤ امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی پر دباؤ ڈالتا ہے، جو اسٹاک منڈیوں میں خطرے کے ساتھ کسی حد تک تعلق رکھتا ہے۔

38150

اس وقت، ہم توقع کرتے ہیں کہ قیمت 113.13 کے خطے میں اعلیٰ ٹائم فریم کے پرائس چینل کی قریب ترین لائن تک گر جائے گی۔ اس وقت، مارلِن آسیلیٹر کی سگنل لائن صفر لائن تک پہنچ جائے گی، اور پھر دو آپشنز ممکن ہیں: اگر سٹاک مارکیٹ میں نمو بحال ہو جاتی ہے، تو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی 115.80 ہدف کے ساتھ اوپر کی طرف مڑ جائے گی، یا، طے ہو جانے کے بعد۔ سٹاک مارکیٹ کے مسلسل زوال کے ساتھ اس کے نیچے، ایم اے سی ڈی لائن، رقبہ 111.44 پر گراوٹ پیدا کرے گی۔ ہم امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی کی ترقی کو مرکزی منظر نامے کے طور پر سمجھتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو اسٹاک انڈیکس کو گہری اصلاح میں بدل سکے۔ اس طرح کے واقعات میں سے ایک تیل میں زبردست گراوٹ کا سبب بن سکتا ہے، لہذا ہم اس انسٹرومِنٹس کے کوٹس کی بھی نگرانی کر رہے ہیں۔

38151

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت بیلنس انڈیکیٹر لائن سے طاقت کے ساتھ نیچے آئی، مارلِن آسیلیٹر منفی علاقے میں چلا گیا۔ ہم 113.13 کے ہدف کی سطح پر قیمت کا انتظار کر رہے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
28-10-2021, 01:28 PM
٢٨ اکتوبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

آسٹریلیائی ڈالر ایک سائیڈ ویز قلیل مدتی رجحان تشکیل دے رہا ہے۔

بدھ کو، پچھلے دو دنوں کی طرح، آسٹریلیائی ڈالر 0.7566 کی ہدف کی سطح تک بڑھتا رہا، جو اس سال 25 مارچ اور 2 فروری کی کم ترین سطح پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس سطح پر قابو پانے سے 0.7646 کا اگلا ہدف کھل جائے گا - جو کہ 3 جون کو کم ہے۔ لیکن آج کے ایشیائی سیشن میں، زوال نے کل کی ترقی کو روک دیا ہے، مارلن آسیلیٹر نے نیچے کی طرف پلٹ جانے کا خاکہ پیش کیا ہے۔ یہ شاید مزید ترقی سے پہلے ایک پس منظر کی تحریک ہے. جب تک، یقیناً، 0.7414 کی سطح پر قابو نہیں پایا جاتا، جو 0.7325 کے علاقے میں یومیہ ایم اے سی ڈی لائن میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔

38152

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن (نیلے) سے نیچے آ گئی، جبکہ مارلن آسیلیٹر منفی علاقے میں داخل ہوگیا۔ قیمت پر قلیل مدتی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ عام طور پر، اے یو ڈی/امریکی ڈالر کی جوڑی میں کسی بھی سمت میں کوئی واضح سگنل نہیں ہوتے ہیں - 0.7445 کی حمایت تک پہنچنے کا موقع تکنیکی انڈیکیٹر کے ذریعہ اس طرح کے منظر نامے کی حمایت سے حاصل نہیں ہوا، لیکن دباؤ کچھ وقت کے لیے رہے گا، قیمت ایک طرف کی حد میں ترقی کرے گا۔

38153

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
29-10-2021, 05:06 PM
٢٩ اکتوبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

اس وقت، جاپانی کرنسی دو متضاد عوامل کی وجہ سے دباؤ میں ہے: امریکی ڈالر کی عمومی کمزوری کے تحت ین مضبوط ہو رہا ہے (امریکی ڈالر/جے پی وائی چارٹ کم ہو رہا ہے)، جو واضح طور پر تیسری سہ ماہی کے لیے کل کے جی ڈی پی کے اعداد و شمار کے اجراء سے ظاہر ہوا تھا، اور ین کمزور ہو رہا ہے (چارٹ بڑھ رہا ہے) اسٹاک منڈیوں کی نمو کے زیر اثر - امریکی اسٹاک انڈیکس s&p 500 نے کل 0.98 فیصد کا اضافہ کیا، تقریباً 26 اکتوبر کو ایک تاریخی ریکارڈ تک پہنچ گیا۔

38371

یومیہ چارٹ پر، قیمت 113.13 پر ایمبیڈڈ پرائس چینل لائن کی حمایت کے قریب پہنچ رہی ہے۔ اس سطح سے نیچے استحکام 111.48 کے علاقے میں ایم اے سی ڈی لائن تک کمی کو بڑھا سکتا ہے۔ تصدیق شدہ ریورسل کی صورت میں - 114.32 (26 اکتوبر کو زیادہ) کے سگنل کی سطح کو توڑتے ہوئے، کوئی بھی 115.80 کے ہدف کی سطح تک مسلسل ترقی کی توقع کر سکتا ہے۔

38372

چار گھنٹے کے پیمانے پر، قیمت مارلِن آسیلیٹر کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ اگر قیمت 113.90 کی سگنل لیول سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو یہ کنورجننس کی تصدیق کرے گی، اور ایم اے سی ڈی لائن کو 114.28 کی سطح پر ٹوٹنے سے، جو یومیہ چارٹ پر سگنل کی سطح کے قریب ہے، جو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کرنسی کی جوڑی کی پُراعتماد ترقی کو فروغ دے گا۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
29-10-2021, 05:07 PM
٢٩ اکتوبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لیے پیش گوئی

آسٹریلیائی ڈالر، ڈالر کی -0.53 فیصد کمی کے پس منظر کے خلاف، گزشتہ روز 27 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ یہ یومیہ کینڈل کے اوپری سائے کے ذریعے تقریباً 0.7566 کے ہدف کی سطح تک پہنچ گیا، جسے، اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے، ایک مکمل ہدف کے طور پر لیا جا سکتا ہے، آج صبح قیمت واپس آ جاتی ہے، جس سے مارلِن آسیلیٹر کے ساتھ ڈائیورجنس فارمیشن کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر انحراف ہوتا ہے، تو قیمت درست طریقے سے 0.7414/45 کی حد میں واپس آ سکتی ہے۔ 0.7566 سے اوپر سے باہر نکلنا آسی کی ترقی کو 0.7646 کے ہدف کی سطح تک بڑھا سکتا ہے۔

38373

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت ایم اے سی ڈی لائن سے الگ نہیں ہو سکی اور پچھلے چار دنوں میں نمو نہیں دکھا سکی، جبکہ مارلن آسیلیٹر ایک حد (چارٹ پر گرے ایریا) میں ترقی کرتا ہے، جو بالآخر قیمت میں کمی کا امکان بڑھاتا ہے۔ اس وقت، صورت حال تجارتی نہیں ہے. ہم صورتحال کے واضح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔

38374

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
29-10-2021, 05:10 PM
یورو/امریکی ڈالر کا تکنیکی تجزیہ برائے ٢٩ اکتوبر ٢٠٢١

مارکیٹ کا تکنیکی پہلو:

یورو/امریکی ڈالر کی جوڑی 1.1665 - 1.1655 کی سطحوں کے مابین فراہمی کے زون سے اوپر ٹوٹی ہے، اس لئے اب آؤٹ لُک بُلش میں تبدیل ہوتا ہے۔ بُلز کے لئے اگلا ہدف 1.1700 کی سطح پر واقع ہے اور 1.1665 کی سطح تکنیکی سپورٹ کے طور پر عمل کرتی ہے۔ مارکیٹ کے حالات زیادہ فروخت سے اچھل رہے ہیں اور رفتار پہلے سے ہی مضبوط اور مثبت ہے۔

ہفتہ وار پیوٹ پوائنٹ:
ڈبلیو آر 3 - 1.1784
ڈبلیو آر 2 - 1.1726
ڈبلیو آر 1 - 1.1691
ہفتہ وار پیوٹ - 1.1630
ڈبلیو ایس 1 - 1.1593
ڈبلیو ایس 2 - 1.1532
ڈبلیو ایس 3 - 1.1494

تجارتی پہلو:

مارکیٹ بئیرز کے قابو میں ہے جس نے قیمتوں کو 1.1562 کی سطح کی جانب دھکیلا، جو نومبر 2020 کی کم سے کم سطح ہے۔ بئیرز کا اگلا ہدف 1.1497 کی سطح پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اوپر کا رحجان 1.2350 کی سطح (06.01.2021 کی بلند سطح سے) پر واقع اگلے طویل مدتی ہدف کی جانب جاری رہ سکتا ہے صرف اس صورت میں اگر بُلش سائیکل کا منظرنامہ 1.1909 اور 1.2000 کی سطح سے اوپر بریک آؤٹ کی تصدیق کرتا ہے۔

38375

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
01-11-2021, 04:03 PM
١ نومبر، ٢٠٢١ کو یورو/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

گزشتہ جمعہ کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر یورو کی قدر میں 124 پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ یہ شاید بُلز پر ایک مشترکہ حملہ ہے، جنہوں نے جمعرات کو یورپی مرکزی بینک کی میٹنگ اور کمزور امریکی جی ڈی پی کے اعداد و شمار میں پُرامید طریقے سے کام کیا۔ اگر ہمارا مفروضہ درست ہے، تو ہم ایسے معاملات میں مزید معیاری منظر نامے کا انتظار کر رہے ہیں یعنی یورو کے زوال کا ایک قلیل مدتی گہرائی اور اس کے بعد درمیانی مدت کے اضافے میں ریورسل ہیں۔

38916

یومیہ چارٹ پر، قیمت نے بیئرز کی 1.5272 کے ہدف کی سطح پر قابو پالیا ہے۔ 1.1448 یعنی 17 مارچ، 2019 اعلیٰ سطحی ہدف اب مفتوح ہے۔ اس سطح سے، ہم وسط مدتی نمو میں قیمت کے پلٹ جانے کی توقع کرتے ہیں۔

38917

چار گھنٹے کے چارٹ پر، ایک مکمل طور پر نیچے کی طرف رجحان پیدا ہوا ہے: قیمت توازن اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر کی لائنوں سے نیچے آ گئی ہے، مارلن آسیلیٹر منفی زون میں ترقی کر رہا ہے۔ ہم قیمت کے مزید 1.1448 کی سطح تک پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
01-11-2021, 04:07 PM
١ یکم نومبر، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

گزشتہ جمعہ کو، برطانوی پاؤنڈ نے 100 سے زیادہ پوائنٹس کھو دیا اور 30 ستمبر سے 20 اکتوبر تک پوری تحریک کے 38.2 فیصد کی اصلاحی سطح پر پہنچ گیا۔ 50.0 فیصد یہ تمام معاونتیں برطانوی کرنسی کے لیے ایک ریورسل بن سکتی ہیں۔ مارلن آسیلیٹر صفر لائن کے قریب ہے اور جیسے ہی اسے بیئرز کی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کسی بھی لمحے اوپر آنے کے لیے تیار ہے۔ ہم مضبوط سطح 1.3572 (فبوناکسی سطح 61.8 فیصد اور 6-12 اکتوبر کو رینج کے لیے معاونت) اور 1.3540 بھی دیکھتے ہیں - ہفتہ وار ٹائم فریم کے پرائس چینل کی نچلی سرحد۔ اس صورت حال میں، فروخت بڑھتے ہوئے خطرے سے وابستہ ہے۔ 23.6 فیصد فبوناکسی سطح (1.3733) سے اوپر ایک پیش رفت ترقی (1.3936 ہدف - قیمت چینل لائن) کے لیے ایک اشارہ ہوگی۔

38918

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت دونوں انڈیکیٹر لائنوں سے نیچے آ گئی ہے، مارلن نیچے کی سمت رجحان والے زون میں ہے۔ رجحان نیچے کی سمت ہے، لیکن غیر مستحکم ہے۔ تجارتی پوزیشنیں کھولنے کے لیے کوئی اشارے اور شرائط نہیں ہیں۔

38919

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
01-11-2021, 04:09 PM
١نومبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

ڈالر کو ین کے مقابلے میں حمایت حاصل ہے۔ جاپانی کرنسی کے آخری جائزے میں، ہم نے کہا کہ ین دو مخالف عوامل کے دباؤ میں ہے: ڈالر کا کمزور ہونا ین کی مضبوطی پر کام کرتا ہے، اور اسٹاک انڈیکس کی ترقی ین کے کمزور ہونے پر کام کرتی ہے۔ اور ایک دن کے دوران، طاقت کا توازن ین کے کمزور ہونے، یعنی امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی کی ترقی کی طرف منتقل ہوگیا۔ جمعہ کو، یو ایس اسٹاک انڈیکس s&p 500 میں 0.19 فیصد کا اضافہ ہوا اور ایک نیا ہمہ وقتی ریکارڈ قائم کیا۔ اور ڈالر انڈیکس میں 0.82 فیصد کا اضافہ ہوا، جو 30 ستمبر کو ایک حد تک پہنچ گیا۔ امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی میں خود 38 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔

38920

چارٹ کے نقطۂ نظر سے، 114.32 سگنل لیول (اکتوبر 26 ہائی) کو توڑنا 115.80-116.15 کی ہدف کی حد کا راستہ کھولتا ہے۔ اب ہم اسے مرکزی منظر نامے کے طور پر لیتے ہیں۔

38921

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت بیلنس انڈیکیٹر لائن کو عبور کر چکی ہے، جو پہلے ہی ین کے مقابلے میں ڈالر خریدنے میں مارکیٹ کی دلچسپی کو تبدیل کر رہی ہے، اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن (114.25) پر قابو پانے کی تیاری کر رہی ہے، اور یہ، اگر کامیاب ہو جاتا ہے، قیمت کو درمیانی مدت کے اضافے کی طرف لے جائے گا۔ مارلن آسیلیٹر پہلے ہی بڑھتے ہوئے رجحان میں تبدیل ہو چکا ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
02-11-2021, 03:48 PM
٢ نومبر، ٢٠٢١ کو یورو/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

پیر کو، یورو نے جمعہ کے زوال کو 1.1572 کے ہدف کی سطح سے اوپر جانے کے لیے 47 پوائنٹس سے درست کیا۔ لیکن یہ 29 اکتوبر سے نیچے کی طرف جانے والے رجحان کو منسوخ نہیں کرتا ہے - 1.1572 کے نیچے قیمت کی واپسی 1.1448 کے پہلے بیان کردہ ہدف کے لیے قیمت کی خواہش کو مضبوط کرے گی۔

39173

مارلن آسیلیٹر ایک مثبت رجحان کے زون میں ہے، یورو میں جمعہ کو گراوٹ کے بعد اس کی تبدیلی کی شرح سست ہوگئی ہے۔ جب یہ 1.1448 کے ہدف کی سطح پر گرتا ہے تو یہ قیمت کے ساتھ اس کے کنورجنس کی تشکیل کے لیے پیشگی شرائط پیدا کرتا ہے۔ یہ مرکزی منظر نامہ ہے۔ اسے 1.1628 کے اوپر ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے اوپر طے ہونے والی قیمت کے ساتھ توڑا جا سکتا ہے۔ 1.1750 کا ہدف کھل جائے گا۔

39174

چار گھنٹے کا چارٹ ظاہر کرتا ہے کہ قیمت میں اضافہ بیلنس انڈیکیٹر لائن سے نیچے ہوا، یعنی نیچے کی طرف عمومی رجحان کے مطابق۔ مارلن آسیلیٹر کل صفر کی لکیر سے تھوڑا اوپر گیا، بڑھتے ہوئے رجحان کے علاقے میں، لیکن یہ اب بھی وہاں مضبوط نہیں ہو سکتا۔ قیمت 1.1572 سے نیچے آنے کے بعد، ہم نیچے کی طرف رجحان کی ترقی کی توقع کرتے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
02-11-2021, 03:50 PM
٢ نومبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/جے پی وائی کی جوڑی کی ترقی کا ہدف 115.80-116.15 کی حد ہے۔ امریکی ڈالر/جے پی وائی کی جوڑی میں پیر کو 5 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس نے یومیہ کینڈل کے اوپری سائے کے ساتھ 114.32 کے سگنل کی سطح کو توڑدیا۔

39175

ایسا لگتا ہے کہ کم ہوتے ہوئے مارلن آسیلیٹر کے ساتھ سگنل کی سطح سے اوپر قیمت کی ناکام منتقلی کی صورت میں، قیمت گرتی رہے گی، لیکن یہاں آسیلیٹر کی ایک اور ریڈنگ منسلک ہے: اس کی کمی، جسے سرخ لکیر سے نشان زد کیا گیا ہے، اس کا زوال، سرخ لکیر کے ساتھ نشان زد، ایک موٹی آزور لائن کے ساتھ نشان زد ترقی سے ایک اصلاح ہے۔ مارلن نے ابھی تک مثبت رجحان کے علاقے کو نہیں چھوڑا ہے، اعلیٰ امکان کے ساتھ آسیلیٹر موجودہ سطح سے اوپر کی طرف مڑ سکتا ہے۔ نیز، 114.32 سگنل کی سطح کا تعین غلطی سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کل قیمت پہلے کی سطحوں یعنی 15 اور 18 اکتوبر کو چوٹیوں سے پلٹ گئی تھی۔ اوپر کی سمت جانے والے رجحان کو توڑنے کے لیے، قیمت کو بہت مضبوط کام کرنے کی ضرورت ہے یعنی 113.15 کی قیمت کے قریب اعلیٰ ٹائم فریم کے پرائس چینل کی ایمبیڈڈ لائن کی معاونت پر قابو پانا ہے۔

39176

چار گھنٹے کے چارٹ پر آسیلیٹر کے ساتھ قیمت کا کنورجنس جاری ہے۔ سازگار حالات میں، تشکیل کی حمایت سے مارلن کا پلٹ جانا موجودہ سطح سے ہو سکتا ہے۔ قیمت کل کی بلند ترین 114.46 پر قابو پانے کے بعد یہ ایک مضبوط نمو بن جائے گی۔ ترقی کا ہدف 115.80-116.15 کی حد ہے۔ اس ہدف کا بینچ مارک اگست 2015 کا کم اور جنوری 2015 کی زیریں سطح ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
03-11-2021, 02:15 PM
٣ نومبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/ جے پی وائی کے لیے پیش گوئی

ین 3 نومبر کو مزید ترقی کے لیے تین منظرنامے تیار کر رہا ہے۔ منگل کو ین نے ایک چھوٹی رینج میں تجارت کی، جو دن کی ابتدائی سطح کے قریب بند ہوا۔ جاپان میں آج عام تعطیل ہے اور شام کو امریکی مرکزی بینک مالیاتی پالیسی کے لیے اپنا منصوبہ پیش کرے گا۔ اگر فیڈرل ریزرو نومبر سے qe میں کٹوتی شروع کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو ڈالر مضبوط ہونے کا انتخاب کرے گا، اور امریکی ڈالر/ جے پی وائی کی جوڑی 115.80-116.15 کے ہدف کی حد تک جائے گا۔ اس ہدف کا بینچ مارک اگست 2015 کی کمی اور جنوری 2015 کی کمی ہے۔ ترقی کا اشارہ تب ہوگا جب قیمت 114.46 کی ابتدائی سطح کو عبور کر لے گی۔

39394

ایک متبادل منظر نامہ موجود ہے: مارلن آسیلیٹر کو منفی قدروں کے زون میں متعارف کرایا گیا ہے، قیمت، نیچے کی سمت بڑھنے کے بعد، 113.15 پر قیمت چینل کی ٹرینڈ لائن کی حمایت کو عبور کر لے گی اور ایم اے سی ڈی لائن 111.87 کے ایریا میں گرتی رہے گی۔ یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ یہ 4-5 اکتوبر کو تھا، اس لمحے کو چارٹ پر سرمئی بیضوی شکل سے ظاہر کیا گیا ہے۔
ایک اور منظر نامہ ہے - 113.15 پر سپورٹ ین کے دباؤ کو برداشت کرے گی، اور یہ مزید کئی دنوں تک 113.15-114.46 کی حد میں حرکت کرتی رہے گی۔

39395

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر بھی غیر جانبدار پوزیشن میں ہے: مارلن آسیلیٹر نیوٹرل صفر لائن پر ہے، قیمت بیلنس (سرخ) اور ایم اے سی ڈی (نیلی) اشارے لائنوں کے درمیان ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
03-11-2021, 02:17 PM
٣ نومبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لیے پیش گوئی

ریزرو بینک آف آسٹریلیا نے کل ایک میٹنگ کی اور اس نے سرکاری بانڈز کی ہدف کی سطح کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور سرمایہ کاروں کو بتایا گیا کہ 2024 سے پہلے شرح میں اضافے کا امکان نہیں ہے۔ آسٹریلیائی ڈالر 90 پوائنٹس کی کمی سے 0.7414/45 کی ہدف کی حد تک پہنچ گیا۔ مارلن آسیلیٹر بیئرز کے علاقے میں داخل ہو گیا ہے اور اب، قیمت 0.7414 سے نیچے آنے کے بعد، ہم 0.7314 کے علاقے میں ایم اے سی ڈی لائن میں اس کے مزید کمی کی توقع کرتے ہیں۔

39396

قیمت چار گھنٹے کے چارٹ پر مستحکم نیچے کی سمت ہے - ترقی دونوں انڈیکیٹر لائنوں کے نیچے ہے، مارلن آسیلیٹر مستحکم گراوٹ میں ہے۔ لیکن اسی وقت، مارلن پہلے ہی اُووَرسولڈ زون میں داخل ہو چکا ہے، جو بالترتیب اشارے اور قیمت دونوں کی گراوٹ کی شرح کو کم کر سکتا ہے، موجودہ صورت حال میں اے یو ڈی/امریکی ڈالر کی جوڑی کی ترقی سست ہو سکتی ہے، ایک دن (دوسرے) کے لئے ایک استحکام بنائیں، اور اس کے بعد ہی دن کے پیمانے کی ایم اے سی ڈی لائن کی حمایت کی طرف بڑھنا جاری رکھے گی۔

39397

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
08-11-2021, 05:48 PM
٨ نومبر، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

ہفتہ وار چارٹ پر، قیمت انڈیکیٹر لائنوں سے نیچے مسلسل گر رہی ہے، جس کی معاونت نزولی مارلن آسیلیٹر سے ہے۔

40502

کمی کا ہدف 1.3160 کی سطح یعنی دسمبر 2020 کی کم ترین سطح کا رقبہ اور جون-جولائی 2021 کی تحریک کی پہلی شاخ کے 161.8 فیصد کی فبوناکسی سطح ہے۔

40503

یومیہ پیمانے چارٹ پر، قیمت دونوں انڈیکیٹر لائنوں سے نیچے یعنی بیلنس لائن اور ایم اے سی ڈی لائن کے نیچے طے ہوئی، مارلن آسیلیٹر نیچے کی سمت رجحان کے علاقے میں کم ہو رہا ہے۔

40504

ایچ4 چارٹ پر، قیمت 110.0 فیصد کی فبوناکسی سطح سے اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو اصلاحی ترقی کا اگلا ہدف 1.3571 کی قیمت پر 100.0فیصد کی فبوناکسی سطح ہوگی۔ مزید، ہم 1.3160 پر مقررہ ہدف تک نیچے کی طرف نقل و حرکت کی بحالی کا انتظار کر رہے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
08-11-2021, 05:50 PM
٨ نومبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

آسٹریلیائی ڈالر جمعہ کو 0.7414 کے ہدف کی سطح سے نیچے آ گیا۔ مارلن آسیلیٹر صفر لائن کے نیچے مضبوط ہو گیا ہے اور قیمت کو نیچے لے جا رہا ہے۔ لیکن یومیہ چارٹ پر قیمت ابھی بھی بیلنس انڈیکیٹر لائن (سرخ) سے اوپر ہے، جو کہ موجودہ قیمت میں کمی کو اصلاحی طور پر ظاہر کرتی ہے۔ قیمت قریب ترین تکنیکی معاونت کے طور پر ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن (0.7320) تک پہنچ سکتی ہے اور بڑھتے ہوئے اہم رجحان کے تسلسل میں اس سے اوپر کی طرف مڑ سکتی ہے۔

40505

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت نے مارلن آسیلیٹر کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر دی ہے۔ اس کا مطلب قیمت کی کامیاب ترقی، 0.7424/45 رینج میں اس کی ترقی ہو سکتی ہے۔ تاہم، اس کا مطلب ابھی تک قیمت کو 0.7566 کے پہلے سنگین ہدف کی سطح تک بڑھانا نہیں ہوگا، اس کے لیے قیمت کو کئی شرائط کو پورا کرنے کی ضرورت ہے جو آسان نہیں ہیں اور فوری طور پر نافذ نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلا 0.7480 کی سطح سے اوپر ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے اوپر ایک ایگزٹ ہے۔ مرکزی منظر نامے کے مطابق، 0.7424/45 رینج میں قیمت میں تاخیر کا مطلب 0.7320 یومیہ چارٹ پر مخصوص ہدف کی سمت مزید گراوٹ سے پہلے اس کا استحکام ہوگا۔

40506

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
08-11-2021, 05:52 PM
٨ نومبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/جے پی وائی کے لیے پیش گوئی

امریکی ڈالر/جے پی وائی کی جوڑی جمعہ کو 32 پوائنٹس گرگئی، 113.13 پر ماہانہ ٹائم فریم کی ایمبیڈڈ پرائس چینل لائن کی معاونت کے قریب پہنچ گئی۔ ہمارے مرکزی منظر نامے کے مطابق، ہم توقع کرتے ہیں کہ اگر قیمت اس معاونت تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اوپر کی سمت پلٹ جائے گی۔

40507

ترقی کا ہدف 115.80-116.15 کی حد ہے۔ قیمت، یقیناً، اس پر قابو پانے کا امکان رکھتی ہے، اور مارلن آسیلیٹر منفی علاقے میں گہرائی میں جانے میں مدد کرتا ہے۔ اس صورت میں، نیچے کی سمت نقل و حرکت 111.88 کے علاقے میں ایم اے سی ڈی لائن تک جاری رہ سکتی ہے۔

40508

چار گھنٹے کے پیمانے چارٹ پر، قیمت بیلنس اور ایم اے سی ڈی اشاری خطوط سے نیچے آ گئی ہے، مارلن آسیلیٹر نیچے کی پوزیشن میں ہے۔ اور، اس کے باوجود، یہ اب بھی ایک سائیڈ ویز رجحان کی ترقی ہے جو ایک ماہ قبل شروع ہوا تھا، اور سائیڈ ویز کا رجحان اکثر پچھلے رجحان کے دوبارہ شروع ہونے سے پہلے، یعنی امریکی ڈالر/جے پی وائی کی جوڑی کی ترقی سے پہلے ایک مضبوطی ہے۔ ایم اے سی ڈی لائن (113.84 سے اوپر) کے اوپر قیمت کے اخراج کا مطلب یہ ہو گا کہ پہلے ہی ریورسل ہو چکا ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
09-11-2021, 01:20 PM
٩ نومبر، ٢٠٢١ کو یورو/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یورو میں 9 نومبر کو بڑھنے اور گرنے کا مساوی امکان ہے۔ کل، یورو نے 19 پوائنٹس کا اضافہ کیا، جس نے 1.1572 کی تکنیکی سطح کو طاقت سے توڑا اور یومیہ چارٹ پر مارلن آسیلیٹر کے ساتھ ایک کنورجنس کو تشکیل دیا۔ اس طرح، یورو نے تصحیح کو گہرا نہیں کیا اور ایک سائیڈ ویز رینج بنانا شروع نہیں کیا۔ اگرچہ ایک بڑھتے ہوئے رجحان کو مکمل طور پر تشکیل دینے کے لیے، اسے اب بھی ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن (1.1610) سے اوپر جانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور نکتہ قابل ذکر ہے - یورو زون میں سرمایہ کاروں کے اعتماد کا اشاریہ، سینٹکس کے مطابق، موجودہ مہینے کے لیے توقع کے مطابق نہیں گرا، لیکن 16.9 سے بڑھ کر 18.3 ہوگیا۔ اور یہاں تک کہ اگر یہ اشارے ثانوی ہے، تو اس کی پرامید نمو کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آج شائع ہونے والے زیڈ ای ڈبلیو معاشی جذبات کے اشاریہ پیش گوئی سے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔

40654

مارلن آسیلیٹر روزانہ گروتھ زون میں داخل ہوگیا۔ یہ ایم اے سی ڈی لائن پر حملہ کرنے میں قیمت کی کامیابی کے امکان کو بڑھاتا ہے۔
ایچ4 چارٹ پر مارلن آسیلیٹر کے ساتھ کنورجنس بھی بنتی ہے۔ انڈیکیٹر خود مثبت علاقے میں ہے۔ 1.1572 کی سطح سے اوپر قیمت کے استحکام کو مضبوط کرنے کے لیے، قیمت کو ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن (1.1598) سے اوپر طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب کہ ایسا نہیں ہے، قیمت کے پاس 5 نومبر کو کم کی تجدید کرنے اور آسیلیٹر کے ساتھ ڈبل کنورجنس بنانے کا موقع ہے۔ اس آپشن کو گراف پر ڈیشڈ لائن کے ساتھ نشانزد کیا گیا ہے۔

40655

دونوں آپشنز - مسلسل ترقی اور تجدید کنورجنسنس - کے حاصل ہونے کے یکساں امکانات ہیں۔ ہم واقعات کی ترقی کا انتظار کر رہے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
09-11-2021, 01:22 PM
٩ نومبر، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

برطانوی پاؤنڈ نے پیر کے آخر میں 60 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ کیا، جو فبوناکسی سطح پر (20 جولائی کی کم ترین سطح) 100.0 فیصد ہے۔ اس سطح سے 123.6 فیصد (1.3413) کی فبوناکسی سطح یا 138.2 فیصد (1.3313) کی سطح تک نیچے کی سمت پلٹ جانے کا امکان ہے۔ اوپر کی طرف پلٹ جانے کی تصدیق ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے اوپر، 1.3630 کے اوپر قیمت کا اخراج ہوگی۔

40657

چار گھنٹے کے چارٹ پر قیمتوں میں اوپر یا نیچے کی سمت نقل و حرکت کے کوئی واضح آثار نہیں ہیں۔ لیکن یہاں یہ نوٹ کیا جاسکتا ہے کہ 1.3630 کی قیمت پر ایم اے سی ڈی لائن کی مزاحمت یومیہ چارٹ پر اس کی مزاحمت کے ساتھ موافق ہے۔

40658

یہ صورت حال لائن (سطح) کی اہمیت کو بڑھاتی ہے اور جب اس سطح پر قابو پا لے گی تو درمیانی مدت کی قیمت میں اضافے (1.3910) کے لیے کافی پُر اعتماد سگنل بن جائے گا۔
110.0 فیصد (1.3503) کی فبوناکسی سطح سے نیچے گرنا 1.3413 تک آگے بڑھنے کا اشارہ ہوگا۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
09-11-2021, 01:23 PM
٩ نومبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/جے پی وائی کے لیے پیش گوئی

کل، امریکی ڈالر/جے پی وائی کی جوڑی سرایت شدہ قیمت چینل لائن (سبز) کی معاونت تک پہنچ گیا۔ اس کے نیچے استحکام 111.88 کے علاقے میں ایم اے سی ڈی لائن کی قیمت کا راستہ کھولتا ہے۔ مارلن آسیلیٹر جارحانہ انداز میں مزید زوال کے لیے تیار ہے۔

40659

زیربحث کرنسی جوڑے کے لیے چار گھنٹے کے پیمانے چارٹ پر کوئی ریورسل کے علامات نہیں ہیں۔ کل، امریکی اسٹاک انڈیکس میں تقریباً 0.1 فیصد کا اضافہ ہوا، آج کے ایشیائی سیشن میں آسٹریلیا، چین اور جاپان کے انڈیکس میں بھی غیر معمولی ترقی دکھائی گئی۔ ین کے خلاف جنگ میں ڈالر کو کوئی بیرونی حمایت حاصل نہیں ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ جوڑی 111.88 کے مخصوص ہدف تک گر جائے گی۔

40660

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
10-11-2021, 01:41 PM
١٠ نومبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

آسٹریلیائی ڈالر پہلے ہی ایک وسط مدتی محور کے ہدف کے قریب ہے۔ یومیہ پیمانے پر، مارلن آسیلیٹر کے ساتھ قیمت نے تقریباً ایک طاقتور ڈبل کنورجنس تشکیل دیا ہے۔ قیمت کو صرف تھوڑا سا نیچے جانے کی ضرورت ہے، اور آسیلیٹر کی سگنل لائن کنورجنس بنانے والی لائن کو چھوئے گی۔ ایم اے سی ڈی لائن (0.7330) تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔

40898

چار گھنٹے کے چارٹ پر ایک ڈبل کنورجنس بھی بن رہا ہے۔ اس کی تکمیل کے بعد، رجحان اوپر کی سمت پلٹنے کا امکان ہے۔ ایم اے سی ڈی لائن کے اوپر قیمت کا اخراج، 0.7433 کی سطح سے اوپر (کل کی بلندی)، وسط مدتی رجحان میں اس الٹ پھیر کی تصدیق کرے گا۔

40899

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
10-11-2021, 01:43 PM
١٠ نومبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

کل، امریکی ڈالر/جے پی وائی جوڑے کے لیے ایک اہم واقعہ پیش آیا - قیمت ہفتہ وار ٹائم فریم (113.13) کے پرائس چینل کی ٹرینڈ لائن کی حمایت سے ٹوٹ گئی اور ظاہر ہے کہ 111.98 ہدف یعنی یومیہ چارٹ پر ایم اے سی ڈی لائن کی طرف مزید کمی کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اس معاونت پر قابو پانے سے 110.72 پر قیمت چینل کی نچلی لائن کے ساتھ ہدف کھل جائے گا۔

40900

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت ایک تنگ قیمت چینل میں کم ہو رہی ہے، اس وقت قیمت اپنی بالائی سرحد کے قریب پہنچ رہی ہے، جہاں سے ہمیں نیچے کی سمت پلٹ جانے کی توقع ہے۔ مارلن آسیلیٹر منفی علاقے میں بڑھ رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ موجودہ حالات میں آسیلیٹر بعد میں آنے والی کمی سے پہلے اُووَرسولڈ زون سے خارج ہو رہا ہے۔

40901

موجودہ رجحان کو توڑنے کے لیے، قیمت کو ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن، 113.33 سے اوپر، یعنی یومیہ چارٹ پر قیمت چینل لائن سے اوپر جانا ہوگا۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
11-11-2021, 01:19 PM
١١ نومبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لیے پیشن گوئی

بدھ کو، آسٹریلیائی ڈالر نے ایم اے سی ڈی لائن یعنی 0.7325 کی طرف سے مقرر کردہ ہدف کی سمت اپنی نیچے کی نقل و حرکت جاری رکھی۔ یہ ہدف تقریباً 29 ستمبر سے 28 اکتوبر کے اقدام کے 61.8 فیصد بازیافت کی سطح سے مطابقت رکھتا ہے، اور یہ فبوناکسی سطح آج صبح تک پہنچ گئی۔

41086

دوہرا کنورجنس بنایا جا چکا ہے، اب سب سے دلچسپ لمحہ آ گیا ہے یعنی کیا قیمت بالکل سطحوں سے پلٹ جائے گی یا ان کے نیچے تھوڑی سی چلی جائے گی؟ پلٹ جانے کی صورت میں، مضبوط تصحیح کے بغیر ترقی کو 0.7566 کے ہدف کی سطح پر پیش کیا جاتا ہے یعنی 2 فروری اور 25 مارچ، 2021 کی کم ترین سطح پر۔ فبوناکسی سطح سے نیچے استحکام 0.7262 پر 76.4 فیصد بازیافت کی سطح تک نقل و حرکت کا باعث بن سکتا ہے۔ .

41087

چار گھنٹے کے چارٹ پر، دوگنا کنورجنس تیار ہے۔ اگر، تاہم، قیمت مسلسل گرتی رہتی ہے، تو اسے دوبارہ معمول کے مطابق بنایا جا سکتا ہے، یا اسے قدرتی طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے، اس لیے، ایک مقررہ وقت کے پیمانے پر، کنورجنس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اہم منظر نامہ ریورسل ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
11-11-2021, 01:21 PM
١١ نومبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

ڈالر کے انڈیکس میں کل کے 0.98 فیصد اضافے کی وجہ سے، امریکی ڈالر/جے پی وائی کی جوڑی میں 103 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور 115.80-116.15 کے پہلے سے طے شدہ ہدف کی حد تک جانے کے لیے بصری طور پر تیار ہے۔ لیکن سگنل صرف اس وقت لگے گا جب قیمت یکم نومبر کو 114.46 پر بلندی سے اوپر ٹوٹ جائے گی۔

41088

اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، تو قیمت ایم اے سی ڈی لائن (تقریباً 112.20 پر) تک پہنچنے کے لیے نیچے کی جانب رجحان کو بحال کر دے گی۔ مارلن آسیلیٹر کی سگنل لائن نے ابھی تک بیئرز کے علاقے کو نہیں چھوڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ صفر غیرجانبدار لائن سے نیچے کی طرف مڑ رہی ہو۔

41089

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت دونوں انڈیکیٹر لائنوں - بیلنس لائن (سرخ) اور ایم اے سی ڈی لائن (نیلے) کے اوپر آ گئی ہے، مارلن آسیلیٹر گروتھ زون میں ہے۔ یہاں کوئی باضابطہ ریورسل کے نشانات نہیں ہیں، لیکن اس وقت سب سے اہم ٹائم فریم روزانہ ہے، لہذا ہم واقعات کی ترقی کا انتظار کر رہے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
12-11-2021, 01:04 PM
١٢ نومبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/جے پی وائی کی جوڑی امریکی ڈالر کے مسلسل دباؤ کے تحت اپنی سست ترقی کو جاری رکھی ہوئی ہے۔ 114.46 کے ہدف کی سطح سے اوپر یعنی 1 نومبر کی اونچائی سے اوپر، 115.80-116.15 کی ہدف کی حد تک قیمت کا راستہ کھولتی ہے۔ اس لمحے تک، قیمت نیچے کی سمت پلٹ سکتی ہے، جس کی نشاندہی ہمیں ایک منظر نامے کے طور پر، مارلن آسیلیٹر کے ذریعے کی گئی ہے، جو ترقی کے علاقے کی سرحد سے نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ کمی کا ہدف 112.20 کے قریب ایم اے سی ڈی لائن ہوگی۔

41288

چار گھنٹے کے چارٹ پر، مارلن آسیلیٹر نے پچھلے ڈیڑھ دن کے دوران ایک طرف رجحان بنایا ہے۔ یہ قیمت میں کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت قیمت ابھی بھی گرم ہے، اس میں اضافہ جاری رہ سکتا ہے۔ مشاہدہ شدہ غیر یقینی صورتحال ایک یا دو دن میں مکمل ہو سکتی ہے، اور پھر تجارتی خطرات نمایاں طور پر کم ہو جائیں گی۔

41289

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
12-11-2021, 01:06 PM
١٢ نومبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لیے پیش گوئی

کل، آسٹریلیائی ڈالر نے ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے نیچے استحکام کے ساتھ 30 پوائنٹس سے مسلسل کمی کا مظاہرہ کیا۔ دوہرا کنورجنس آپشن ظہور میں نہیں آیا، اب ہم 0.7262 کی قیمت پر 76.4 فیصد کی فیبوناکسی لائن کے ساتھ قریب ترین ہدف کے قریب قیمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ مزید، 0.7223 ہدف کی سطح کھل سکتی ہے۔ اوپر کی سمت ریورسل اب صرف 0.7321 پر 61.8 فیصد فیبوناکسی سطح سے اوپر کی قیمت کی واپسی کی نشاندہی کرے گا، جو یومیہ پیمانے پر ایم اے سی ڈی لائن کے ساتھ موافقت رکھتی ہے۔

41290

چار گھنٹے کے چارٹ پر، اب بھی ایک کمزور کنورجنس کی تشکیل کا امکان موجود ہے۔ کسی بھی ہدف کی سطح (0.7262، 0.7223) پر الٹ پھیر ہوسکتی ہے۔ لیکن قیمت 100.0 فیصد کی فیبوناکسی سطح کے جتنی قریب آتی ہے، درمیانی مدت میں مزید کمی کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح، آسٹریلیائی ڈالر کی گراوٹ کے جاری رہنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے اور ہمارے پاس اس گراوٹ کا کوئی ہدف نہیں ہے، صرف اس کے ممکنہ اوپر کی طرف پلٹ جانے کی ایک واضح شرط ہے۔

41291

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
15-11-2021, 01:25 PM
١٥ نومبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

ین دوبارہ مضبوط ہونے کی سمت میں نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو، ین نے 53 پوائنٹس کی حد میں تجارت کی، اور 114.46 کے سگنل کی سطح سے اوپر جانے کی ہمت نہیں کی، جس سے قیمت کے لیے 115.80-116.15 کی ہدف کی حد تک راستہ کھلتا ہے۔

41990

یومیہ چارٹ پر، مارلن آسیلیٹر کی سگنل لائن اپنی ہی صفر لائن سے نیچے کی سمت پلٹ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پچھلے دو دنوں میں قیمتوں میں اضافہ 20 اکتوبر کے بعد ہونے والی کمی سے ایک اصلاح تھی۔ اگر قیمت 113.15 پر قیمت چینل کی حمایت سے نیچے چلی جاتی ہے، تو یہ قیمت کے مزید نیچے جانے کے ارادے کی تصدیق کرے گی۔ 112.30 پر بیئرز کا پہلا ہدف ایم اے سی ڈی لائن ہے۔

41991

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت کم ہو رہی ہے، لیکن اشارے کی لکیروں سے اوپر ہے۔ ایم اے سی ڈی لائن کے تحت قیمت میں کمی، 113.44 کی سطح سے نیچے، زیریں سمت میں قیمت کے انتخاب کی پہلی سنگین علامت ہوگی۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
15-11-2021, 01:26 PM
١٥ نومبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لیے پیش گوئی

آسٹریلیائی ڈالر نے گزشتہ جمعہ کو 35 پوائنٹس کا اضافہ کیا، جس نے گزشتہ جمعرات کی کمی کو یومیہ کینڈل کے ساتھ روکا۔ اس بڑھتے ہوئے سگنل کے ساتھ ہی، قیمت ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن سے اوپر چلی گئی۔ مارلن آسیلیٹر اوپر جا رہا ہے۔ ایم اے سی ڈی لائن کے اوپر، یعنی جمعہ کے اختتام کے اوپر، ترتیب وار اہداف کو کھولتا ہے: 0.7414, 0.7566 (25 مارچ اور 2 فروری 2021 کو کم)۔

41993

چار گھنٹے کے پیمانے پر، مارلن آسیلیٹر کے ساتھ قیمت کا کنورجنس مکمل طور پر بنتا ہے۔ ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے اوپر 0.7361 (نومبر 5 کم) کی سطح کے اوپر ایک پیش رفت، قیمت میں اضافے کی تصدیق کرے گی جو مقررہ اہداف کی طرف شروع ہو چکی ہے۔

41994

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
15-11-2021, 01:28 PM
١٥ نومبر، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

برطانوی پاؤنڈ نے جمعہ کو 40 پوائنٹس کا اضافہ کیا، جس نے 123.6 فیصد کی فبوناکسی سطح سے اوپر جانے کی کوشش کی، جسے یومیہ چارٹ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مارلن آسیلیٹر کے ساتھ کنورجنس تقریباً بن چکی ہے، لہذا، اگر قیمت 123.6 فیصد فبوناکسی سطح سے اوپر جاتی ہے (29 ستمبر کی کم ترین سطح کے ساتھ موافق)، تو قیمت 1.3571 پر 100.0 فیصد فبوناکسی سطح پر قابو پا سکتی ہے، جو 20 جولائی کی کم کے مساوی ہے۔

41995

چار گھنٹے کی ٹائم لائن پر کنورجنس بھی بن گئی ہے۔ ایم اے سی ڈی لائن (1.3462) کے اوپر مستحکم ہونے کے بعد، قیمت اپنے بولڈ پلان کو نافذ کرنا شروع کر دے گی۔

41996

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
16-11-2021, 12:09 PM
١٦ نومبر، ٢٠٢١ کو یورو/امریکی ڈالر کے لئے پیشن گوئی

یورو نے پیر کو تقریباً 80 پوائنٹس کھودیا اور نومبر 2018-جنوری 2019 1.1300-1.1448 کے دیرینہ کنسولیڈیشن کی حد میں داخل ہوا، جس نے قیمت کو بے یقینی کی ایک حد میں لایا، جیسا کہ ہم نے کل کے جائزے میں لکھا تھا: "اگر قیمت 1.1420 رینج کی نچلی سرحد سے نیچے آباد ہو جاتا ہے، پھر قیمت کی مزید ترقی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے (یہ کسی بھی ہندسی شکل کا استحکام یا کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ قیمت تین سال پہلے کی افراتفری کی حد میں داخل ہو رہی ہے، 1.1300- 1.1450)، جب تک یہ 1.1300 (اگست 2018 کم) کی ہدف کی سطح تک نہ پہنچ جائے، جہاں قیمت ایک اور پلٹنے کا موقع ظاہر کرے گی۔"

42219

اس وقت، یومیہ چارٹ پر، ہم کنورجنس ریورسل فارمیشن کا ایک اور امکان دیکھتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اگر قیمت اب بھی 1.1300 تک گرتی رہتی ہے اور اس کے بعد مارلن کنورجنس بنانے کا موقع کھو دیتا ہے، تو یورو کے زوال میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے: ہدف 1.1170، پھر 1.1050 ہے۔ عملی طور پر، مختصر جانا ایک امید افزا لیکن پرخطر خیال کی طرح لگتا ہے۔

42220

چار گھنٹے کے چارٹ پر، ہم آہنگی کا موقع پہلے ہی کھو چکا ہے۔ اب، ریورسل سگنل کے لیے، آپ کو قیمت کے ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن سے باہر نکلنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب قیمت 1.1448 کی سطح کو توڑ دے گی، جو پیر کے آغاز سے اوپر کی قیمت کے اخراج کے مساوی ہوگی۔ ہم واقعات کی ترقی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پس منظر کی تحریک جاری رہ سکتی ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
16-11-2021, 12:11 PM
١٦ نومبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لیے پیش گوئی

امریکی ڈالر انڈیکس میں 0.42 فیصد اضافے کے خلاف آسٹریلیائی ڈالر کل 14 پوائنٹس بڑھ گیا۔ ایک ہی وقت میں، قیمت آج صبح بڑھتی ہوئی جاری ہے، یہ بیلنس انڈیکیٹر لائن سے اوپر چلی گئی ہے. مارلن آسیلیٹر ابھی تک نافذ نہیں ہے، لیکن یہ تیزی سے مثبت علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تمام نشانیاں مل کر 0.7414 کے ہدف کی سطح تک - اگست 2020 کی بلند ترین سطح تک قیمت کی مزید حرکت کے لیے حالات پیدا کرتی ہیں۔

42221

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت توازن اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر کی لائنوں سے اوپر آ گئی ہے، مارلن آسیلیٹر مثبت علاقے میں بڑھ رہا ہے۔ ہم قیمت میں مزید اضافے کا انتظار کر رہے ہیں۔

42222

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
16-11-2021, 12:13 PM
١٦ نومبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/جے پی وائی کے لیے پیشن گوئی

امریکی ڈالر/جے پی وائی کی جوڑی غیر یقینی صورتحال اور 113.16-114.46 کے ایک طرف رجحان میں آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ قیمت اب اس رینج کی بالائی سرحد کے قریب ہے اور اس کا 114.46 سے اوپر جانے سے 115.80-116.15 کے ہدف کی حد تک ترقی کا راستہ کھل جائے گا، جو جنوری 2015 کی کم ترین حد سے طے شدہ ہے۔

42223

اس وقت، ہم مارلن آسیلیٹر کی سگنل لائن کو دوہری ٹچ کے بعد اس کی صفر لائن سے پلٹ جانے کا امکان بھی دیکھتے ہیں - ان پوائنٹس کو تیروں سے نشان زد کیا گیا ہے۔

42224

چار گھنٹے کے چارٹ پر، ایک آسیلیٹر کے ساتھ قیمت کے انحراف کی تشکیل کا امکان ہے۔ اگر قیمت میں اضافہ جاری رہتا ہے تو انحراف نہیں ہوگا۔ اس طرح، ین کے لیے اس صورت حال میں اہم لمحہ قیمت 114.46 پر کلیدی مزاحمت کے ذریعے توڑنا ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
17-11-2021, 12:16 PM
١٧ نومبر، ٢٠٢١ کو یورو/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

ایسا لگتا ہے کہ یورو کو دلدل میں کھینچا جا رہا ہے۔ یورو نے منگل کو اپنی کمی کو جاری رکھا، 10 تاریخ کو شروع ہوا اور تقریباً 1.1300 کے ہدف کی سطح تک پہنچ گیا۔ کنورجنس ریورسل فارمیشن کا امکان ختم ہوگیا ہے۔ اب دو منظرنامے ممکن ہیں: قیمت 1.1300 کی سطح سے نیچے رہتی ہے اور 1.1170 تک گرتی رہتی ہے، یا (کنورجنس کی کمی کی وجہ سے) تقریباً دو ہفتوں، 1.1448-1.1572 کی حد میں اس پس منظر کی نقل و حرکت کے دوران دونوں اطراف میں غلط اخراج کے ساتھ، 1.1448 کی سطح سے اوپر تیزی سے واپسی ہوتی ہے اور وسط مدتی پہلو میں پڑتی ہے۔

42455

چار گھنٹے کے ٹائم اسکیل یعنی مارلن آسیلیٹر کی سائیڈ ویز نقل و حرکت پر پلٹ جانے کی کوئی بہت مضبوط علامت نہیں ہے۔ لیکن، یقیناً، یہی تکنیکی عنصر آگے بڑھنے سے پہلے استحکام میں بدل سکتا ہے، اگرچہ بہت گہرا نہیں، زوال ہے۔

42456

اب، اگر ہم قیمت کے پلٹ جانے کی امید کرتے ہیں، تو ہمیں ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر کی لائن کے اوپر، 1.1448 کی سطح سے اوپر ٹوٹنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ مزید ترقی، جیسا کہ پہلے ہی ذکر کیا گیا ہے، جھوٹے اشاروں کے ساتھ، پس منظر کی ابتدائی تحریک کے ساتھ، مشکل ہونے کی توقع ہے۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
17-11-2021, 12:18 PM
١٧ نومبر، ٢٠٢١ کو برطانوی پاؤنڈ/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

یومیہ چارٹ پر، مارلن آسیلیٹر کے ساتھ قیمت کے ہم آہنگی کی تصدیق کی گئی تھی۔ اس وقت، قیمت 123.65 کی فبوناکسی سطح سے اوپر بڑھ رہی ہے۔ قیمت کا ہدف 1.3571 (20 جولائی کم) پر 100.0 فیصد فبوناکسی سطح ہے۔ یہ جولائی کی کم ترین سطح ہے، اور ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن اس سطح کے قریب پہنچ رہی ہے۔

42457

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت ایم اے سی ڈی لائن کے اوپر آباد ہوگئی ہے۔ مارلن آسیلیٹر اپنی ہی صفر لائن تک پہنچے بغیر اوپر جانے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ 123.6 فیصد کی فبوناکسی سطح سے اوپر قیمت کا استحکام اس یکجہتی سے نکلنے کے بعد ترقی کو مضبوط بنانے کے امید افزا ارادے کے ساتھ ہو رہا ہے۔

42458

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
17-11-2021, 12:19 PM
١٧ نومبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لیے پیش گوئی

گزشتہ روز آسٹریلیائی ڈالر 40 پوائنٹس نیچے تھا۔ یومیہ پیمانے پر قیمت ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر کی لائن سے نیچے واپس ہوئی اور اس کے نیچے یکجا ہوگئی۔ مارلن آسیلیٹر زوال پذیر ہے۔ اب قیمت 0.7227 کے ہدف یعنی 6 اکتوبر کی کم ترین سطح کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ سطح قدرے ابتدائی ریکارڈ پر معاونت بھی تھی۔

42459

چار گھنٹے کے پیمانے چارٹ پر، قیمت دونوں انڈیکیٹر لائنوں کے نیچے - بیلنس لائن اور ایم اے سی ڈی لائن کے نیچے آباد ہوگئی ہے۔ مارلن آسیلیٹر زوال پذیر ہے۔ ہم قیمتوں میں مزید کمی کا انتظار کر رہے ہیں۔

42460

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
17-11-2021, 12:21 PM
١٧ نومبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/جے پی وائی کے لیے پیش گوئی

کل امریکی ڈالر/جے پی وائی کی جوڑی نے 68 پوائنٹس کو حاصل کیا اور کامیابی سے 114.46 کے ہدف کی سطح کو عبور کر لیا۔ اب یہ ایک سپورٹ بن جاتا ہے، اور قیمت کو 115.80-116.15 کی ہدف کی حد کے اندر منتقل ہونا جاری رکھنا چاہیے۔ ہدف کی حد جنوری کی کم اور اگست 2015 کی کم ترین حد سے متعین کی گئی ہے۔ مارلِن آسیلیٹر ایک مثبت علاقے میں، بڑھتے ہوئے رجحان والے زون میں ترقی کر رہا ہے۔

42461

چار گھنٹے کے چارٹ پر، اشارے بڑھتے ہوئے جذبات کو برقرار رکھتے ہیں۔ ایم اے سی ڈی لائن اوپر کی سمت مڑ رہی ہے - یہ درمیانی مدت کی سمت کا اشارہ ہے۔ مارلن آسیلیٹر مثبت علاقے میں بڑھ رہا ہے۔ ہم قیمت کے 115.80-116.15 کے ہدف کی حد تک بڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔

42462

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
18-11-2021, 12:31 PM
١٨ نومبر، ٢٠٢١ کو یورو/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

کل کے تجارتی سیشن کے دوران، یورو اس وقت 54 پوائنٹس سے گرگیا، لیکن دن ایک پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا، جس کے نتیجے میں 1.1300 کے ہدف کی سطح کی خلاف ورزی کے ساتھ ایک طویل نچلا سایہ بنا۔ یہاں ایک شائبہ ہے؛ اگر ہماری طرف سے 1.1300 کی ہدف کی سطح کا تعین درست طریقے سے کیا گیا تھا، تو کل اسے غلط طریقے سے چھید دیا گیا تھا اور یہ ایک ریورسل سگنل ہے، لیکن اگر سطح کا درست تعین نہیں کیا گیا ہے، فرضی طور پر، یہ کل کی کم سے نیچے واقع ہے، مثال کے طور پر، قیمت پر 1.1240 - دسمبر 2019 کی اونچائی پر، تب بھی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے۔

42716

مارلن آسیلیٹر اوپر آ رہا ہے، لیکن قیمت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں ناکام ہونے کے بعد، اس کی نمو نمایاں طور پر زیادہ ہونی چاہیے تاکہ اسے ریورسل کے طور پر سمجھا جا سکے۔
1.1300 پر چار گھنٹے کے پیمانے پر، کینڈلز اجسام میں ترتیب دی جاتی ہیں، جو اس سطح کی درستگی کی علامت ہوسکتی ہیں۔

42717

مارلن آسیلیٹر کی سگنل لائن اپنی حد سے اوپر چلی گئی ہے، اور یہ مزید بڑھنے کی علامت بھی ہے۔ اس کی تصدیق ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر لائن کے اوپر تقریباً 1.1405 کی سطح پر قیمت کا اخراج ہوگی۔ ہم پلٹ جانے کی تصدیق کا انتظار کر رہے ہیں۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
18-11-2021, 12:33 PM
١٨ نومبر، ٢٠٢١ کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لیے پیش گوئی

گزشتہ روز امریکی ڈالر انڈیکس میں 0.12 فیصد کی کمی ہوئی، لیکن آسٹریلیائی ڈالر نے اس سے بھی زیادہ یعنی 0.52 فیصد (38 پوائنٹس) کھو دیا، جس کی وجہ ممکنہ طور پر اجناس کی منڈیوں میں قیمتوں میں کمی ہے۔ تیل 2.96 فیصد، تانبا -2.82 فیصد گر گیا۔ آسٹریلیا آج صبح گراوٹ جاری رکھتا ہے، 0.7227 ہدف کو (اکتوبر 6 کم) پورا کیے جانے کا امکان ہے۔ مارلن آسیلیٹر کمزور ہے۔

42718

بہر حال، چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت کے پاس موجودہ سطحوں سے اوپر جانے کا آخری موقع ہے۔ اس موقع کی نمائندگی مارلن آسیلیٹر کے ساتھ قیمت کے دوہرے کنورجنس سے ہوتی ہے۔ ایم اے سی ڈی لائن کے اوپر قیمت کا اخراج، 0.7294 کی سطح سے اوپر، پلٹ جانے کی پہلی علامت ہوگی۔ قیمت کے پلٹ جانے کی تصدیق یومیہ پیمانے ایم اے سی ڈی لائن یعنی 0.7332 کی سطح کے اوپر سے باہر نکلنے سے ہو جائے گی۔

42719

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
18-11-2021, 12:34 PM
١٨ نومبر، ٢٠٢١ کو امریکی ڈالر/جے پی وائی کے لئے پیش گوئی

امریکی ڈالر/جے پی وائی کی جوڑی کا کل 115.80-116.15 کی ہدف کی حد کے قریب جانے کا ارادہ گرتے ہوئے اسٹاک انڈیکس سے غالب آگیا۔ ایس اینڈ پی 500 0.26 فیصد گرگیا، رسل 2000 -1.10 فیصد گرگیا، یورو سٹاکس 50 -0.02 فیصد۔ جاپانی نکی 225 انڈیکس آج کے ایشیائی سیشن میں 0.91 فیصد کم ہوگیا۔

42720

یومیہ چارٹ پر، مارلن آسیلیٹر کے ساتھ ایک تکنیکی قیمت میں فرق پیدا ہوا ہے۔ 114.46 کی سطح سے اوپر نکلنا غلط ہو جاتا ہے۔ اب قیمت 113.20 یعنی ہفتہ وار ٹائم فریم کی قیمت چینل لائن پر پہلے مندی کے ہدف کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سپورٹ پر قابو پانے سے قیمت کو ایم اے سی ڈی لائن (112.60) پر حملہ کرنے کی اجازت ملے گی، اور پھر قیمت یعنی قیمت چینل کی نچلی ایمبیڈڈ لائن سے پہلے 110.70 کا ایک امید افزا ہدف کھل جائے گا۔

42721

چار گھنٹے کی ٹائم لائن پر، آسیلیٹر کے ساتھ قیمت میں بھی فرق پیدا ہوا۔ مارلن پہلے ہی منفی علاقے میں ہے، اور قیمت ایم اے سی ڈی لائن (113.73) کی حمایت پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس لائن پر قابو پانا امریکی ڈالر/جے پی وائی کرنسی جوڑے کے نیچے کی طرف جانے کی صلاحیت کے احساس کی پہلی علامت ہوگی۔

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
22-11-2021, 03:47 PM
٢٢ نومبر، ٢٠٢١ کو یورو/امریکی ڈالر کے لئے پیش گوئی

بدقسمتی سے، یورو 1.1300 کی اہم سطح سے اوپر آباد ہونے میں ناکام رہا، جسے ہم نے 19 نومبر کے آخری جائزے میں مرکزی منظر نامے کے طور پر سمجھا۔ ہم نے 18 تا 19 تاریخ کو بڑھے ہوئے تجارتی حجم کو الٹ پھیر کے عوامل میں سے ایک کا نام دیا۔ لیکن جمعہ کو، یومیہ تجارتی حجم اس سے بھی زیادہ تھا، جو نومبر میں سب سے زیادہ تھا۔ یہ صورت حال اس بات کی نشاندہی کر سکتی ہے کہ یورو کے پلٹ جانے کا بہر حال تصور کیا گیا ہے، لیکن اسے مارکیٹ کی جدوجہد میں، زیادہ پیچیدہ تکنیکی اسکیم کے مطابق لاگو کیا جائے گا۔ بیئرز کا پہلا ہدف 1.1170 کی سطح یعنی مارچ 2019 اور جون 2020 کا سپورٹ ایریا، اور ساتھ ہی اکتوبر 2019 کا مزاحمتی علاقہ ہے۔ اس سطح پر قابو پانے سے دوسرا ہدف یعنی 1.1050 کھل جائے گا۔

43411

چار گھنٹے کے چارٹ پر، قیمت 1.1300 کے ہدف کی سطح سے نیچے آ گئی ہے، مارلن آسیلیٹر نیچے کی طرف رجحان کے علاقے میں طے شدہ نظر آتا ہے۔ قیمت بھی دونوں اشارے لائنوں سے نیچے رہتی ہے۔ ہم مزید قیمتوں میں کمی کے منتظر ہیں۔

43412

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.

Instaforex_Sadique
22-11-2021, 03:49 PM
٢٢ نومبر، 2021 کو اے یو ڈی/امریکی ڈالر کے لئے پیشن گوئی

جمعہ 19 نومبر کو آسٹریلیائی ڈالر میں 43 پوائنٹس کی کمی ہوئی، جس نے دن کی کم ترین سطح پر 0.7227 کی ہدف کی سطح کو چھو لیا۔ اب قیمت کے پاس دو ممکنہ اختیارات ہیں: اصلاحی نمو میں بدلیں، پہنچی ہوئی سطح سے نیچے طے کریں اور 0.7107 کے ہدف یعنی 20 اگست کو نچلی سطح تک گراوٹ جاری رکھیں۔ اگر قیمت ایم اے سی ڈی انڈیکیٹر کی لائن سے اوپر، 0.7330 کی سطح سے اوپر آباد ہوتی ہے۔ تو پھر ترقی ہدف کی سطح 0.7414 تک جاری رہے گی، شاید وسط مدتی اضافے کے ارادے سے۔

43414

چار گھنٹے کے ٹائم اسکیل پر، مارلن آسیلیٹر کے ساتھ قیمت کا دوہرا فرق برقرار رہتا ہے، جس سے اصلاحی نمو کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ایم اے سی ڈی لائن کے اوپر قیمت ٹوٹنے کے ساتھ، 0.7265 سے اوپر، ہم 0.7330 کی سطح تک مقامی ترقی کی توقع کرتے ہیں۔ 0.7227 کی سطح سے نیچے قیمت کو مستحکم کرنے کے لیے، اس سطح کے نیچے دن کے اختتام کا انتظار کرنا ضروری ہے، جس کا مطلب ہے کہ آج فروخت کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔

43415

*تعینات کیا مراد ہے مارکیٹ کے تجزیات یہاں ارسال کیے جاتے ہیں جس کا مقصد آپ کی بیداری بڑھانا ہے، لیکن تجارت کرنے کے لئے ہدایات دینا نہیں.